Open access

Open access (OA) eller öppen tillgång betyder att vetenskapliga artiklar publiceras fritt tillgängligt på nätet. Open access tillåter vem som helst att läsa, ladda ned, kopiera, distribuera, skriva ut samt att använda texterna på ett sådant sätt att de inte bryter mot någon upphovsrättslig lag.

Open access ingår som en del i paraplybegreppet open science, som tar sikte på att öppna flera delar av forskningsprocessen. Centrala delar är, förutom open access, öppna lärresurser, öppna källkoder, open peer review och öppna forskningsdata. Den centrala tanken är att detta bidrar till att öka kvalitén på forskningen och ser till att forskningsresultaten kommer alla till del.
 
All publicerad forskning ska på sikt bli fritt tillgänglig för alla utan kostnad. I de flesta fall betyder det att publiceringskostnaden flyttas från läsaren till författaren. Den avgift som en författare får betala för att få sin artikel publicerad open access kallas Article Processing Charge (APC). Det finns dock OA-tidskrifter där publiceringen är gratis.

Olika typer av open access

Det finns i huvudsak tre typer av open access vilka brukar benämnas guld, hybrid, och grön open access.

Guld open access

Publicering i en tidskrift som endast har fritt tillgängliga artiklar. Vi rekommenderar detta, eftersom artiklarna då kan bli lästa av många. Flera förlag använder dock begreppet guld open access för hybrid. Därför använder biblioteket termen ren open access, eller ren OA, för att tydliggöra när vi pratar om guld OA.

Hybrid open access

Artiklar som publiceras open access i en prenumerationstidskrift där de flesta artiklar finns bakom en betalvägg. Vi rekommenderar inte hybridvarianten då den oftast är dyrare än guld och dessutom minskar synligheten på artiklarna, då dessa drunknar bland ett större antal artiklar bakom betalvägg.

Grön open access

Artiklar som publiceras open access med fördröjning antingen på förlagets eller någon annans plattform. Ofta är det en annan version av artikeln än den publicerade som läggs ut. Grön open access kallas ofta parallellpublicering. Ungefär 90 procent av alla artiklar kan parallellpubliceras. Läs mer på E-press sida om parallellpublicering (se under Länkar nedan).

Varför publicera open access?

Artiklar som publiceras open access hamnar inte bakom någon betalvägg och blir mer synliga än artiklar som publiceras i traditionella prenumerationstidskrifter. Den ökade tillgängligheten innebär att artiklarna sannolikt blir mer lästa och citerade än de som bara publiceras bakom betalvägg.

I de flesta prenumerationstidskrifter skrivs upphovsrätten över till förlaget/tidskriften. När man publicerar open access behåller man som regel en större del av sin upphovsrätt. Genom licenser från Creative Commons anger du som författare vad andra ska få göra med din artikel. Creative Commons är ofta mycket bra för dig som författare. Vi ger gärna råd om vilken licens du bör välja. Kontakta oss på biblioteket@liu.se.

Nedsatt publiceringsavgift i vissa open access-tidskrifter

Nu kan du som forskare vid LiU få publiceringsavgiften betald vid publicering i rena open access-tidskrifter. Läs mer!

Aktuella rabatter

 Förlag Typ av open access Rabatt Gör så här
American Chemical Society Hybridtidskrifter (ACS AuthorChoice) Se information från förlaget.

Rabatter för ”all ACS publications” gäller

American Institute of Physics  6 hybridtidskrifter  Ingen APC utgår Se vidare här 
BMJ Publishing Både rena open access-tidskrifter och hybridtidskrifter 25 procent rabatt  Se vidare här 
Cambridge University Press  Både rena open access-tidskrifter och hybridtidskrifter Ingen APC utgår  Se vidare här 
De Gruyter  Rena open access-tidskrifter, hybridtidskrifter och e-böcker 20 procents rabatt på APC  Se vidare här 
Institute of Physics Hybridtidskrifter Ingen APC utgår Se vidare här 
IOS Press Hybridtidskrifter Pris för APC 1200 EUR Ange att institutionsrabatt gäller.
Oxford University Press Hybridtidskrifter  Ingen APC utgår  Se vidare här 
Royal Society of Chemistry Hybridtidskrifter Ingen APC utgår Se vidare här
Royal Society Publishing Både rena open access-tidskrifter och hybridtidskrifter. 25 procent rabatt  Se vidare här
Springer Både rena open access-tidskrifter och hybridtidskrifter Ingen APC utgår Se vidare här
Taylor & Francis Hybridtidskrifter Ingen APC utgår Se vidare här
       
       
       
 Tidskrift  Typ av open access  Rabatt  Gör så här
PNAS  Hybridtidskrift 350 USD rabatt på APC Ange att institutionsrabatt gäller.
Journal of Biomedical Optics  Ren open accesstidskrift 25 procent rabatt, biblioteket betalar återstående kostnad.
Ansök om tillfälligt OA-stöd.
Ange att LiU är SPIE Digital Library subscriber,
ansök sedan om stöd för resterande kostnad.
Neurophotonics  Ren open accesstidskrift 25 procent rabatt, biblioteket betalar återstående kostnad. 
Ansök om tillfälligt OA-stöd.
Ange att LiU är SPIE Digital Library subscriber, 
ansök sedan om stöd för resterande kostnad.

 

 

Länkar

OpenAccess.se
Kungliga bibliotekets blogg om open access

Creative Commons
Om de olika licenserna

Parallellpublicering
Information från LiU E-press om hur du går tillväga för att parallellpublicera (primärt för LiU-forskare)

Forskningsdata
Information om hur du kan publicera forskningsdata

 

Innehåll kopplat till open access
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se