Slutet av maj och början av juni är en speciell tid på LiU. För avgångsstudenterna kulminerar flera års studier i examensarbeten som presenteras under några intensiva veckor. Sedan väntar sommar och sol - och ett spännande yrkesliv.

Anton Lydell och Emelie LarssonNu är ex-jobbet klart. Vad de ska göra efter universitetet vet de inte riktigt. - Det blir ett nytt kapitel, säger Anton Lydell och Emelie Larsson. Foto: Pia MolinKulmen i juni

Framläggningarna är som flest första veckan i juni med all-time-high den 8 juni ¬– då finns inte ett enda ledigt rum i A-huset på Campus Valla. De första presentationerna görs i slutet av maj, och sedan finns möjlighet att boka tid fram till den 15 juni. Hinner man inte till dess får man komma igen efter sommaren och lägga fram exjobbet i augusti-september.

- Det är en väldigt intensiv period just nu. Men också rolig, jag gillar verkligen kontakten med studenterna. Ibland är det kö här utanför, berättar Maria Eriksson, administratör vid Industriell miljöteknik, som bokar in många av framläggningarna.

Sprängstoff om energi

Joel Dahl Öberg och Aner VehabovicJoel Dahl Öberg och Aner Vehabovic har gjort ett exjobb som beskrivs som "sprängstoff" av lärarna. Foto: Mikael SönneAner Vehabovic och Joel Dahl Öberg, som läst EMM-programmet (Energi, Miljö, Management), presenterade sitt exjobb vid BRC:s partnerdagar i slutet av maj. Arbetet har redan hyllats och beskrivits som ”sprängstoff” av lärare och forskare i miljöteknik.

Aner och Joel har gjort en well to wheel-analys (begränsad livscykelanalys) av utsläppen av växthusgaser för olika bränslen för citybussar och långtradare. Analysen visar hur utsläppen varierar beroende på hur mycket fossila bränslen som används i framställningen av el. Sverige har en mycket låg sådan andel och därmed en mycket miljövänlig elproduktion.

- Men i Lettland är du miljö- och klimatbov om du kör ett helelektriskt fordon utanför städerna. Där framställer man el genom att elda skifferolja, säger Aner.

Biogas bra alternativ

Resultaten presenteras i ett indexerat diagram som visar både skillnader mellan olika bränslen och hur utsläppen förändras beroende på elproduktionen. Liknande studier har gjorts tidigare, men i första hand för personbilar och inte för både bussar och långtradare. Studien har gjorts i samverkan med Scania och visar också var miljönyttan av olika alternativ är som störst.

Lägst utsläpp i så gott som samtliga fall har biogas. Därmed inte sagt att det behöver vara bäst i alla lägen.

- Troligen blir det en salig blandning av olika bränslen i framtiden. Biogasen kan inte räcka för alla transporter, säger Aner.

- Vi ser också att biogasen ger större klimatvinster om den prioriteras för fjärrtrafik än för citytrafik. Man ska också tänka på att elen i framtiden kommer bli mer och mer miljövänlig, säger Joel.

Nästan 1000 studenter

Presentation av exjobb vid monterIntresset var stort när exjobbet presenterades vid BRC:s partnerdagar. Foto: Mikael SönneTotalt läggs det fram ungefär 300 exjobb på avancerad nivå och 165 på grundnivå vid IEI. Flera program har fått fler platser, vilket gör att antalet är något högre än tidigare år. Ett 30-tal eftersläntrare kan också tillkomma under hösten. Grovt räknat betyder det att cirka 1000 studenter lägger fram sina examensarbeten under några få försommarveckor.

Emelie Larsson och Anton Lydell, som också läst EMM, har jobbat på uppdrag av Stångåstaden och jämfört flerbostadshus i trä respektive betong när det gäller kostnader och miljöpåverkan under husens livslängd. Kostnaderna har beräknats över 50 år och omfattar grundinvesteringen, energi och driftel, byte av värmeväxlare, fönster och dörrar samt fasadtvätt.

Emelie och Anton är lite försiktiga och betonar att resultaten än så länge är preliminära, men det mesta tyder på att trähuset blir lite dyrare. Framför allt är det investeringskostnaden och energikostnaden som blir lite högre. Över tidsperioden är den totala skillnaden cirka två miljoner kronor.

- Över så lång tid är det inte så mycket. Vi har också tittat på två specifika hus, det går inte att säga att det generellt är så här, säger Emelie.

Inget bäst på allt

När det gäller miljöpåverkan har de jämfört sju olika kriterier, bland annat global uppvärmning, försurning och övergödning. Och där spretar resultaten.

Händer med pennor över en ritningExjobbet består av både datainsamling, beräkningar och analys. Foto: Pia Molin- Det beror på vad man tittar på. Betonghuset är lite sämre när det gäller global uppvärmning, medan trähuset är sämre på andra områden, säger Anton. Samtidigt är det anmärkningsvärt att resultaten är relativt lika i de flesta kategorier.

Under arbetet med exjobbet har de varit på Stångåstadens kontor i Linköping en till två dagar i veckan. Livscykelanalyser är ofta arbetskrävande, och mycket jobb har gått åt för att få tag på rätt uppgifter som sedan har analyserats. Stundtals har det varit svårt att få in relevanta data. Telefonen har varit ett viktigt arbetsredskap; de har ringt, ringt och ringt.

- Men det har också varit väldigt roligt. Det är annorlunda jämfört med den vanliga undervisningen, mer självständigt och kopplat till verksamheten på ett företag, säger de.

De största civilingenjörsutbildningarna inom IEI är EMM, Maskinteknik (M), Design och produktutveckling (DPU) och Industriell ekonomi (I). Motsvarigheten till exjobb på filfak är uppsatser, som också läggs fram i slutet av terminen. Inom IEI skrivs i vår 190 uppsatser på avancerad nivå och 60 på grundnivå, de flesta inom ekonomutbildningen.

Mer fakta om exjobb

Maria Eriksson, administratör Industriell miljöteknik"Bland det roligaste på hela året", säger Maria Eriksson, administratör som bokar in framläggningarna. Foto: Mikael SönneEtt examens- eller uppsatsarbete avslutar de flesta högskoleutbildningar, och genomförs normalt under 10 eller 20 veckor. Arbetet avslutas med en rapport eller uppsats och motsvarar 16 eller 30 akademiska poäng.

Examensarbeten inom tekniska fakulteten genomförs i samarbete med ett företag, en organisation eller en myndighet. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund vilket innebär att det ska finnas vetenskapliga källor och en teoretisk modell som ligger till grund för analysen i arbetet. Arbetet presenteras vid en så kallad framläggning varefter en examinator beslutar om det ska godkännas eller inte. Framläggningen är öppen för vem som helst, men det finns också särskilt utsedda opponenter som har granskat arbetet.

Ett exjobb ska lösa ett problem eller belysa en särskild frågeställning för den externa parten. Exempel på vanliga uppgifter är program- och produktutveckling, analyser av förändringsarbete, marknadsanalyser och studier av olika metoder och arbetssätt.


Relaterad verksamhet

Ta hjälp av en av LiU:s studenter