Linköpings universitet är examinationscentrum för DELF (Diplôme d'études en langue française). DELF är ett examensbevis utfärdat av det franska utbildningsministeriet för att bevisa franskspråkiga färdigheter hos icke franska kandidater (franska som främmande språk).

DELF examensbevis erkänns över hela världen och styrker dina färdigheter i franska språket med utgångspunkt från Europarådets nivåer för språkkunskaper – GERS (den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk): A1, A2, B1, B2, C1 och C2.  

Examensbeviset återspeglar din språkkunskapsnivå (muntlig och skriftlig förståelse, muntlig och skriftlig produktion).

Det diplom du erhåller har en permanent giltighet och gäller hela livet! Det utgör också ett värdefullt kompetensbevis för din blivande yrkeskarriär.

Linköpings universitet är ett godkänt examinationscentrum för DELF-nivåerna A1, A2, B1 och B2. 

Examenstillfällen hösten 2022

Datum publiceras senare.  

Avgift

  • A1: 600 kronor
  • A2: 700 kronor
  • B1: 750 kronor
  • B2: 1 100 kronor

Mer om DELF

Läs mer om DELF på Institut français de Suède.

Kontakta oss

Organisation