Vi ger råd om ett brett spektrum av praktiska aspekter kring provhantering av biobanksprov, till exempel rörformat, provtyper, märkning och logistik.

Illustration av forskarens väg i biobanksdjungeln

Vi förmedlar också kontakter med Regionalt Biobankscentrum (RBC) och Region Östergötlands Biobankssamordnare angående biobanksavtal, granskning av biobanksavsnitt i etikansökan och patientinformation inför ansökan till Etikprövningsmyndigheten.

Vi samarbetar med Laboratoriemedicin för både manuell och automatiserad provhantering, samt i de fall då studier inkluderar rutinanalyser av prov. För forskningsprov som hanteras på Laboratoriemedicin tillhandahåller BBF transport till fryshotell om forskaren önskar förvaring. Vi samverkar också med Kliniska Forskningsenheten (KFÖ) vid Forum Östergötland, vid studier som behöver hjälp med provtagning samt tillgång till forskningssjuksköterska.

I de fall provinsamlingen inkluderar patienter från flera sjukhus/regioner förmedlar vi kontakter med landets övriga stödfunktioner kring provhantering inom ramen för samarbetet inom Biobank Sverige, detta hjälper provservicekoordinator er med. Syftet är att ge forskaren en överblick över vilka tjänster som kan utföras vid olika biobanksfaciliteter eller motsvarande, minska tiden för att planera insamlingen och ge en smidig process som drar nytta av det upparbetade nätverket mellan landets biobanksverksamheter.

 

Relaterade länkar