Biblioteksservice till LiU:s decentraliserade utbildningar

Välkommen som biblioteksanvändare. Som student vid LiU:s dcentraliserade utbildningar har du tillgång till biblioteksresurser på din studieort, men också möjlighet att få särskild service när det gäller fjärrlån. Elektroniska böcker och tidskriftsartiklar kommer du åt via bibliotekets webbplats med hjälp av ditt LiU-ID.

Läkarprogrammet Jönköping, Kalmar och NorrköpingVisa/dölj innehåll

Tillgång till kurslitteratur

Som läkarstudent vid de decentraliserade utbildningarna i Jönköping, Kalmar och Norrköping har du tillgång till tryckt kurslitteratur för kurs 6 och framåt, både som referensexemplar och hemlåneexemplar på sjukhusbiblioteket på din studieort. Läs mer om biblioteksstödet på läkarprogrammets ämnesguide nedan. 

Tillgång till det digitala biblioteket

Med hjälp av ditt LiU-ID kan du alltid logga in och läsa/låna elektroniska böcker och tidskriftsartiklar samt använda våra databaser.

Gå gärna in på bibliotekets sidor på webben och läs på om informationssökning och alla de resurser som du har tillgång till som LiU-student. Du kan också se filmer om informationssökning på vår Youtube-kanal. Använd  också gärna Ämnesguiden för läkarprogrammet för tips om ämnesspecifika  informationsresurser för din utbildning.

Du kommer också att få ytterligare undervisning i informationssökning av Medicinska bibliotekets bibliotekarier under din fortsatta studietid. 

Tillgång till fjärrlån

Om du finner artiklar i tidskrifter som antingen finns enbart i tryckt form eller i en tidskrift som Linköpings universitetsbibliotek inte har prenumeration på, är du välkommen att beställa dessa som fjärrlån. Meddela i kommentarsfältet att du är student vid en decentraliserad utbildning och ge oss din adress så skickar vi artikeln hem till dig.

Om du söker en bok som inte finns på ditt sjukhusbibliotek eller som e-bok, får du beställa fjärrlån via respektive sjukhusbibliotek.

Länkar

Linköpings universitetsbibliotek på webben

Biblioteksstöd för läkarprogrammet K6-K11 

Beställa artiklar som inte finns i LiU:s digitala utbud

Universitetsbibliotekets Youtube-kanal

Läkarprogrammets ämnesguide 

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss på chatten "Fråga biblioteket" eller via mail på biblioteket@liu.se.

 

 

 

 

 

Lärarutbildningar Västervik, Vimmerby, Hultsfred och NyköpingVisa/dölj innehåll

Tillgång till kurslitteratur

All tryckt kurslitteratur för din kurs finns inköpt och förvaras på Lärcentrum på din studieort. Böckerna är i första hand referensexemplar och läses på plats. Utlåningsexemplar kan finnas.

Det digitala biblioteket och tillgång till fjärrlån

Med ditt LiU-ID kan du alltid logga in och läsa/låna elektroniska böcker och tidskriftsartiklar samt använda bibliotekets databaser.  Om du finner artiklar i tidskrifter som enbart finns i tryckt form eller i tidskrifter som Linköpings universitetsbibliotek inte har prenumeration på, är du välkommen att skicka en fjärrlånebeställning, se nedan. Då är det mycket viktigt att du meddelar i kommentarsfältet att du är student vid en decentraliserad utbildning och anger din adress så att vi kan skicka artikeln hem till dig.

Om du behöver en bok som inte finns på ditt Lärcentrum eller som e-bok på på universitetsbiblioteket så får du vända dig till ditt kommunbibliotek på hemorten för att beställa ett fjärrlån.

Gå gärna in på bibliotekets sidor på webben och läs mer om informationssökning och alla de resurser som du har tillgång till som LiU-student. Använd också ämnesguiden för lärarutbildningar för att få tips om informationsresurser specifikt för ditt ämnesområde. 

Du kan också se filmer om informationssökning på vår Youtube-kanal. Under din studietid kommer du också erbjudas undervisning av våra bibliotekarier i hur du söker och värdera information från olika källor.

Länkar

Linköpings universitetsbibliotek på webben

Beställa artiklar som inte finns i LiUB:s digitala utbud

Universitetsbibliotekets Youtubekanal

Ämnesguiden för lärarutbildningar 

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss på chatten "Fråga biblioteket" eller via mail på biblioteket@liu.se.

 

 

 

Mer information Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll