Biblioteksservice till regionaliserade och decentraliserade utbildningar

Som student vid Linköpings universitets regionaliserade och decentraliserade utbildningar har du tillgång till kurslitteratur på din studieort. Du har också möjlighet att få särskild service när det gäller fjärrlån. Elektroniska böcker och tidskriftsartiklar kommer du åt via bibliotekets webbplats med hjälp av ditt LiU-ID.

Läkarprogrammet Jönköping, Kalmar och Norrköping

Tillgång till kurslitteratur

Som läkarstudent vid de regionaliserade utbildningarna i Jönköping, Kalmar och Norrköping har du tillgång till tryckt kurslitteratur för kurs 6 och framåt. Kursböckerna finns både som referensexemplar för läsning på plats och som hemlåneexemplar på sjukhusbiblioteket på din studieort. Läs mer på läkarprogrammets ämnesguide, se länk nedan. 

Tillgång till e-resurser

Med hjälp av ditt LiU-ID kan du logga in och läsa elektroniska böcker och tidskriftsartiklar samt använda bibliotekets databaser.

På bibliotekets sidor på webben kan du läsa mer om de resurser som du har tillgång till som LiU-student via biblioteket. Du kan se filmer om bland annat informationssökning och hur du får tillgång till e-resurser hemifrån på vår kanal på YouTube. Det finns en ämnesguide för läkarprogrammet med tips om specifika informationsresurser för din utbildning.

Under din studietid kommer du att få undervisning i informationssökning av bibliotekarier som är specialiserade mot Medicinska fakulteten. 

Tillgång till fjärrlån

Om du behöver artiklar från tidskrifter som inte finns elektroniskt via Linköpings universitetsbibliotek, är du välkommen att beställa dessa som fjärrlån. Meddela i kommentarsfältet att du är student vid en decentraliserad utbildning och ange din adress så skickar vi artikeln hem till dig.

Om du behöver en bok som inte finns på ditt sjukhusbibliotek eller som e-bok, får du beställa fjärrlån via ditt sjukhusbibliotek.

Ämnesguide 

Biblioteksstöd regionaliserat läkarprogram

Läkarprogrammets ämnesguide

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss på chatten "Fråga biblioteket" eller e-post till biblioteket@liu.se.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Nyköping

Tillgång till kurslitteratur

All tryckt kurslitteratur för din kurs finns inköpt och förvaras på lärcentrum på din studieort. Böckerna är referensexemplar som du läser på plats.

Tillgång till e-resurser och fjärrlån

Med ditt LiU-ID kan du logga in och läsa elektroniska böcker och tidskriftsartiklar samt använda bibliotekets databaser. Om du behöver artiklar från tidskrifter som inte finns elektroniskt via Linköpings universitetsbibliotek, är du välkommen att skicka en beställning på fjärrlån. Meddela i kommentarsfältet att du är student vid en regionaliserad eller decentraliserad utbildning och ange din adress så skickar vi artikeln hem till dig.

Om du behöver en bok som inte finns på ditt lärcentrum eller som e-bok på på universitetsbiblioteket kan du vända dig till ditt kommunala bibliotek för att beställa ett fjärrlån.

På bibliotekets sidor på webben kan du läsa mer om de resurser som du har tillgång till som LiU-student via biblioteket. Du kan se filmer om bland annat informationssökning och hur du får tillgång till e-resurser hemifrån på vår kanal på YouTube. Under din studietid kommer du att erbjudas undervisning av bibliotekarier i hur du söker och värderar information från olika källor.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss på chatten "Fråga biblioteket" eller via e-post till biblioteket@liu.se.

Lärarutbildningar Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Nyköping, Motala, Katrineholm och Ronneby

Tillgång till kurslitteratur

All tryckt kurslitteratur för din kurs finns inköpt och förvaras på lärcentrum på din studieort. Böckerna är i första hand referensexemplar som du läser på plats. Exemplar för hemlån kan finnas.

Tillgång till e-resurser och fjärrlån

Med ditt LiU-ID kan du logga in och läsa elektroniska böcker och tidskriftsartiklar samt använda bibliotekets databaser. Om du behöver artiklar från tidskrifter som inte finns elektroniskt via Linköpings universitetsbibliotek, är du välkommen att skicka en beställning på fjärrlån. Meddela i kommentarsfältet att du är student vid en decentraliserad utbildning och ange din adress så skickar vi artikeln hem till dig.

Om du behöver en bok som inte finns på ditt lärcentrum eller som e-bok på på universitetsbiblioteket kan du vända dig till ditt kommunala bibliotek för att beställa ett fjärrlån.

På bibliotekets sidor på webben kan du läsa mer om de resurser som du har tillgång till som LiU-student via biblioteket. Du kan se filmer om bland annat informationssökning och hur du får tillgång till e-resurser hemifrån på vår kanal på YouTube. Under din studietid kommer du att erbjudas undervisning av bibliotekarier i hur du söker och värderar information från olika källor. 

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss på chatten "Fråga biblioteket" eller via e-post till biblioteket@liu.se.

Relaterat