Kurslitteratur

På biblioteket finns den litteratur som du behöver för att kunna genomföra dina kurser, både till hemlån och som så kallat kursreferensexemplar, som du som student kan låna och läsa på eller i anslutning till biblioteket.

Policy

Gällande från och med 2006, reviderad i juni 2018

 

Vår policy är att

  • kurslitteratur ska finnas på biblioteket vid det campus där utbildningen är aktuell
  • av varje obligatorisk kursbok bör det finnas ett kursreferensexemplar, i tryckt form, på det campus där kursen ges och minst ett hemlåneexemplar i tryckt form. I de fall boken finns elektroniskt tillhandahåller vi även, om möjligt, e-boken.
  • det ska finnas resurslitteratur för vidare läsning i anslutning till varje kurs. Resurslitteraturen anskaffas av bibliotekets förvärvsteam i samråd med studenter och kursansvarig lärare.

Läs policyn i sin helhet

Inköpsförslag välkomnas! För kurslitteratur och resurslitteratur är open access-publikationer och e-böcker speciellt lämpade, eftersom de är campusoberoende och tillgängliga för många läsare samtidigt. 

Kursansvarig lärare uppmanas kommunicera aktuell kurslitteratur med biblioteket.

Kursreferensexemplar

Som student har du tillgång till kursreferensexemplar som kan lånas över dagen. Gemensamt för kursreferensexemplaren är att de är uppmärkta med röda ryggetiketter märkta "REFKURS".

Viktigt att tänka på när du lånar kursreferensexemplar med ditt lånekort är att de måste lämnas tillbaka samma dag, detta för att undvika att du drabbas av en förseningsavgift på 200 kr per bok.

Campus Norrköpings bibliotek

I Norrköping står kursreferensexemplaren ute på hyllorna tillsammans med övriga böcker, placerade först inom ämnet efter referenslitteraturen. Du kan läsa böckerna på plats i biblioteket, eller låna och läsa dem på valfri plats.

Medicinska biblioteket

På Medicinska biblioteket står kursreferensexemplaren ute på hyllorna tillsammans med övriga böcker och kan läsas på plats i biblioteket. Om du behöver ta med dig ett kursreferensexemplar till läsesalen på plan 9 eller till Clinicum kan personalen i informationsdisken låna ut boken till dig.

Vallabiblioteket

Kursreferensexemplaren på Vallabiblioteket finns vid informationsdisken på plan 3 i Studenthuset. Du lånar dem med ditt LiU-kort och läser dem i Studenthuset eller på valfri plats.

Mer om förvärv och lån
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se