Linköping University Electronic Press

Linköping University Electronic Press (LiU E-press) är universitetets egna förlag. Dess främsta uppdrag är att sprida LiU:s forskningsresultat genom att tillgängliggöra publikationer författade av studenter och forskare vid LiU.

Förlaget sorterar organisatoriskt under Universitetsbiblioteket och är en icke-kommersiell aktör utan vinstintresse. Alla författare som publicerar sig via LiU E-Press behåller upphovsrätten till sitt arbete.

LiU Epress publicerar akademiska tidskrifter, konferensproceedings och databaser. Förlaget administrerar LiU:s DiVA-portal, plattformen universitetet använder för att publicerar studentarbeten, avhandlingar och parallellpublicerade forskningspublikationer.

Open access-tidskrifter och conference proceedings

Förlaget är publiceringsvärd för ett flertal akademiska open access-tidskrifter och publicerar också proceedings med peer review-granskat material. Även longitudinella databaser samt serier vid LiU tillgängliggörs av förlaget.

Tidskrifter

Databaser

Linköping Electronic Conference Proceedings

Serier vid Linköpings universitet

Kontakt

ep@ep.liu.se

Webbplats

www.ep.liu.se

Relaterat innehåll till LiU E-press

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se