Nyköping, Norrtälje eller Ronneby? Linköpings universitet erbjuder flera utbildningar för dig som vill bo kvar på din hemort men ändå studera vidare. 

Vi ger dig som inte kan eller vill flytta möjlighet att läsa vidare från din hemort, på ett så kallat lärcentrum/lokalt campus. Ett lokalt campus är en mötesplats för högre studier och kompetensutveckling i din kommun. De samarbetar med olika högskolor och universitet och möjliggör på så sätt att du kan studera vidare utan behöva flytta.

Vad innebär det att läsa från lokalt campus?

Att läsa en av våra utbildning som ges via ett lokalt campus innebär att du ingår i en studiegrupp på ditt lokala campus. Föreläsningar och seminarium sänds dit via videolänk från huvudstudieorten (Linköping eller Norrköping). 

För att få fullgod kvalitet i utbildningen kräver vissa moment under utbildningen att du åker till utbildningens huvudort. Detta då det finns inslag på utbildningen som inte kan genomföras med lärare på länk.

Utbildning bedrivs i tät samverkan mellan LiU, lokalt campus/lärcentra och kommun.

Vad får jag som student tillgång till?

Du kommer ha tillgång till både LiU:s resurser och det lokala campuset. Som student vid LiU, kommer du ha tillgång till alla våra tjänster för studenter, det kan bland annat handla om studenthälsa, bibliotek och IT-support. Du har även tillgång till kurslitteratur på din studieort och möjlighet att få särskild service när det gäller fjärrlån. Läs mer om biblioteksservice för dig som studerar på annan ort

På det lokala campuset har du tillgång till studieplatser, grupprum, utskriftsmöjligheter och teknisk utrustning att använda till dina studier. Här finns personal som hjälper dig att komma till rätta och IT-support.

På vilka orter kan jag läsa?

Hur är det att läsa från annan ort?

Lokala campus

Campus Nyköping

LiU erbjuder Grundlärare i fritidshem och Grundlärare i årskurs 4-6 i Norrtälje. Föreläsningar och seminarier sänds från Linköping och du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort.


Campus Nyköping

Nynäshamn lärcentrum

LiU erbjuder Grundlärare i fritidshem i Nynäshamn. Föreläsningar och seminarier sänds från i Norrköping och du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. Några träffar kan komma att förläggas i Norrköping.


Nynäshamn lärcentrum

Ronneby Kunskapskälla

Ronneby Kunskapskälla finns på Soft Center, med den vackra Brunnsparken inom synhåll på andra sidan Ronnebyån. LiU erbjuder Förskollärarprogrammet i Ronneby.


Ronneby kunskapskälla

Plugga på distans