Rådgivning vid Biobanksfaciliteten

Vi ger råd om ett brett spektrum av praktiska aspekter kring provhantering av biobanksprov, till exempel rörformat, provtyper, märkning och logistik.

Forskarens väg i biobanksdjungeln

Vi förmedlar också kontakter med Regionalt Biobankscentrum (RBC) och Region Östergötlands Biobankssamordnare angående biobanksavtal, granskning av biobanksavsnitt i etikansökan och patientinformation inför ansökan till Etikprövningsnämnd.

Vi samarbetar även med Diagnostikcentrum/Klinisk Kemi om manuell hantering av prov samt i de fall då studier inkluderar rutinanalyser av prov. För prov som hanteras på Klinisk Kemi tillhandahåller BBF transport till fryshotell om forskaren önskar förvaring. Vi samverkar också med Kliniska Forskningsenheten (KFÖ) vid Forum Östergötland, vid studier som behöver hjälp med provtagning samt tillgång till forskningssjuksköterska.

I de fall provinsamlingen inkluderar patienter från flera sjukhus/regioner förmedlar vi kontakter med landets övriga stödfunktioner kring provhantering inom ramen för samarbetet BiobankSverige, under devisen ”en ingång”.

Syftet är att ge forskaren en överblick över vilka tjänster som kan utföras vid olika biobanksfaciliteter/motsvarande, minska tiden att planera insamlingen och ge en smidig process som drar nytta av det upparbetade nätverket mellan landets biobanksverksamheter.

Relaterade länkar Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll