Via Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) kan alla ta del av forskningsresultat från Linköpings universitet (LiU). Allt som publiceras via förlaget blir öppet tillgängligt på webben. För dig som är forskare vid LiU kan LiU E-Press erbjuda en rad tjänster kring publicering och hjälpa till att öka spridningen på din forskning.

LiU E-Press är publiceringsvärd för ett tiotal akademiska tidskrifter inom olika forskningsfält. Samtliga publiceras open access, vilket innebär att alla kommer åt och kan läsa dem fritt på webben.

Förlaget tillgängliggör databaser med historiskt källmaterial, det mesta med anknytning till Östergötland. Bland detta material återfinns böteslängder, fångrullor, polisunderrättelser, sockenstatistik, kyrkböcker, sjukhusrullor och annat medicinhistoriskt material. LiU E-Press tillhandahåller också flera söktjänster och bibliografiska databaser. 

LiU E-Press tillgängliggör LiU-forskares publikationer, till exempel avhandlingar, artiklar, böcker och konferensproceedings. Artiklar i prenumerationsbaserade vetenskapliga tidskrifter kan i många fall parallellpubliceras och på så sätt göras fritt tillgängliga. Detta är något LiU E-Press kan hjälpa till med. Förlaget publicerar också studentuppsatser på grundnivå och avancerad nivå.

Publicera hos LiU E-Press

Hur publicerar LiU E-Press?

Via förlagets webbplats tillgängliggörs tidskrifter, databaser och konferensproceedings. Med hjälp av publiceringssystemet Open Journal System (OJS) kan tidskrifternas redaktioner sköta mycket av publiceringsprocessen på egen hand. 

Publiceringsplattformen DiVA används för registrering av LiU-forskares publikationer samt för e-publicering av avhandlingar, rapportserier och studentuppsatser. DiVA används också för parallellpublicering av artiklar.

Varför publicera via LiU E-Press?

  • Allt det som publiceras via LiU E-Press blir fritt och öppet tillgängligt för alla. Detta ökar spridningen och synligheten på det som publiceras.
  • LiU E-Press är en icke-kommersiell aktör som inte tar ut några publiceringsavgifter. 
  • Alla författare som publicerar sig via LiU E-Press behåller upphovsrätten till sitt arbete.

Mer om LiU E-Press

För LiU:s forskare tillhandahåller förlaget en rad tjänster kring e-publicering, däribland verktyg för parallellpublicering, tidskriftsvärdering och för att skapa publikationslistor. För dig som arrangerar konferenser kan LiU E-Press erbjuda ett webbaserat stödsystem för hantering av konferensbidrag.

Förlaget grundades 1996 och är en del av universitetsbibliotekets organisation.

Kontaktuppgifter

Kontakt- och adressuppgifter för LiU E-Press

LiU E-Press

Kontaktuppgifter

E-post: ep@ep.liu.se
Webbplats: https://ep.liu.se/

LiU E-Press

Besöksadress
Linköpings universitetsbibliotek
Studenthuset, Campus Valla

LiU E-Press

Postadress
LiU Electronic Press
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Mer om publicering

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se