Biobanksfaciliteten vid Linköpings universitet erbjuder förvaring av både frysar och enskilda lådor. Vi har frysar i två lokaler, en mindre lokal i hus 462 samt en större under Hugo Thorells Torg.

Stora fryshotelletStora fryshotellet erbjuder goda förvaringsmöjligheterVill du förvara en hel frys i våra lokaler hjälper vi dig med flytten av frysen, detta ingår i den årliga avgiften. Förutom flytten in i fryshotellet har vi reservfrys att flytta prover till vid eventuellt haveri.
 
Alla frysar inom facilitetens lokaler har prioriterad ström och är uppkopplade på larm. När en frys sänder ut ett larm går detta till Driftcentralen vid Region Östergötland, de kontaktar personal vid BBF. Den årliga servicen ingår i förvaringen.
 
Gäller förvaringen endast en mindre mängd askar, så har BBF frys samt rack i frysarna att stoppa in lådorna i. I likhet med förvaring av hel frys ingår beredskap för larm samt eventuellt överflyttning av prover till reservfrys vid haveri.
 
Biobankslagen kräver att biobanksprover ska förvaras i låsta utrymmen därför är fryshotellen låsta för obehöriga. Tillträde enligt överenskommelse med BBF.
Du betalar bara för det utrymme din frys/dina prover tar i frysen. För prislista, se "Relaterade dokument" nedan.

 

Det går även bra att förvara enskilda lådor med prover.

Det går även bra att förvara enskilda lådor med prover.

Checklista Förvaring i fryshotellen

 • Gå igenom märkning av rör och ask, samt datafiler. Bedöm vad som ska sparas. BBF registrerar frysaskens position i frysen. Dokumentation av askens innehåll är den provsamlingsansvarige forskarens ansvar.
 • Forskaren står för askar (13x13 cm, olika höjd).
 • BBF står för kanistrar som vi id-märker.
 • Fyll i Överenskommelse (faktureringsuppgifter & signatur) och Provsamlingsrapport (metadata). Se Dokument.
 • Skicka kopia av signerat biobanksavtal – ”Tillgång till prov och personuppgift för forskning”. Uppfyllande av biobankslagens krav på spårbarhet av prov.

  Om det saknas; skicka ansökan till EPM, EPM-godkännande och forskningspersonsinformation till RBC (biobankostergotland@regionostergotland.se) som utformar ett förslag.

  Signeras av provsamlingsansvarig = huvudsökande hos EPM och biobanksansvarig = delegation från kliniken.
 • Kontakta oss för flytt av prov eller frys. Vi sköter ev kontakt med Stöd och Service inom Region Östergötland.
 • Tillträde till rummet för insättning/utplock av prov sker enligt överenskommelse med BBF:s personal. Ofta fungerar det med någon dags framförhållning.
 • Dispositionsrätten påverkas inte - Det är fortfarande den provsamlingsansvarige forskaren, i samråd med den biobanksansvarig, som har rätt att besluta om tillgång till provsamlingen!
 
 

Relaterade dokument

Prislista

Länkar