Publikationer

2023

Marina M. Demidova, Rebecca Rylance, Sasha Koul, Christian Dworeck, Stefan James, Mikael Aasa, Mehmet Hamid, Eva Swahn, Kristina Hambraeus, Mikael Danielewicz, Rikard Linder, Ole Frobert, Per Grimfjard, Jason Stewart, Loghman Henareh, Jonas Andersson, Henrik Wagner, David Erlinge, Pyotr G. Platonov (2023) Prognostic value of early sustained ventricular arrhythmias in ST-segment elevation myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervention: A substudy of VALIDATE-SWEDEHEART trial HEART RHYTHM O2, Vol. 4, s. 200-206 Vidare till DOI

2022

Nathan Chan, Diluka Premawardhana, Abtehale Al-Hussaini, Alice Wood, Vasiliki Bountziouka, Deevia Kotecha, Eva Swahn, Henning Palmefors, Christos Pagonis, Sofia Sederholm Lawesson, Jacek Kadziela, Marcos Garcia-Guimaraes, Fernando Alfonso, Javier Escaned, Fernando Macaya, Melisa Santas, Enrico Cerrato, Angela H. E. M. Maas, Ota Hlinomaz, Nigussie Bogale, Bernardo Cortese, Mavis Cheng, Aidan Bolger, Shazia T. Hussain, Nilesh J. Samani, Marian Knight, Matthew Cauldwell, David Adlam (2022) Pregnancy and Spontaneous Coronary Artery Dissection: Lessons From Survivors and Nonsurvivors Circulation, Vol. 146, s. 69-72 Vidare till DOI

Nyheter

Forskning

Föreläsning

Forskning i framkant: SCAPIS – ett unikt forskningsprojekt

SCAPIS är ett svenskt forskningsprojekt med syfte att bygga upp en nationell kunskapsbank om hjärt-kärl- och lungsjukdom. 5 000 östgötar ska medverka i studien. Eva Swahn berättar om hur dagens avancerade bild- och blodprovstekniker används som riskprediktorer för att belysa åderförfettningens utbredning i våra hals- och kranskärl och hur projektet vill förbättra kunskapen om de underliggande mekanismerna för utveckling av hjärtkärl-sjukdom och KOL.

Senaste publikationer

2023

Marina M. Demidova, Rebecca Rylance, Sasha Koul, Christian Dworeck, Stefan James, Mikael Aasa, Mehmet Hamid, Eva Swahn, Kristina Hambraeus, Mikael Danielewicz, Rikard Linder, Ole Frobert, Per Grimfjard, Jason Stewart, Loghman Henareh, Jonas Andersson, Henrik Wagner, David Erlinge, Pyotr G. Platonov (2023) Prognostic value of early sustained ventricular arrhythmias in ST-segment elevation myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervention: A substudy of VALIDATE-SWEDEHEART trial HEART RHYTHM O2, Vol. 4, s. 200-206 Vidare till DOI

2022

Organisation