Inbjudan till handledare & studenter på övningsskolor.

Välkomna till två eftermiddagar kring undervisning inom NO respektive Teknik för åk f-3. Handledare och studenter samt övriga intresserade lärare på övningsskolorna ges möjlighet att möta forskare och lärare vid LiU inom dessa ämnen. Tillsammans riktar vi fokus mot hur laborativa moment respektive konstruktionsövningar m.m. kan introduceras och problematiseras i undervisningen för f-3. Vi ser dessa träffar som tillfällen att utbyta erfarenheter kring undervisning i Teknik respektive NO där handledare, studenter och forskare bidrar med sina perspektiv.

Tid och plats

Campus Norrköping: tisdag den 17/10 kl. 15.00 – 17.00, lokal K2 Kåkenhus

Campus Valla, Linköping: onsdag den 18/10 kl. 15.00–17.00, lokal BL32 Hus B

Program

  • Dropp in från kl. 14.30 då fika serveras och kursansvarig, kursmentor samt VFU-mentorer finns på plats för att besvara era frågor. Föreläsningarna startar kl. 15.00. 
  • Naturvetenskaplig didaktisk forskning i praktiken. Föreläsare Fredrik Jeppsson
  • Undersökande laborationer i tidigare år, att försöka falsifiera en hypotes ger nya möjligheter till lärande. Föreläsare Lars Björklund
  • Workshops
  • Återsamling och avslutning

Anmäl dig nedan senast måndagen den 9 oktober.

Anmälan

Kontakt