Prevention och tidig upptäckt av hudcancer

Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och många andra delar av västvärlden. Att hitta verksamma strategier för tidig upptäckt och för att förebygga uppkomsten är därför av yttersta vikt.

Min forskning fokuserar huvudsakligen på förebyggande av hudcancer. Jag studerar t ex solvanor, solskyddsarbete och riskkommunikation. I min avhandling ”Towards a broader use of phototesting – in research, clinical practice and skin cancer prevention”, studerade jag hur ljustestning (mätning av hudens känslighet för solens ultravioletta strålning) kan utvecklas. Jag tittade även på hur man kan arbeta preventivt gentemot hudcancer inom primärvården.

Jag är docent och specialist i allmänmedicin, och arbetar kliniskt som distriktsläkare på Vårdcentralen Kärna i Linköping, och som universitetslektor på IMH, Linköpings universitet. 

Vid sidan om det huvudsakliga forskningsområdet är jag också involverad i ett flertal andra projekt med inriktning åt primärvård/allmänmedicin, bland annat som rör äldre, global hälsa och gastrointestinala sjukdomar, och är handledare åt flera doktorander.

Om mig

CV

  • 1998 Läkarexamen
  • 2001 Läkarlegitimation
  • 2006 Specialist i allmänmedicin
  • 2007 Medicine doktorsexamen
  • 2014 Docent i allmänmedicin
  • 2017 Bitr. professor

Utbildningsuppdrag

  • Jag är ansvarig för patientkommunikations-undervisningen på läkarprogrammet i Linköping, eller det som också kallas Strimma samtalskonst
  • Jag sitter med i Temagrupperna Generalistmedicin samt Professionell Utveckling på läkarprogrammet, samt undervisar inom framförallt allmänmedicin och patientkommunikation på flera terminer

Publikationer

2023

2022

Forskning

Kollegor

Organisation

Nyheter