Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) är det nationellt vedertagna begreppet för automatiserad biobankning med säker spårbarhet. 
ProvrörsrobotBiobanksfaciliteten erbjuder modern pipetteringsutrustning. Foto: Peter KarlssonSom namnet antyder använder denna typ av provhantering delar av vårdens ordinarie rutiner och system för att förenkla för såväl provgivare som provtagande och provhanterande personal. Efter integrering av studien i vårt LIMS-system kan prov beställas via elektronisk remiss i RÖ:s ROS-system, precis som vid beställning av analys av vårdprover.
 
Prov tas på klinik eller vårdcentral och transporteras till provinlämningen på Klinisk Kemi, US. Provet centrifugeras enligt standardiserade program, och fördelas till mindre portioner (alikvoter) med hjälp av en vätskehanteringsrobot.
 
Prov sparas i rörformat SBS (8x12 rör) eller separata kryorör och fryses direkt. För att säkerställa spårbarhet av det alikvoterade provet lagras data om rörens 1D och 2D-koder i ett så kallat LIMS-system tillsammans med data om preanalytiska faktorer och provets plats i frysen, vilket används som stöd vid utplock av prov. Kontakta oss för mer information och offert.

Märkning

Vi erbjuder etiketter med streckkod och löpnummer. Etiketterna klarar förvaring i alla temperaturer ner till -180°C.

Vian Osman, BiobanksfacilitetenVian Osman arbetar med provhantering. Foto: Peter Karlsson

Relaterade länkar