Fotografi av Martin Kylhammar

Martin Kylhammar

Min forskning handlar om fem stora frågor: modernitetens dilemman, demokratins grund, humor, faktoiderna och kulturvetenskapens metodfråga samt vitsen med en tvärvetenskaplig humaniora. De frågorna närmar jag mig med hjälp av skönlitteraturen.

Det förgångnas ständiga närvaro

Min egen forskning har rört många olika ämnen, men alltid med ambitionen att visa hur de förflutna fortsatt är närvarande och varför det är nödvändigt att levandehålla samtalet med de döda.

Video

Slagordsmässigt är det fråga om idé- och litteraturhistoriska böcker, där temat omväxlande har varit svensk modernisering, kommunikativ demokrati, kulturvetenskaplig metod och humor. Jag har hela tiden funnit det fruktbart att förstå det förgångna och det samtida genom att analysera det enskilda: Strindberg, Heidenstam, Martinson, von Wright, Platon, Balzac, Nils Hasselskog för att nämna några.

Nya begrepp för klassiska frågor

Skönlitteraturen har jag alltid använt för att belysa samhällets, kulturens och livets slitstarka dilemman. Men för att åstadkomma det har jag försökt utveckla fruktbara begrepp för att göra humaniorastudiet relevantare och metodologiskt skarpare. Mina intellektuella huvudverktyg har blivit begreppen "pastorala ideal" (1985-), "diskursutrymmets skiftande gränser" (2004-), "slitstarka dilemman" (2004-), "faktoider" (2000-), "modernitet" (D), "seminariet" (passim) och "temporal egocentricitet"(2010-). De här begreppsliga redskapen utvecklas bland annat i böckerna Maskin och idyll (1985), Den tidlöse modernisten (2004), Livet -- en stor sak (2007) och Pojken på vinden (2010).

Franskt utbyte för nordiska studier

Jag har sedan många år ett omfattande samarbete med universitetet Sorbonne i Paris och med deras institution för nordiska studier. Där håller jag regelbundet föreläsningar och seminarier och handleder tillsammans med professor Sylvain Briens flera doktorander. Vi arrangerar tillsammans symposier och driver tillsammans en fransk-svensk forskarskola med doktorander och forskare från Frankrike och de nordiska länderna. Sedan några år tillbaka skriver och publicerar jag mig också främst på franska.

Publikationer

2021

Martin Kylhammar (2021) Moderniteten som faktum - och som ideologi Axel Törneman och modernismen, s. 75-99

2020

Martin Kylhammar (2020) Källkritiken som livshållning Forskarliv: självporträtt av samtida svenska historiker, s. 57-72
Martin Kylhammar (2020) Litteratur och idéer Litteraturvetenskap I, s. 127-151

2019

Martin Kylhammar (2019) Ett hemligt liv: Verner von Heidenstam och Kate Bang

2017

Martin Kylhammar (2017) Bland resenärer och kosmopoliter: svensk kultur inför utlandet

2016

Martin Kylhammar (2016) Le nouvel homme du Nord, amoureux de la nature, heureux de vivre et profondément démocrate: Analyse de l'image de la Suède dans les récits de voyages français 1945-1980. Revue: Études germaniques, Vol. 71, s. 283-294
Sylvain Briens, Martin Kylhammar (2016) Poétocratie: les écrivains à l'avant-garde du modèle suédois
Martin Kylhammar (2016) De svenska litterära Nobelprisen: En essä om den svenska modellen Spänning och nyfikenhet, s. 348-363
Martin Kylhammar (2016) Ein kulturhistorischer Fall für die Abteilung Cold Case: Der schwedische Nobelpreisträger Verner von Heidenstam und der deutsche Kulturattaché Paul Grassman Internationale netzwerke: Litterarische und Ästhetische transfers im dreieck Deutschland, Frankreich und Skandinavien zwischen 1870 und 1945, s. 307-327

2015

Martin Kylhammar (2015) Quand la préservation de la nature est devenue moderne en Suède: Sten Selander, poète et homme de science, à l'avant-garde de la politique environnementale Nordiques, Vol. 30, s. 77-91
Martin Kylhammar (2015) Livsglädjens politik: Verner von Heidenstam och det moderna Karlfeldtbladet, Vol. 2, s. 8-14
Martin Kylhammar (2015) Comment le modèle suédois est né en France: Les récits de voyage en Suède de Serge de Chessin Médiations interculturelles entre la France et la Suède: Trajectoire et circulations de 1945 à nos jour, s. 15-22- Vidare till DOI

2014

Martin Kylhammar (2014) Modell, museum, minnesrelä: En essä om förflutenhetens funktioner Från fornforskning till konst i världsklass: Östergötlands fornminnes- och museiförening 150 år, s. 10-19

2013

Martin Kylhammar (2013) Trädgården med frukter från alla land: Heidenstam och utlandet ÖstgötaCorrespondenten, Vol. 28, s. 18-21
Martin Kylhammar (2013) Strindberg : Inventeur - et critique de la civilisation moderne Etudes germaniques, Vol. 68, s. 579-584
Martin Kylhammar (Redaktörskap) (2013) La Nord à la lumière du Sud: mélanges offerts à Jean-François Battail
Martin Kylhammar (2013) Les prix Nobel de littérature et les medias. Le paradigme du modèle suédois La Nord à la lumière du Sud: mélanges offerts à Jean-François Battail, s. 93-109
Martin Kylhammar (2013) Julia Nordblad: Jämlikhetens villkor. Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880-1925. Göteborg: Göteborgs universitet,2013. 367s. ISBN978-916-288-675-2, hft. Lychnos
Martin Kylhammar (2013) Istanbul, akademien och Frihetens väg Akademinyheter, Vol. 2
Martin Kylhammar (2013) Boken, stumfilmen och femtonårsregeln Bokbyggare: Carlsson bokförlag under trettio år, s. 223-232

Nyheter