Bibliotekets magasin

Delar av universitetsbibliotekets samlingar återfinns i magasin där böcker och annat material kan förvaras på ett utrymmeseffektivt sätt. Exempelvis återfinns huvuddelen av Vallabibliotekets boksamling i ett öppet magasin på plan 1 i Studenthuset. Universitetsbiblioteket har också ett gemensamt magasin – Bokladan – där äldre tidskrifter och böcker förvaras.

Vallabibliotekets öppna bokmagasin

Huvuddelen av Vallabibliotekets boksamling återfinns i magasinet på plan 1 i Studenthuset på Campus Valla. Här förvaras bibliotekets facklitteratur som är tillgänglig för hemlån, läromedelssamlingen, barn- och ungdomslitteratur, riksdagstryck samt mikrofilmade dagstidningar. Dessutom finns här de två senaste årgångarna av Vallabibliotekets tryckta tidskrifter (innevarande år plus föregående).

Öppettider

Ordinarie öppettider för bokmagasinet i Studenthuset är måndagar–torsdagar klockan 10.00–18.00, fredagar 10.00–17.00 och lördagar 11.00–14.00. 

Bokladan

Äldre tidskrifter och böcker i den så kallade SAB-samlingen förvaras i universitetsbibliotekets gemensamma magasin Bokladan, som ligger i Kärnhuset på Campus Valla. Även vissa rapportserier och specialsamlingar finns här. 

Böcker i Bokladan kan beställas via bibliotekets söktjänst UniSearch på samma sätt som när man beställer en bok från ett LiU-bibliotek till ett annat – man reserverar den, loggar in och väljer avhämtningsbibliotek. En gång om dagen hämtas de beställda böckerna och skickas till det bibliotek där materialet efterfrågats.

Bokladan är endast öppen efter överenskommelse. Kontakta oss via biblioteket@liu.se om du vill besöka Bokladan. Besöksadress: Kärnhuset, Olaus Magnus väg 48, Linköping.

Vilket material finns i Bokladan?Visa/dölj innehåll

a) SAB-samlingen

  • äldre böcker uppställda enligt SAB-klassifikation

b) Äldre tidskrifter och periodiskt material

  • se tidskriftslistan för detaljer kring enskilda titlar

c) Alla rapportserier från institutionerna inom Tekniska högskolan
d) Index- och referatpublikationer
e) Specialsamlingar:

  • AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics) papers och conference proceedings, 1982–2002, (donation från Saab). Pärmar med innehållsförteckningar finns i Bokladan.
  • Lecture Notes in Computer Science

Det finns undantag från dessa riktlinjer, vilka framgår i UniSearch. För enskilda titlar böcker eller tidskrifter framgår exakt var de placerats i UniSearch respektive tidskriftslistan:

UniSearch

Tidskriftslista

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll