Genom samarbete med klinisk verksamhet vill vi fördjupa kunskapen om hur mikrocirkulationen påverkas under graviditet med hypertensiv komplikation.
Det handlar om mikrocirkulation och endoteldysfunktion vid preeklampsi och andra hypertensiva graviditetskomplikationer. Samarbete sker med Caroline Lilliecreutz och Marie Bladh, Kvinnokliniken US (BKV) och Sofia Sederholm Lawesson, Kardiologiska kliniken US (HMV).

Vi vill fördjupa kunskapen om hur mikrocirkulationen påverkas under graviditet med hypertensiv komplikation, samt hur preeklampsi och andra hypertensiva graviditetskomplikationer påverkar kvinnors framtida mikrocirkulation och kardiovaskulära hälsa.

I detta ingår även att utveckla kunskapen om metoder (EPOS och sFlt-1/PlGF-kvoten) som kan vara till hjälp i att mer precist identifiera kvinnor med ökad risk att utveckla preeklampsi samt som stöd i diagnostik vid manifest eller nära förestående utveckling av preeklampsi.

Med ökad kunskap om hur mikrocirkulationen påverkas i anslutning till graviditet är förhoppningen att i framtiden kunna identifiera de kvinnor som bör erbjudas profylaktiska åtgärder under graviditeten för att minska risken för en hypertensiv komplikation, samt efter graviditet för att förhindra insjuknandet i kardiovaskulära händelser senare i livet.

Doktorand i projektet vid LiU är Stina Björkman på Kvinnokliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Kontakt