Forskning
Visa/dölj innehåll

Föreläsning
Visa/dölj innehåll

Forskning i framkant: SCAPIS – ett unikt forskningsprojekt

SCAPIS är ett svenskt forskningsprojekt med syfte att bygga upp en nationell kunskapsbank om hjärt-kärl- och lungsjukdom. 5 000 östgötar ska medverka i studien. Eva Swahn berättar om hur dagens avancerade bild- och blodprovstekniker används som riskprediktorer för att belysa åderförfettningens utbredning i våra hals- och kranskärl och hur projektet vill förbättra kunskapen om de underliggande mekanismerna för utveckling av hjärtkärl-sjukdom och KOL.

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

Johan Sundstrom, Lars Lind, Erik Lampa, Oskar Angeras, Erasmus Bachus, Goran Bergstrom, Bo Carlberg, Gunnar Engstrom, Jan Engvall, Mats Eriksson, Bruna Gigante, Emil Hagstrom, Ola Hjelmgren, Jan-Hakan Jansson, Tomas Jernberg, Maria Mannila, Fredrik H Nyström, Jonas Oldgren, Margaretha Persson, Anette Sandstrom, Eva Swahn, Stefan Soderberg, Kjell Toren, Carl Johan Östgren, Annika Rosengren (2020) Weight gain and blood pressure Journal of Hypertension , Vol. 38 , s. 387-394 Vidare till DOI
Carl Johan Östgren, Stefan Soderberg, Karin Festin, Oskar Angeras, Goran Bergstrom, Anders Blomberg, John Brandberg, Kerstin Cederlund, Mats Eliasson, Gunnar Engstrom, David Erlinge, Erika Fagman, Emil Hagstrom, Lars Lind, Maria Mannila, Ulf Nilsson, Jonas Oldgren, Ellen Ostenfeld, Anders Persson, Jonas Persson, Margaretha Persson, Annika Rosengren, Johan Sundstrom, Eva Swahn, Jan Engvall, Tomas Jernberg (2020) Systematic Coronary Risk Evaluation estimated risk and prevalent subclinical atherosclerosis in coronary and carotid arteries: A population-based cohort analysis from the Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study European Journal of Preventive Cardiology Vidare till DOI

Organisation
Visa/dölj innehåll