Fotografi av Magnus Falk

Magnus Falk

Professor

Att solen är både nyttig och skadlig gör hudcancerprevention extra utmanande att forska om. Hur får man soltörstande svenskar att sola sig lagom? Inom allmänmedicinen finns ett utmärkt underlag att närma sig svaret på frågan.

Prevention och tidig upptäckt av hudcancer

Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och många andra delar av västvärlden. Att hitta verksamma strategier för tidig upptäckt och för att förebygga uppkomsten är därför av yttersta vikt.

Min forskning fokuserar huvudsakligen på förebyggande av hudcancer. Jag studerar t ex solvanor, solskyddsarbete och riskkommunikation. I min avhandling ”Towards a broader use of phototesting – in research, clinical practice and skin cancer prevention”, studerade jag hur ljustestning (mätning av hudens känslighet för solens ultravioletta strålning) kan utvecklas. Jag tittade även på hur man kan arbeta preventivt gentemot hudcancer inom primärvården.

Jag är docent och specialist i allmänmedicin, och arbetar kliniskt som distriktsläkare på Vårdcentralen Kärna i Linköping, och som universitetslektor på IMH, Linköpings universitet. 

Vid sidan om det huvudsakliga forskningsområdet är jag också involverad i ett flertal andra projekt med inriktning åt primärvård/allmänmedicin, bland annat som rör äldre, global hälsa och gastrointestinala sjukdomar, och är handledare åt flera doktorander.

Om mig

CV

  • 1998 Läkarexamen
  • 2001 Läkarlegitimation
  • 2006 Specialist i allmänmedicin
  • 2007 Medicine doktorsexamen
  • 2014 Docent i allmänmedicin
  • 2017 Bitr. professor

Utbildningsuppdrag

  • Jag är ansvarig för patientkommunikations-undervisningen på läkarprogrammet i Linköping, eller det som också kallas Strimma samtalskonst
  • Jag sitter med i Temagrupperna Generalistmedicin samt Professionell Utveckling på läkarprogrammet, samt undervisar inom framförallt allmänmedicin och patientkommunikation på flera terminer

Publikationer

2024

Panagiotis Papachristou, My Söderholm, Jon Pallon, Marina Taloyan, Sam Polesie, John Paoli, Chris Anderson, Magnus Falk (2024) Evaluation of an artificial intelligence-based decision support for the detection of cutaneous melanoma in primary care: a prospective real-life clinical trial British Journal of Dermatology Vidare till DOI
Sofie Knipping, Elke Ter Haar, Hans Alkemade, Ewald Bronkhorst, Magnus Falk, Kevin Hueskes, Carla Nij Bijvank, Saskia Spillekom-van Koulil, Satish Lubeek (2024) Translation and Validation of the Dutch Version of the Sun Exposure and Protection Index (SEPI) Dermatology, Vol. 240, s. 282-290 Vidare till DOI

2023

Zlatica Rendek, Magnus Falk, Ewa Grodzinsky, Stergios Kechagias, Henrik Hjortswang (2023) Oral omeprazole and diclofenac intake is associated with increased faecal calprotectin levels: a randomised open-label clinical trial European Journal of Gastroenterology and Hepathology, Vol. 35, s. 52-58 Vidare till DOI
Zlatica Rendek, Magnus Falk, Ewa Grodzinsky, Stergios Kechagias, Henrik Hjortswang (2023) Diagnostic value of fecal calprotectin in primary care patients with gastrointestinal symptoms: A retrospective Swedish cohort study JGH OPEN, Vol. 7, s. 708-716 Vidare till DOI
Jonatan Helenason, Christoffer Ekstrom, Magnus Falk, Panagiotis Papachristou (2023) Exploring the feasibility of an artificial intelligence based clinical decision support system for cutaneous melanoma detection in primary care - a mixed method study Scandinavian Journal of Primary Health Care Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation

Nyheter