Som forskare har man mycket att vinna på att tänka strategiskt när man väljer tidskrift för en publicering.

Beroende på vad man vill uppnå med sin publicering kan man undersöka olika aspekter av tidskriften. Nedan följer fyra bedömningsgrunder för att undersöka om en tidskrift är lämplig att publicera sig i.

1) Är tidskriften seriös?

Kontrollera alltid att tidskriften är seriös så att du undviker att publicera dig i oseriösa tidskrifter (ibland kallade predatory journals eller rovtidskrifter).

Är tidskriften med i Norska listan?

Endast tidskrifter som har granskats och som uppfyller specifika krav ingår i Norska listan som nivå 1- eller nivå 2-tidskrifter.

Hur undersöka detta?

Register over vitenskapelige publiseringskanaler

Är tidskriften indexerad i Web of Science?

Endast tidskrifter som har granskats och som uppfyller specifika krav ingår i Web of Science.

Hur undersöka detta?

Clarivate Analytics Master Journal List 

Är tidskriften indexerad i Scopus?

Endast tidskrifter som har granskats och som uppfyller specifika krav ingår i Scopus.

Hur undersöka detta?

Scopus Sources

Är tidskriften indexerad i Medline?

Endast tidskrifter som har granskats och som uppfyller specifika krav ingår i Medline, den kvalitetssäkrade delen av PubMed.

Hur undersöka detta?

Journals referenced in the NCBI Databases
Tidskrifter indexerade i Medline har status Currently indexed for MEDLINE.

Är tidskriften med i DOAJ?

Endast tidskrifter som har granskats och som uppfyller specifika krav ingår i Directory of Open Access Journals (DOAJ): Om tidskriften är en open access-tidskrift bör den finnas med här. Vissa oseriösa tidskrifter påstår på sin hemsida att de är med i DOAJ.

Hur undersöka detta?

Directory of Open Access Journals

Är tidskriften med i någon av dessa granskade databaser är det en indikation på att den är seriös. En tidskrift kan dock vara seriös utan att vara med i någon av dem.

2) Är tidskriften synlig?

En artikel som inte är lätt att hitta på nätet har svårt att nå sina läsare.

Är artiklarna i tidskriften väl synliga på nätet?

Publikationer från seriösa förlag har ofta bra metadata, vilket gör att de visas högre upp i träfflistor.

Hur undersöka detta?

Googla några fullständiga artikeltitlar.

Är tidskriften en ren open access-tidskrift?

Artiklar i rena open access-tidskrifter är mer synliga än de som publicerats i prenumerationstidskrifter. De flesta seriösa rena open access-tidskrifter är med i DOAJ.

Hur undersöka detta?

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Om tidskriften är en prenumerationstidskrift, har den då en kort embargoperiod?

Prenumerationstidskrifter ger som regel möjlighet till parallellpublicering (grön open access) efter en embargoperiod. Ju kortare embargoperiod, desto tidigare kan artikeln göras fritt tillgänglig.

Hur undersöka detta?

Sherpa/Romeo

Anger tidskriften DOI-länkar (Digital Object Identifier) för alla artiklar?

DOI-länkar är permanenta identifikationsnummer för vetenskapliga publikationer. De finns för att möjliggöra korrekt länkning.

Hur undersöka detta?

Titta på en tidigare artikel utgiven av tidskriften. Har den en fungerande DOI-länk?

Så undersöker du en tidskrifts synlighet på nätet.

3) Är tidskriften högrankad?

Publicering i högrankade tidskrifter kan bidra till att forskningen får större genomslagskraft.

Är tidskriften rankad som nivå 2 i den norska databasen Publiseringskanaler (”norska listan”)?

De tidskrifter och förlag som godkänts rankas som nivå 1 (vetenskapliga) eller nivå 2 (ledande vetenskapliga inom sitt vetenskapsområde).

Hur undersöka detta?

Register over vitenskapelige publiseringskanaler

Tillhör tidskriftens Journal Impact Factor (JIF) toppkvartilen Q1 inom sitt ämnesområde?

JIF är en tidskriftsindikator som anger hur många gånger en artikel i tidskriften i genomsnitt citerats. JIF beräknas för de tidskrifter som ingår i databasen Journal Citation Reports (JCR) i Web of Science. De tidskrifter vars JIF tillhör de topp 25 procent med högst JIF inom ett ämnesområde placerar sig i toppkvartilen Q1.

Hur undersöka detta?

Journal Citations Reports

Vid jämförelser ska alltid JIF-värden för tidskrifter inom samma ämnesområde användas!

Har tidskriften ett SNIP-värde högre än genomsnittet?

Tidskrifter i Scopus har ett SNIP-värde, en indikator som också visar på tidskriftens genomslagskraft. SNIP är beräknat på normaliserade citeringar inom tidskriftens ämnesområde. En genomsnittlig tidskrift har ett SNIP-värde på 1.

Hur undersöka detta?

Scopus Sources

Så kontrollerar du om en tidskrift är högrankad.

4) Finns det andra kriterier som kan vara viktiga vid val av tidskrift?

Tidskrifter som på andra sätt verkar vara lämpliga kanske ändå inte möter dina behov.

Ställer forskningsfinansiären krav på open access?

Forskare som beviljas stöd från de stora forskningsfinansiärerna måste antingen publicera resultaten i en open access-tidskrift eller parallellpublicera kort därefter.

Hur undersöka detta?

Kontrollera om forskningsfinansiären kräver open access-publicering.

Är tidskriften prisvärd?

Många open access-tidskrifter tar ut publiceringsavgift (APC). Också prenumerationstidskrifter tar ofta ut avgifter, till exempel för publicering av bilder och publicering i färg.

Prenumerationstidskrifter som erbjuder open access-publicering av enskilda artiklar (så kallade hybridtidskrifter) tar oftast ut en avgift som är högre än den som tas ut av rena open access-tidskrifter.

Hur undersöka detta?

Publiceringsavgifter finns på tidskriftens hemsida.

För aktuella rabatter se: 
Bibliotekets publiceringsavtal

Har tidskriften rätt inriktning?

En av de viktigaste anledningarna till refusering är att tidskriftens inriktning inte sammanfaller med artikelns innehåll.

Hur undersöka detta?

Läs tidskriftens “scope”.

Är det särskilt viktigt att tiden mellan submit och publication är kort?

Ibland är det viktigt att artikeln blir snabbt publicerad, men tänk på att oseriösa tidskrifter ofta lockar med korta peer review-processer.

Hur undersöka detta?

Jämför tiden mellan "submitted" och "published" för några artiklar i tidskriften för att få en ungefärlig bild.

Dessa kriterier kan också vara viktiga att väga in vid val av tidskrift.

Relaterat innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se