Som student vid LiU:s regionaliserade och decentraliserade utbildningar på ett lokalt campus har du tillgång till kurslitteratur på din studieort. Du har också möjlighet att få särskild service när det gäller fjärrlån. Elektroniska böcker och tidskriftsartiklar kommer du åt via biblioteket på webben.

Tillgång till e-resurser

Med hjälp av ditt LiU-ID kan du logga in och läsa elektroniska böcker och tidskriftsartiklar samt använda databaser via bibliotekets sidor på liu.se.

På bibliotekets sidor på intranätet Liunet student kan du läsa mer om de resurser du har tillgång till som LiU-student via biblioteket, om att skriva och referera samt om att söka och värdera information. På vår kanal på YouTube kan du se filmer om bland annat informationssökning och hur du får tillgång till e-resurser hemifrån.

Tillgång till fjärrlån

Om du behöver artiklar från tidskrifter som inte finns elektroniskt via Linköpings universitetsbibliotek är du välkommen att beställa dessa som fjärrlån. Meddela i kommentarsfältet att du är student vid en decentraliserad utbildning och ange din adress så skickar vi artikeln hem till dig.

Om du behöver en bok som inte finns på ditt sjukhusbibliotek, lärcenterbibliotek eller som e-bok, får du beställa fjärrlån via ett bibliotek i din närhet, exempelvis ett sjukhusbibliotek om du läser en regionaliserad läkarutbildning eller ett kommunalt bibliotek om du läser någon annan utbildning vid ett lokalt campus.

Tillgång till kurslitteratur

Som läkarstudent vid de regionaliserade utbildningarna i Jönköping, Kalmar och Norrköping har du tillgång till tryckt kurslitteratur för kurs 6 och framåt. Kursböckerna finns både som referensexemplar för läsning på plats och som hemlåneexemplar på sjukhusbiblioteket på din studieort. 

Om du läser en decentraliserad utbildning finns kursböcker på lärcentrum på din studieort. Böckerna är i första hand referensexemplar som du läser på plats. Exemplar för hemlån kan finnas.

Undervisning i informationssökning

Som läkarstudent vid en regionaliserad utbildning kommer du under din studietid att få undervisning i informationssökning av bibliotekarier som är specialiserade mot Medicinska fakulteten. Som student vid en decentraliserad utbildning kommer du att erbjudas undervisning av bibliotekarier i hur du söker och värderar information från olika källor.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor kring bibliotekets service eller behöver hjälp med informationssökning. Kontakta oss via e-post eller använd bibliotekets chatt på webben.

biblioteket@liu.se

Ditt bibliotek på webben

Relaterat