Bibliotekets hylluppställningssystem

Hur är bibliotekets böcker uppställda? Här hittar du information som hjälper dig att hitta i bibliotekets samlingar.

Boksamlingen uppställd enligt DDK

Bibliotekets boksamling är uppställd enligt Dewey decimalklassifikation, DDK. DDK-systemet består av olika sifferbeteckningar, där varje sifferbeteckning beskriver ett ämnesområde.

Så här ser det ut när du hittar en bok du vill ha i bibliotekets söktjänst:

Information i UniSearch om bok med hylla och tillgänglighet

 

Boksamlingen är den del av bibliotekets böcker som står på öppna hyllor, där du själv kan hämta dem. Sifferkoden under Hylla talar om på vilken ämneshylla boken står. Inom ämnet står böckerna sorterade alfabetiskt på antingen författarens efternamn eller första ordet i bokens titel, vilket framgår inom parentesen efter sifferkoden.

Deweysystemets ämnesindelning

DDK-systemet är ämnesmässigt uppdelat i tio huvudklasser som var och en betecknas med en sifferkod som består av tre siffror, 000 - 900:

000 Allmänt
004-006 Datavetenskap
100 Filosofi och psykologi
200 Religion
300 Samhällsvetenskaper
370 Utbildning och pedagogik
400 Språkvetenskap
500 Naturvetenskap och matematik
600 Teknik
610 Medicin
700 Konst, musik, film, lek, idrott
800 Litteraturvetenskap
900 Historia och geografi


En mer detaljerad ämnesindelning med samtliga bibliotekets uppställningskoder hittar du här:
Hylluppställning på Linköpings UB (PDF)

SAB-samlingen

Äldre böcker är uppställda enligt klassifikationssystemet SAB. Dessa böcker förvaras i magasin och måste beställas fram. Du kan beställa böcker ur SAB-samlingen och få dem skickade till det LiU-bibliotek du önskar genom att reservera dem i bibliotekets söktjänst UniSearch. 

Tidskrifter

Bibliotekets tryckta tidskrifter står uppställda ämnesvis i en egen samling enligt SAB-klassifikation, exempelvis P som betecknar ämnesområdet teknik.

Läromedel

Läromedel på Vallabiblioteket och på Campus Norrköpings bibliotek är uppställda efter skolämne respektive stadium, exempelvis: Matematik - högstadiet.

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll