Bibliotekets hylluppställningssystem

Bibliotekets facklitteratur ställs upp enligt Dewey decimalklassifikation, DDK. För de övriga samlingarna, däribland skönlitteraturen och Byggmästare John Mattsons bibliotek, används andra uppställningssystem. Den här sidan innehåller information som hjälper dig att hitta i bibliotekets samlingar.

DDK - Boksamlingens uppställningssystem

Bibliotekets boksamling är uppställd ämnesvis enligt Dewey decimalklassifikation, DDK. Systemet har fått sitt namn från dess upphovsman, amerikanen Melvil Dewey (1851–1931). DDK-systemet består av olika sifferbeteckningar, där varje sifferbeteckning beskriver ett ämnesområde.

Bibliotekets söktjänst UniSearch talar om var en bok hittas i biblioteket och huruvida den är tillgänglig eller utlånad:

Information i UniSearch om bok med hylla och tillgänglighet

 

Boksamlingen är den del av bibliotekets böcker som står på öppna hyllor, där du själv kan hämta dem. Sifferkoden under Hylla talar om på vilken hylla boken står. Inom ämnet står böckerna sorterade alfabetiskt på antingen författarens efternamn eller första ordet i bokens titel. Om boken står uppställd på författare eller titel framgår av informationen inom hakparentesen efter sifferkoden. Under Bibliotek ser du på vilket av LiU:s bibliotek boken finns.

Deweysystemets huvudklasser

DDK-systemet är uppdelat i tio huvudklasser som var och en betecknas med en sifferkod som består av tre siffror, 000–900. Här listas huvudklasserna tillsammans med ett urval underordnade ämneskoder:

000 Allmänt

004–006 Datavetenskap

100 Filosofi och psykologi
200 Religion
300 Samhällsvetenskaper

  320 Statsvetenskap
330 Nationalekonomi
340 Juridik
370 Utbildning och pedagogik

400 Språkvetenskap
500 Naturvetenskap och matematik
600 Teknik

610 Medicin
650 Företagsledning och PR

700 Konst, musik, film, lek, idrott
800 Litteraturvetenskap
900 Historia och geografi

Se bibliotekets samtliga DDK-koder för uppställning av böcker:

Hyllsigneringsschema för böcker (PDF)

Uppställningssystem för skönlitteratur, tidskrifter & läromedel

Byggmästare John Mattsons bibliotek

På BMJB, Campus Lidingö, ställs böckerna upp enligt SAB-systemet, där ämneskoderna består av bokstavskombinationer.

SAB-samlingen i Bokladan

Äldre böcker är uppställda enligt klassifikationssystemet SAB. Dessa böcker förvaras i magasinet Bokladan och måste beställas fram. Du kan beställa böcker ur SAB-samlingen och få dem skickade till det LiU-bibliotek du önskar genom att reservera dem i bibliotekets söktjänst: 
UniSearch

Skönlitteratur

Bibliotekets samlingar av skönlitteratur är uppställda enligt SAB-klassifikation.

Du hittar skönlitteraturen i biblioteket uppställd efter språk, exempelvis svensk skönlitteratur på hyllan Hc och engelskspråkig skönlitteratur på hyllan He.

Tidskrifter

Bibliotekets tryckta tidskrifter står uppställda alfabetiskt enligt respektive tidskrifts titel.

Läromedel

Läromedel på Vallabiblioteket och på Campus Norrköpings bibliotek är uppställda efter skolämne respektive stadium, exempelvis: Matematik - högstadiet.

Relaterat innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se