24 augusti 2016

En ny bok i etik lyfter fram vikten av att kommunicera gemensamma grundläggande värderingar över kultur- och nationsgränser.

Bild på jordglob, stetoskop mmI en globaliserad värld blir det allt viktigare att komma överens om värden och normer över kultur- och nationsgränser. Det gäller till exempel för forskning, hälsovård, politik och kultur.

– Men det tycks som om samhällsdebatten både i Sverige och världen går i motsatt riktning. Det byggs murar och det finns en tendens att misstolka ”den andre” snarare än att försöka förstå, säger Göran Collste, professor i tillämpad etik.

Religionens betydelse


Han är redaktör för den nyutkomna boken ”Ethics and Communication. Global Perspectives” som tar upp frågor om hur det går att kommunicera kring gemensamma globala värden, som till exempel frihet, gemenskap och jämställdhet. I boken diskuteras filosofiska teorier om etik och kommunikation, religionens betydelse, vetenskapliga perspektiv, västvärldens och islams syn på mänskliga rättigheter samt japanska perspektiv på personlig integritet i ett datoriserat nätverkssamhälle.

– Vi lever i en värld där vi blir allt mer beroende av varandra – och då är det etiska samtalet viktigt.

Akademisk undervisning i etik


Två etikforskare vid LiU medverkar i antologin. Maren Behrensen diskuterar kritiskt i sitt kapitel den akademiska undervisningen i etik och Elin Palm skriver om kulturella och etiska perspektiv på den globala informationsteknologin. Antologin, med åtta kapitel skrivna av forskare från Japan, Malaysia, Thailand, Tyskland, Storbritannien och Sverige, riktar sig både till akademin och till en intresserad allmänhet.

– Förutsättningarna för att kommunicera etiska normer och värden över kulturgränser är inte tillräckligt utforskade, boken blir ett bidrag i den diskussionen, säger Göran Collste.

Den 12 september blir det releaseparty i aulan i hus Key, kl 12.30.

– Alla är välkomna.

Mer om boken

Foto: Istockphoto