18 december 2015

Kate Bangs tidigare okända dagböcker kastar nytt ljus över henne och livet med Verner von Heidenstam. Dagböckerna har varit gömda i 80 år och en stor donation gör det nu möjligt för professor Martin Kylhammar vid Linköpings universitet att ge nya dimensioner åt ett Nobelpristagarpars vardagsliv. Dag för dag, nästan timme för timme, under tjugo år. 

Förutom dagböckerna innehåller materialet Heidenstams brev till Bang, flera andra viktiga korrespondenser som den med prins Eugen samt privata fotografier. Fram träder en annan bild av nationalskalden Verner von Heidenstam och hans vardagsliv med sin danska sambo. Materialet omfattar omkring 1 000 sidor och professor Martin Kylhammar vid Tema Kultur och Samhälle, Linköpings universitet arbetar sedan några månader tillbaka med att gå igenom texterna och bilderna som kommer att resultera i en bok om nobelpristagarparet.

– Heidenstam blev ju något av ett emblem, en superkändis, med pampigt hus och berömmelse. Men där bakom döljer sig förstås en människa, säger Martin Kylhammar.

Sensationellt material om Heidenstam

Martin Kylhammar är forskningsledare vid The Heidenstam Chair, en doktorandstol som finansieras av Linköpings universitet och Stiftelsen Övralid. Martin Kylhammar har under många år forskat och skrivit flera böcker om författaren, poeten, nobelpristagaren och ledamoten av Svenska Akademien. Kylhammar beskriver dagböckerna och breven som sensationellt material.

– Det finns så mycket fördomar om Heidenstam så man baxnar, med det här materialet kommer man honom riktigt nära honom som människa där han skriver om sin kärlek, längtan, rädsla, döden. Man får en inblick bakom den offentliga ytan och får följa med in i vardagslivet. Och Kate, som överhuvudtaget inte är känd, visar sig vara en självständig och klok människa med integritet och som också hade inflytande på dåtidens kulturliv, säger Martin Kylhammar.

Nobelpristagare som levde ett dubbelliv

Det är på våren 1916 de träffas. Hon är 24 år, han 56. En kärlekssaga tar sin början. Det de inte vet är att han några månader senare ska få Nobelpriset i litteratur vilket förändrar deras liv för alltid. Verner von Heidenstam blir en superkändis och något av en ikon och paret lever sitt gemensamma liv på resa de första tio åren.
– De spelade ett dubbelspel och kunde, ville, aldrig leva ut sin kärlek i offentligheten. Verner von Heidenstam trodde heller inte på äktenskapet, delvis förstås för att han hade tre kraschade bakom sig, men också i princip: de tu skall aldrig bli ett utan två personer med egna identiteter. Men de hade ett lyckligt och äventyrligt liv tillsammans, säger Martin Kylhammar.

Rotar sig på Övralid

Efter tio år på resa skapar de sig ett hem och bygger gården Övralid norr om Motala. Där lever de ytterligare tio år tillsammans. Verner von Heidenstam insjuknar gradvis i demens och avlider 1940. Under hans sista levnadsår uppstår en strid om Övralid och Kate Bang kastas ut.
Arbetsnamnet för den kommande boken om nobelpristagarparet är "Ett nobelpristagarpars vardagsliv: en kärlekssaga" och kommer att ges ut på Bonniers förlag.

Kontakt