Årets första Forskning i framkant bjöd på en intressant föreläsning om internetbaserad KBT i syfte att hjälpa personer med icke-kardiella bröstsmärtor.

Ghassan Mourad, universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad, var först ut i öppna föreläsningsserien "Forskning i framkant" 2017. Hans forskning fokuserar på patienter som upplever bröstsmärtor men där det inte går att finna någon koppling till hjärtproblem. Detta är en grupp patienter som tar mycket vårdresurser i anspråk och som samtidigt kan ha ångestproblematik och ett undvikande beteende.

– Bland annat undviker de aktiviteter som de tror kan förvärra bröstsmärtan och skada hjärtat. Detta kan ha negativ inverkan på det dagliga livet, samt leda till psykisk ohälsa, ökad vårdkonsumtion och högre samhällskostnader.

Ghassan Mourad berättar i föreläsningen om sin studie där effekten av internetbaserad KBT i syfte att minska smärtans inverkan på patienten och samhället utvärderas. 

För att läsa mer om "Forskning i framkant", klicka här.

För att se tidigare föreläsningar, klicka här.

Internetbaserad KBT för patienter med icke-kardiell bröstsmärta

Kontakt