Fotografi av Ghassan Mourad

Ghassan Mourad

Biträdande professor, Enhetschef

Likväl som hjärtat är centralt beläget i bröstkorgen har det varit centralt för mig i mitt kliniska arbete som sjuksköterska på hjärtenheten, i min undervisning på Sjuksköterskeprogrammet samt i min forskning på personer med bröstsmärta. 

Psykisk ohälsa hos personer med ospecifika bröstsmärtor

I min forskning studerar jag personer med ospecifika bröstsmärtor då jag som yrkesverksam sjuksköterska träffade många med dessa problem. De hamnade oftast mellan stolarna och fick inte den hjälp de förväntade sig då inga akuta fysiska orsaker kunde konstateras.

Jag har i mina studier kunnat konstatera att en stor andel av dessa personer lider av oro, hjärt-relaterad ångest och depressiva symtom, samt att de söker vård i stor utsträckning och bidrar till höga sjukvårds- och samhällskostnader. Nuvarande forskning handlar om att utvärdera genomförbarheten och effekten av internet-baserad kognitiv beteendeterapi, samt patienters, närståendes och vårdpersonals erfarenheter, uppfattningar och attityder till denna typ av behandling. Mitt mål är att hitta nationella och internationella samarbetspartner för att tillsammans utveckla vården för denna patientgrupp.

Ledarskap och undervisning

Jag arbetar som enhetschef på avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) med både personal- och bemanningsansvar för sjuksköterskeprogrammet, samt specialistprogrammen med tillhörande fristående kurser.

Som enhetschef är det viktigt för mig att arbetet utförs noggrant och snabbt och att det sker i dialog med medarbetarna. Detta leder till bättre förutsättningar för både kursansvariga och medarbetare i mötet med studenterna, samt främjar en god arbetsmiljö.

Har undervisat på Sjuksköterskeprogrammet, huvudsakligen med handledning, kursansvar och examinatorskap. Huvudsakliga undervisningsområden har varit inom hjärta och omhändertagande av personer med akut hjärtsjukdom, samt läkemedelsräkning. Trots att andra uppdrag uppfyller den mesta av min tid har jag kvar undervisningen inom ämnet läkemedelsberäkning som jag är examinator i, vilket jag ser som viktigt då jag anser att kontakten med studenterna är värdefull.

Om mig

Akademisk examen

• Legitimerad sjuksköterska/Kandidatexamen i omvårdnad, 1998 

• Magisterexamen i omvårdnad, 2003 

• Medicine doktorsexamen 2015-12-04

Uppdrag

• Ingår i ledningsgruppen vid HMV

• Ledamot i HMV Research Forum

Nätverk

• Medlem i ett regionalt nätverk ”CESAR” som jobbar med kardiovaskulär omvårdnadsforskning

 

Publikationer

Urval av publikationer

2024

Magda Eriksson-Liebon, Anita Kärner Köhler, Peter Johansson, Ghassan Mourad (2024) Living with non-cardiac chest pain - An inductive qualitative interview study of spouses' perspectives Nursing Open, Vol. 11, Artikel e2189 Vidare till DOI
Magda Eriksson-Liebon, Mats Westas, Peter Johansson, Ghassan Mourad (2024) Long-term effects and predictors of change of internet-delivered cognitive behavioural therapy on cardiac anxiety in patients with non-cardiac chest pain: a randomized controlled trial BMC Psychiatry, Vol. 24, Artikel 216 Vidare till DOI
Ghassan Mourad, Johan Lundgren, Gerhard Andersson, Peter Johansson (2024) Healthcare use in patients with cardiovascular disease and depressive symptoms - The impact of a nurse-led internet-delivered cognitive behavioural therapy program. A secondary analysis of a RCT Internet Interventions, Vol. 35, Artikel 100696 Vidare till DOI

2023

Mats Westas, Ghassan Mourad, Gerhard Andersson, Johan Lundgren, Peter Johansson (2023) The effects of internet-based cognitive behaviour therapy for depression in cardiovascular disease on symptoms of anxiety: a secondary analysis of a randomized trial European Journal of Cardiovascular Nursing Vidare till DOI
Magda Eriksson-Liebon, Johan Lundgren, Patrik Rytterström, Peter Johansson, Ghassan Mourad (2023) Experience of internet-delivered cognitive behavioural therapy among patients with non-cardiac chest pain Journal of Clinical Nursing, Vol. 32, s. 4060-4069 Vidare till DOI

Forskning

Jag började mina forskningsstudier i oktober 2010 och i december 2015 disputerade jag.

Min avhandling syftade till att kartlägga psykisk ohälsa, vårdkonsumtion och samhällskostnader hos patienter med icke-kardiell (ej hjärtspecifik) bröstsmärta. Jag studerade också genomförbarheten av internet-baserad kognitiv beteendeterapi på dessa patienter. Mina fortsatta studier har handlat om att utvärdera effekterna av ett vidareutvecklat internet-baserat kognitiv beteendeterapi-program och undersöka patienters och närståendes erfarenheter av detta. Dessutom studeras hälsoekonomiska aspekter och vårdpersonals uppfattningar och attityder till att erbjuda internet-baserad kognitiv beteendeterapi till patienter med icke-kardiell bröstsmärta.

Jag har efter disputation breddat mina forskningssamarbeten och forskningsområden. Mitt huvudspår är fortsatt forskning på patienter med icke-kardiell bröstsmärta där jag är bihandledare till en doktorand som jobbar vidare med det jag påbörjat. Jag är också bihandledare för en doktorand som studerar effekter och erfarenheter av internet-baserad kognitiv beteendeterapi på patienter med hjärtsjukdom. Utöver detta är jag även bihandledare för en doktorand som studerar mobil vård ur patientens, vårdens, samt ett hälsoekonomiskt perspektiv.

 

 

Mina forskningsprojekt har fått externa forskningsmedel främst från Familjen Kamprads StiftelseRegion Östergötland och Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS). Ett stipendium har även erhållits från Lions forskningsfond mot folksjukdomar.

Doktorsavhandlingen har titeln "Improving care for patients with non-cardiac chest pain - Description of psychological distress and costs, and evaluation of an Internet-delivered intervention".

Två frågetecken bildar en hjärtform / Ttwo question marks forming a heart shapeUtbildning

Samverkan med forskare inom omvårdnad

Externa samarbetspartners

Organisation

Nyheter