Kan modern teknik som appar hjälpa individer med demens och personer i dess närhet att kommunicera bättre? Det tror Christina Samuelsson, biträdande professor i logopedi, som forskar i ämnet och kommer föreläsa på Forskning i framkant 26/10.

Appar kan bli ett samtalsstöd för personer med demens.Appar kan bli ett samtalsstöd för personer med demens. Foto: Istock
Demenssjukdom är någonting som är en verklighet för många människor i Sverige i dag. Antalet som lever med sjukdomen blir allt fler – mycket beroende på att vi faktiskt lever längre – men det påverkar därmed också fler personer som rör sig kring den drabbade.

 

Christina Samuelsson forskar kring kommunikation, relation och kognition i förhållande till demens.

– De flesta som har pratat med en person som har demens vet att det kan vara svårt att föra ett samtal med personen. Det kan vara svårt att hålla sig till ämnet eller så kan personen ha andra associationsbanor än vad man är van vid i ett "vanligt" samtal. Beroende på hur långt framskriden sjukdomen är har den drabbade olika svårt till initiativ till samtal också, förklarar Christina.

 

Mer interaktion med sin omgivning

Under Forskning i framkant kommer hon att berätta om sin forskning som syftar till att just förbättra möjligheterna till kommunikation och vara ett stöd för både personen med demens och personer i dess närhet.

– Vi tittar just nu på hur appar i ett kommunikationsstödjande syfte kan hjälpa till så att personen med demenssjukdom får fler tillfällen till interaktion med sin omgivning.

 

Hon betonar också att appen just är ett stöd och inte ett hjälpmedel i samma anda som för personer som helt saknar funktionen att kunna prata.

 

– En av de appar som vi prövar innehåller en mängd bilder eller klipp som allmängiltiga personer, saker eller händelser som den med demens oftast känner till. Det kan var musik, klipp från gamla tv-program eller bara bilder på blommor eller djur.

 

Tanken är att appen ska vara ett stöd i samtalet, just för att sporra till ytterligare kommunikation och hålla samtalet "på rätt spår".

 

– Det funkar så klart med en bok, en tidning eller ett fotoalbum också, men det kan även bli begränsande då man måste bära runt på en specifik sak eller att det måste finnas nära till hands. Det finns även en app som där det går att skapa egna album med bilder som man valt ut själv, saker i ens liv eller familj som går att prata kring.

 

Slumpar bilder

I appen kan man också slumpa fram bilder för att samtalet inte alltid ska handla om samma sak, något som också ger ett mervärde till den som pratar med personen med demens.

 

Men det finns även utmaningar – exempelvis i hur det ska designas så att alla, anhöriga, personal och demenssjuka ska kunna använda apparna. Mer om just möjligheter och utmaningar i projektet får ni höra när Christina Samuelsson pratar i ämnet på Forskning i framkant. 26/10, kl 16.30 i Hugo Theorell-salen, US Norra entrén.

 

Kontakt