En diagnosmetod för att upptäcka tidiga former av farliga hudförändringar. Det är grunden i en av de två studier som har utsetts till årets FORSS-projekt.

Hudundersökning

Magnus Falk ska arbeta med en annan typ av diagnosmetod än den klassiska okulära besiktningen. Foto: Thinkstock

Magnus Falk är universitetslektor i allmänmedicin vid IMH, docent och specialist i allmänmedicin vid Vårdcentralen Kärna i Linköping. Han ska studera säkerheten i ett medicinskt instrument och en diagnosmetod som har tagits fram av en forskargrupp vid tekniska fakulteten på Umeå universitet, för att hitta tidiga former av hudcancern malignt melanom.
 
Vid undersökningen med instrumentet belyser man hudområdet med infrarött ljus, samtidigt som en svag växelström skickas genom huden. Då framkommer olika mönster i hudområdet som innebär att små skillnader uppstår i cancerdrabbad hud jämfört med normal hud, skillnader som går att upptäcka genom dataanalys.
 
– I det pilotförsök vi gjorde på patienterna på Vårdcentralen Kärna fick vi ett väldigt bra utfall – instrumentet kunde skilja på samtliga elakartade och godartade hudförändringar, säger Magnus Falk.
 
Magnus Falk studie går nu vidare vid bland annat hudklinikerna i Linköping och Jönköping, samt på tre vårdcentraler i Östergötland. 

Det andra leds av Mirjam Ekstedt, professor vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Hennes tvärvetenskapliga forskargrupp har tagit fram en ny e-hälsotjänst som kan göra patienter med prostatacancer mer delaktiga i sin vård och samtidigt motivera till träning och egenvård.

Fakta:

161 ansökningar kom in till FORSS med ett totalt äskade på 61 miljoner. FORSS beviljade totalt drygt 22 miljoner till 111 projekt.

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) har funnits sedan 1995 och är ett samarbete mellan Region Jönköping län, Landstinget i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Östergötlands län samt Medicinska fakulteten Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Hälsohögskolan Jönköping University.

Forss övergripande syfte är att stärka den regionala samverkan inom forskning och utveckling – särskilt inom kliniska, patientnära problemområden.

Kontakt