14 juni 2016

Sveriges samlade forskarexpertis inom informations- och datasäkerhet samlas under två dagar för att utbyta erfarenheter och kunskaper. Värd för konferensen är LiU-professorn Simin Nadjm-Tehrani.

Stillastående flyg och tåg, ökad känslighet i betalningssystemen. Samhällets sårbarhet blir tydlig när även ganska små incidenter får stora konsekvenser. Frågor om data- och informationssäkerhet får allt större aktualitet och står i fokus när nu svensk forskarexpertis, seniora forskare och doktorander, samlas på Linköpings universitet 9-10 juni.

SWITS 2016


Simin Nadjm-Tehrani, professorFoto: Monica WestmanKonferensen, SWITS 2016, är den 16:onde i ordningen och årets värd är LiU-professorn Simin Nadjm-Tehrani.

Vid konferensen tas en stor bredd av ämnen upp, som säkrare protokoll och appar, personlig integritet vid hantering av stora datamängder - big data, hot och känslighet i cyberrymden, risker med automatiska system i fordon, bitcoin som betalmedel, säkerhet och tillit till myndigheters e-tjänster, integritetsfrågor när vård och hälsokontroller sker på distans, och mycket mera.

Hela bredden av svensk forskning


– Konferensen och seminarierna visar på hela bredden inom informationssäkerhet, alla har vi möjlighet att lära något nytt. Jag är också glad att vi lyckats får hit en inspirerande talare med stor praktiskt erfarenhet av datasäkerhetsfrågor, schweizaren Ivan Beutler, berättar Simin Nadjm Tehrani.

Ett 70-tal forskare och doktorander från sju svenska högskolor och universitet deltar och nätverkar under de två dagarna. Nätverket finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, koordinator för nätverket är Simone Fischer-Hübner, professor vid Karlstads universitet.

Konferensen hålls i huvudsak i Visionen i B-huset. Ivan Beutler talar under rubriken ”Arms Race in Cyberspace” fredag den 10/6 2016.

Kontakt