magfa32

Magnus Falk

Biträdande professor

Att solen är både nyttig och skadlig gör hudcancerprevention extra utmanande att forska om. Hur får man soltörstande svenskar att sola sig lagom? Inom allmänmedicinen finns ett utmärkt underlag att närma sig svaret på frågan.

Prevention och tidig upptäckt av hudcancer

Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och många andra delar av västvärlden. Att hitta verksamma strategier för tidig upptäckt och för att förebygga uppkomsten är därför av yttersta vikt.

Min forskning fokuserar huvudsakligen på förebyggande av hudcancer. Jag studerar t ex solvanor, solskyddsarbete och riskkommunikation. I min avhandling ”Towards a broader use of phototesting – in research, clinical practice and skin cancer prevention”, studerade jag hur ljustestning (mätning av hudens känslighet för solens ultravioletta strålning) kan utvecklas. Jag tittade även på hur man kan arbeta preventivt gentemot hudcancer inom primärvården.

Jag är docent och specialist i allmänmedicin, och arbetar kliniskt som distriktsläkare på Vårdcentralen Kärna i Linköping, och som universitetslektor på IMH, Linköpings universitet. 

Vid sidan om det huvudsakliga forskningsområdet är jag också involverad i ett flertal andra projekt med inriktning åt primärvård/allmänmedicin, bland annat som rör äldre, global hälsa och gastrointestinala sjukdomar, och är handledare åt flera doktorander.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

  • 1998 Läkarexamen
  • 2001 Läkarlegitimation
  • 2006 Specialist i allmänmedicin
  • 2007 Medicine doktorsexamen
  • 2014 Docent i allmänmedicin
  • 2017 Bitr. professor

Utbildningsuppdrag

  • Jag är kursansvarig och examinator för forskarutbildningskursen Scientific Communication and Information Retrieval, samt ingår i styrgruppen och är examinator för FORSS regionala kurs i forskningsmetodik på forskarutbildningsnivå.
  • Jag är även examinator i en kurs i telefonrådgivning för sjuksköterskor. 
  • Jag sitter med i temagrupperna Infektion-Barriär-Immunologi och Generalistmedicin för Läkarprogrammet vid Linköpings universitet, föreläser på läkar- och sjuksköterskeutbildningen, och handleder ofta läkarstudenter i deras vetenskapliga arbeten.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning och undervisning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll