Hur volontärorganisationen Resurspoolen arbetar för social hållbarhet i Linköping är fokus för ett dialogmöte fredag den 2 juni 2023. Dagen arrangeras av Resurspoolen - Frivilliga uppdrag i Linköping, och det pågående forskningsprojektet "Volontärorganisationer för lokal välfärd - en möjlig kommunal samverkansstrategi" vid Linköpings universitet.

Konstverk Linköping farbröder på en bänk.Välkommen till dialogmöte för att ta del av betydelsen av volontärer som engagerar sig och organiserar sig för att bryta äldres ensamhet, skapa social hållbarhet och inkludering i Linköpings kommun.

Dialogmötet vänder sig till frivilligorganisationer, volontärer, kommunanställda, förtroendevalda och intresserad allmänhet.

Mötet anordnas gemensamt av Resurspoolen – Frivilliga uppdrag i Linköping och det pågående forskningsprojektet ”Volontärorganisationer för lokal välfärd – en möjlig kommunal samverkansstrategi”, vid Linköpings universitet.

Vid dialogmötet presenteras en ny rapport ”Att engagera sig, organisera sig och skapa guldkant för äldre” som har studerat ”Resurspoolen – Frivilliga uppdrag i Linköping”. Resurspoolen är en volontärorganisation som sedan lång tid arbetar med att framförallt förebygga och bryta äldres ensamhet i Linköpings kommun.

Ta del av vilken betydelse Resurspoolen har för Linköpings lokala samhälle, både de personer som vänder sig till Resurspoolens aktiviteter och för samhället i stort, men också värdet i att vara engagerad i en volontärorganisation. I mångt och mycket handlar det om skapandet av social hållbarhet och inkludering i det lokala välfärdssamhället. Exemplar av rapporten delas ut vid dialogmötet. 

Tid: Fredag 2 juni kl. 10.00 - ca. 12.00.

Plats: Hasselquistsalen, hus 511-001, Campus US, Universitetssjukhuset, ingång 76, entréplan, (lasarettsbacken).

Program:

  • 9.15-10.00: Fikamingel, kaffe och kaka
  • 10.00-12.00: Presentation och diskussion
  • 12.00: Fikamingel, lättare macka

Anmälan: Anmäl er till ann-charlotte.nedlund@liu.se senast 23 maj.     
 
Kontakt: Ann-Charlotte Nedlund, projektansvarig. 

Varmt välkomna!


Kontakt