Kurslitteratur

På biblioteket finns den litteratur som du behöver för att kunna genomföra dina kurser, både till hemlån och som så kallat kursreferensexemplar, som du som student kan låna och läsa på eller i anslutning till biblioteket.

Policy

Gällande från och med 2006, reviderad i juni 2018

 

Vår policy är att

  • kurslitteratur ska finnas på biblioteket vid det campus där utbildningen är aktuell
  • av varje obligatorisk kursbok bör det finnas ett kursreferensexemplar, i tryckt form, på det campus där kursen ges och minst ett hemlåneexemplar i tryckt form. I de fall boken finns elektroniskt tillhandahåller vi även, om möjligt, e-boken.
  • det ska finnas resurslitteratur för vidare läsning i anslutning till varje kurs. Resurslitteraturen anskaffas av bibliotekets förvärvsteam i samråd med studenter och kursansvarig lärare. 

Inköpsförslag välkomnas! För kurslitteratur och resurslitteratur är open access-publikationer och e-böcker speciellt lämpade, eftersom de är campusoberoende och tillgängliga för många läsare samtidigt. 

Kursansvarig lärare uppmanas kommunicera aktuell kurslitteratur med biblioteket: biblioteket@liu.se

KursreferensexemplarVisa/dölj innehåll

Som student har du tillgång till kursreferensexemplar som kan lånas över dagen. Gemensamt för kursreferensexemplaren är att de är uppmärkta med röda ryggetiketter märkta "REFKURS". Viktigt att tänka på när du lånar kursreferensexemplar är att de måste lämnas tillbaka samma dag du lånar dem, detta för att undvika att du drabbas av en förseningsavgift på 200 kr per bok.

Campus Norrköpings bibliotek

I Norrköping står kursreferensexemplaren ute på hyllorna tillsammans med övriga böcker, placerade först inom ämnet men efter referenslitteraturen.

Studenter lånar själva kursreferensböcker i utlåningsautomaten. LiU-anställda och övriga låntagare lånar böckerna vid disken.

Kursreferensböcker får tas med ut ur biblioteket och som låntagare måste du lämna tillbaka böckerna innan du lämnar Campus Norrköping, det vill säga du kan ha kvar böckerna även efter att biblioteket har stängt och lämna tillbaka dem i bibliotekets bokinkast.

Mer om Campus Norrköpings bibliotek

Medicinska biblioteket

På Medicinska biblioteket står kursreferensexemplaren ute i boksamlingen. Studenter lånar själva böckerna i utlåningsautomaten. LiU-anställda och övriga låntagare lånar böckerna vid disken.

Kursreferensböcker får tas med ut ur biblioteket och som låntagare måste du lämna tillbaka böckerna innan du lämnar Campus US, det vill säga du kan ha kvar böckerna även efter att biblioteket har stängt och lämna tillbaka dem i bibliotekets bokinkast.

Mer om Medicinska biblioteket

Vallabiblioteket

Kursreferensexemplaren på Vallabiblioteket finns i bokskåpen vid biblioteksdisken på plan 3 i Studenthuset. Skåpen är öppna när informationsdisken på plan 3 är bemannad. Du lånar kursreferensböcker med ditt LiU-kort och läser dem i Studenthuset eller på valfri plats.

Studenter lånar själva böckerna i utlåningsautomaten. LiU-anställda och övriga låntagare lånar böckerna vid disken.

Kursreferensböcker får tas med ut ur biblioteket och de måste lämnas tillbaka i återlämningsautomaten innan dörrarna till Studenthuset låses för kvällen.

Mer om Vallabiblioteket

Mer om förvärv och lånVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se