Förmågan att höra och förstå känslor är viktiga för människors sociala kommunikation, men hur påverkas denna förmåga vid dåliga lyssningsförhållanden?

Samtal mellan far och son. Foto mixetto

I denna studie vill vi undersöka hur väl personer kan höra och förstå olika känslor som uttrycks i brus. Exempel på frågor som vi vill besvara med vår studie är:

  • Är olika känslor olika svåra att uppfatta när det finns brus?
  • Hur tydligt ska vara talet vara för att vi ska uppfatta olika känslor? 

Vill du delta i vår studie?

Du kan delta i studien om du:

  • Är mellan 20 och 70 år gammal
  • Har svenska som modersmål
  • Har normal hörsel
  • Inte har läs- och skrivsvårigheter
  • Inte har neuropsykiatrisk eller neurologisk sjukdom

Påverkar ljudkvalitet vår uppfattning av känslor?

Vi omges ofta av brus, bakgrundsljud och annat som gör det svårt att höra, eller som förvränger hur talet låter. Ett sätt på vilket ljud kan försämras är genom en typ av degradering som kallas "noise vocoding”. Denna typ av ljuddegradering kan bland annat efterlikna hur det låter när man har hörselnedsättning och använder någon form av hörapparat (cochleärt implantat). Att kunna höra och förstå andras känslouttryck genom rösten är viktigt för det sociala samspelet. Vi vill därför veta mer om hur uppfattning av olika känslouttryck påverkas av denna typ av ljuddegradering.

Online studie

Studien genomförs online och ditt deltagande är anonymt. Är du intresserad att testa direkt hittar du online studien här. Du får mer information om studien när du klickar på länken. När du gör testningen måste du använda dator och lyssna med hörlurar i en tyst miljö.

Ansvariga för studien är Carine Signoret och Mattias Ekberg. Studien genomförs av Cecilia Ivarsson. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta någon av oss.

Kontakt

Organisation