Fotografi av Sofia Boo

Sofia Boo

Universitetsadjunkt

Presentation

Publikationer

2022

Sofia Boo (2022) Anpassningar: Utmanande policyprocesser i lärares vardagspraktik Utbildning och Demokrati, Vol. 31, s. 33-55 Vidare till DOI

2017

Sofia Boo, Karin Forslund Frykedal, Anja Thorsten (2017) Att anpassa undervisning: till individ och grupp i klassrummet

2014

Sofia Boo (2014) Lärares arbete med individanpassad undervisning i praktiken Pedagogiskt arbete: enhet och mångfald, s. 55-75
Sofia Boo (2014) Lärares arbete med individanpassning: Strategier och dilemman i klassrummet