30 december 2015

I Linköping startades landets första civilingenjörsutbildning i
datateknik, här bildades landets första datainstitution, IDA och här startades de allra första forskarskolorna. Sture Hägglund, Erik
Sandewall och Anders Haraldsson har varit med på den mer än 30-åriga resan. Nu går de i pension, men slår inte ner på takten.

SSture Hägglund, Erik Sandewall och Anders HaraldssonFoto: Peter ModinMan kan förstås kalla det otur, otur för Uppsala universitet, att den unge begåvade studenten Erik Sandewall i mitten av 1960-talet valde ett ämne för sina doktorandstudier som inte fanns. Efter disputationen fick han en docenttjänst och byggde upp en forskargrupp i det udda ämnet - med egna doktorander. Lite vid sidan av och med externa medel.

Lite otur för Uppsala, men desto större tur för nybildade universitetet i Linköping som inrättade landets första professur i datalogi, just som Erik Sandewall hade tröttnat på ointresset i Uppsala och kände sig redo att lämna.

Rekordung professor

Erik Sandewall var 30 år när han rekordung installerades som professor i datalogi på Linköpings universitet, våren 1975. Med sig till Linköping fick han också ett tiotal av sina doktorander, varav några hunnit så långt att det fanns goda resurser för undervisning. Bland dem fanns Anders Haraldsson och Sture Hägglund.

Kort efter att de alla anlänt till det nya universitetet på östgötaslätten föddes Sveriges första civilingenjörsutbildning i datateknik. Nio år senare, 1983, bildades Institutionen för Datavetenskap, IDA, som idag är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Forskningen spänner över allt från teknik och naturvetenskap till humaniora och beteendevetenskap.

IDA ansvarar i dag för kurser inom sex civil- och fem högskoleingenjörsprogram, samt program inom datavetenskap, kognitionsvetenskap samt inom lärarutbildningen på Linköpings universitet.

Kurser och utbildningar som är väl kända för sin höga kvalitet.

Under hela hösten 2013 fortsätter 30-årsfirandet.

IDA:s pionjärer