Eva Swahn, professor i kardiologi och överläkare, talade om det unika hjärt- och lungforskningsprojektet SCAPIS under vårens sista Forskning i framkant. Föreläsningen finns nu på youtube och går att se nedan.

SCAPIS är ett svenskt forskningsprojekt med syfte att bygga upp en nationell kunskapsbank om hjärt-kärl- och lungsjukdom. 5 000 östgötar ska medverka i studien.

Eva Swahn talade bland annat om hur  dagens avancerade bild- och blodprovstekniker används som riskprediktorer för att belysa åderförfettningens utbredning i våra hals- och kranskärl och hur projektet vill förbättra kunskapen om de underliggande mekanismerna för utveckling av hjärtkärl-sjukdom och KOL. Föreläsningen var den sista under vårterminen 2017. För att ta del av tidigare föreläsningar – klicka här.

Se föreläsningen här

Kontakt