Fotografi av Ghassan Mourad

Ghassan Mourad

Universitetslektor, Enhetschef

Likväl som hjärtat är centralt beläget i bröstkorgen har det varit centralt för mig i mitt kliniska arbete som sjuksköterska på hjärtenheten, i min undervisning på Sjuksköterskeprogrammet samt i min forskning på personer med bröstsmärta. 

Psykisk ohälsa hos personer med ospecifika bröstsmärtor

I min forskning studerar jag personer med ospecifika bröstsmärtor då jag som yrkesverksam sjuksköterska träffade många med dessa problem. De hamnade oftast mellan stolarna och fick inte den hjälp de förväntade sig då inga akuta fysiska orsaker kunde konstateras.

Jag har i mina studier kunnat konstatera att en stor andel av dessa personer lider av oro, hjärt-relaterad ångest och depressiva symtom, samt att de söker vård i stor utsträckning och bidrar till höga sjukvårds- och samhällskostnader. Nuvarande forskning handlar om att utvärdera genomförbarheten och effekten av en internet-baserad kognitiv beteendeterapi. Mitt mål är att hitta nationella och internationella samarbetspartner för att tillsammans utveckla vården för denna patientgrupp.

Ledarskap och undervisning

Jag arbetar som studierektor på Avdelningen för omvårdnad (OMV) med särskilt ansvar för bemanning, administration och undervisningsrelaterad budget inom sjuksköterskeprogrammet med tillhörande fristående kurser.

Som studierektor är det viktigt för mig att arbetet utförs noggrant och snabbt och att det sker i dialog med medarbetarna. Detta leder till bättre förutsättningar för både kursansvariga och medarbetare i mötet med studenterna, samt främjar en god arbetsmiljö.

Har undervisat på Sjuksköterskeprogrammet, huvudsakligen med handledning, kursansvar och examinatorskap. Huvudsakliga undervisningsområden har varit inom hjärta och omhändertagande av personer med akut hjärtsjukdom, samt läkemedelsräkning.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

NyhetVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

Mina forskningsstudier har pågått sedan oktober 2010 och i december 2015 disputerade jag.

Min avhandling syftade till att kartlägga psykisk ohälsa, vårdkonsumtion och samhällskostnader hos patienter med icke-kardiell (ej hjärtspecifik) bröstsmärta. Jag studerar också effekten av en internet-baserad kognitiv beteendeterapi på dessa patienter.

Mina forskningsprojekt har fått externa forskningsmedel främst från Familjen Kamprads StiftelseRegion Östergötland och Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS). Ett stipendium har även erhållits från Lions forskningsfond mot folksjukdomar.

Doktorsavhandlingen har titeln "Improving care for patients with non-cardiac chest pain - Description of psychological distress and costs, and evaluation of an Internet-delivered intervention".

Två frågetecken bildar en hjärtform / Ttwo question marks forming a heart shape

Nätverk, uppdrag och akademisk examenVisa/dölj innehåll

Nätverk

• Medlem i ett regionalt nätverk ”CESAR” som jobbar med kardiovaskulär omvårdnadsforskning: ”Collaboration and Exchange in Swedishcardiovascular caring Academic Research”,Cesar-Network

• Är reviewer på tidsskriften ”European Journal of Cardiovascular Nursing”

• Tidigare ledamot i nätverket "Lyskraft" (LiU Innovation) som är ett samarbetsorgan mellan Linköping universitet och Norrköpings kommun.

Uppdrag

• Ingår i ledningsgruppen vid Avdelningen för omvårdnad

• Medlem i studierektorsgruppen på Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

• Ledamot i institutionsstyrelsen vid ISV

Akademisk examen

• Legitimerad sjuksköterska/Kandidatexamen i omvårdnad, 1998 

• Magisterexamen i omvårdnad, 2003 

• Medicine doktorsexamen 2015-12-04

PublikationerVisa/dölj innehåll

Urval av publikationerVisa/dölj innehåll

Ghassan Mourad, Jenny Alwin, Anna Strömberg, Tiny Jaarsma (2013)

BMC Health Services Research , Vol.13 , s.403- Vidare till DOI

Ghassan Mourad, Tiny Jaarsma, Claes Hallert, Anna Strömberg (2012)

Heart & Lung , Vol.41 , s.446-455 Vidare till DOI

UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll

Samverkan med forskare inom omvårdnadVisa/dölj innehåll

Externa samarbetspartnersVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll