Open access (OA), eller öppen tillgång, betyder att vetenskapliga artiklar publiceras fritt tillgängligt på nätet. Open access tillåter vem som helst att läsa, ladda ned, kopiera, distribuera, skriva ut samt att använda texterna på ett sådant sätt att det inte bryter mot någon upphovsrättslig lag.

Förespråkare för open access vill att all forskning på sikt ska bli tillgänglig för alla. Open access ingår som en del i paraplybegreppet open science, som tar sikte på att öppna flera delar av forskningsprocessen. Begreppet innefattar även öppna lärresurser, öppen källkod, öppen peer-review, förhandsregistrering av forskningsplaner samt öppna data.

Den centrala tanken är att detta bidrar till att öka kvalitén på forskningen och ser till att forskningsresultaten kommer alla till del. Tillgängligheten gör att artiklar som publiceras open access kan spridas fortare och citeras oftare. Författaren behåller upphovsrätten istället för att skriva över den till förlaget. 

En vanlig modell för att publicera forskning open access är att man flyttar kostnaden från läsaren till författaren. Författaren betalar en publiceringsavgift (APC - article processing charge). Bibliotekets avtal med förlag täcker i vissa fall både läsrättigheter och OA-publicering.

Läs mer om bibliotekets publiceringsavtal

Olika typer av open access

 

Ren (guld) open access

Rena open access-tidskrifter innehåller uteslutande fritt tillgängliga artiklar som kan läsas av alla. Författaren behåller upphovsrätten med en CC-licens som styr hur artikeln får användas vidare. Vi rekommenderar att man publicerar sig i seriösa, rena open access-tidskrifter.

Vi har flera avtal med förlag som täcker publicering i rena open accesstidskrifter.
Läs mer om våra avtal

 

Hybrid open access

Hybridtidskrifter är prenumerationstidskrifter där man också kan betala för att artikeln blir tillgänglig som open access.

Biblioteket har avtal med flera förlag för att betala APC:n eller ge rabatter om du väljer att publicera dig i någon av dessa förlags hybridtidskrifter (se länk nedan). De avtal vi har för hybridpublicering är så kallade transformativa avtal som innebär att hybridtidskrifterna på sikt ska omvandlas till rena open access-tidskrifter. Det finns också hybridtidskrifter som inte är transformativa.

Vi rekommenderar att man publicerar sig i rena open access-tidskrifter eller i hybridtidskrifter som täcks av våra transformativa avtal.

Läs mer om våra avtal

 

Grön open access

Grön open access kallas ofta för parallellpublicering och innebär att artiklar publiceras öppet med fördröjning.

Ofta är det en annan version än den publicerade artikeln som läggs ut. Detta kan ske på egen hemsida, förlagets plattform, DiVA, arXiv eller andra repositorier. Ungefär 90 procent av alla artiklar kan parallellpubliceras.

Läs mer hos LiU E-Press

Varför publicera open access?

Ökad synlighet

Artiklar som publiceras open access hamnar inte bakom betalvägg och blir mer synliga än artiklar som publiceras i traditionella prenumerationstidskrifter. Den ökade tillgängligheten innebär att artiklarna sannolikt blir mer lästa och citerade än de som publiceras bakom betalvägg.

Krav från forskningsfinansiärer

Forskningsfinansiärer har ofta open access-publicering som grundkrav för att tilldela forskningsmedel. På så sätt kan fri tillgång till information och kunskap leda till spridning av informationsresurser globalt.

Författaren behåller upphovsrätten

Vid publicering i de flesta prenumerationstidskrifter skrivs upphovsrätten över till förlaget eller tidskriften. När man publicerar open access behåller man som regel upphovsrätten. Genom att förse artikeln men en licens från Creative Commons kan författaren själv bestämma vad andra är tillåtna att göra med den.

Vi ger gärna råd om vilken licens man bör välja. Kontakta oss på biblioteket@liu.se.

Läs mer

Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet - Kungliga bibliotekets blogg om open access

Creative Commons - Information om öppna licenser

Innehåll kopplat till open access

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se