På biblioteket finns den litteratur som du behöver för att kunna genomföra dina kurser, både till hemlån och som så kallat kursreferensexemplar, som du som LiU-student kan låna över dagen.

Kursreferensexemplar

Bibliotekets kursreferensexemplar är uppmärkta med röda ryggetiketter med texten "REFKURS". Viktigt att tänka på när du lånar kursreferensexemplar är att de måste lämnas tillbaka samma dag du lånar dem och på samma bibliotek, detta för att undvika att du drabbas av en förseningsavgift på 200 kr per bok.

Som LiU-student eller LiU-anställd lånar du kursreferensböcker i utlåningsautomaten med ditt LiU-kort. Övriga låntagare lånar böckerna vid biblioteksdisken. Kursreferensböcker får tas med ut ur biblioteket, men måste lämnas tillbaka innan du lämnar campus för dagen.

Nedan följer information om hur du hittar kursreferensexemplaren på respektive bibliotek.

Campus Norrköpings bibliotek

Kursreferensexemplaren står ute i hyllorna på respektive ämnesavdelning, placerade omedelbart före böckerna som är för hemlån.

Medicinska biblioteket

Kursreferensexemplaren står ute i hyllorna på respektive ämnesavdelning, placerade omedelbart före böckerna som är för hemlån.

Vallabiblioteket

Kursreferensexemplaren finns i bokskåpen på plan 3 i Studenthuset. Skåpen är öppna när biblioteksdisken är bemannad.

Mer om våra bibliotek

Bibliotekets kursbokspolicy

Vår policy är att:

  • Kurslitteratur ska finnas på biblioteket vid det campus där utbildningen är aktuell.
  • Av varje obligatorisk kursbok bör det finnas ett kursreferensexemplar, i tryckt form, på det campus där kursen ges och minst ett hemlåneexemplar i tryckt form.
  • I de fall boken finns elektroniskt tillhandahåller vi även, om möjligt, e-boken. 
  • Det ska finnas resurslitteratur för vidare läsning i anslutning till varje kurs. Resurslitteraturen anskaffas av bibliotekets förvärvsteam i samråd med studenter och kursansvarig lärare. 

Inköpsförslag välkomnas! För kurslitteratur och resurslitteratur är open access-publikationer och e-böcker speciellt lämpade, eftersom de är campusoberoende och tillgängliga för många läsare samtidigt. 

Kursansvarig lärare uppmanas kommunicera aktuell kurslitteratur med biblioteket: biblioteket@liu.se

Kursbokspolicyn är gällande från och med 2006, reviderad i juni 2018.

Mer om förvärv och lån

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se