Förvärv

Information om bibliotekets förvärvspolicy samt hur pliktexemplar, gåvor och donationer hanteras.

Förvärvspolicy

Förvärvspolicyn vid Linköpings universitetsbibliotek ska präglas av ett användarperspektiv. Biblioteket ska ge alla vid LiU tillgång till relevant information för lärande och forskning. Kurslitteratur ska finnas vid det campus där utbildningen är aktuell. Biblioteket erbjuder ett stort utbud av elektroniska media som är campusoberoende och tillgängliga för många läsare samtidigt.

Pliktexemplar

Linköpings universitetsbibliotek är ett av sju bibliotek som, enligt Lagen om pliktexemplar, utan kostnad erhåller ett exemplar av varje dokument eller skrift som ges ut för spridning i Sverige. Som pliktexemplarsbibliotek utan bevarandeskyldighet har vi dock möjlighet att göra ett urval. Vilken litteratur som vi tar in i samlingarna styrs främst av hur relevant litteraturen är för den forskning och undervisning som bedrivs vid LiU. För mer information om pliktexemplar se Kungliga bibliotekets webbplats.
Kungliga biblioteket

Gåvor och donationer

Vi tar inte emot gåvor och donationer eftersom vi saknar tillräckliga resurser för att ta hand om dem på bästa sätt. I Linköpings universitetsbiblioteks uppdrag ligger att tillhandahålla tjänster för snabb och effektiv leverans av medieresurser som är efterfrågade av våra användare.

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se