Gwenaelle Clairet

Universitetsadjunkt

Autokonfrontation som didaktisk resurs för undervisning i franska som andra språk

Mitt avhandlingsprojekt handlar om undervisning i franska som främmande språk där jag studerar användningen av autokonfrontation som feedbackmetod för muntliga presentationer. Mina intresseområden är:
 

  • hur studenterna använder sig av språken (franska/svenska) och olika kroppsliga medel för att kunna kommentera det som de har sett på video
  • vilka aspekter diskuteras under dessa möten och vem tar initiativ till diskussionerna?
  • didaktiska konsekvenser av autokonfrontation som feedbackmetod

CV

Akademisk examen 

Fil mag i franska 2002. 

 

 

Anställningar 

Universitetsadjunkt i franska vid avdelningen för språk och litteratur.  

Deltidsdoktorand vid Forskarskolan Språk och kultur i Europa.


Undervisning

Kurser i muntlig kommunikation och språk och kultur inom ämnet franska.

 

Handledare doktorsavhandling