Biblioteksservice till distansstudenter vid LiU

Välkommen som distansstudent till Linköpings universitetsbibliotek! Via biblioteket på webben har du tillgång till ett stort utbud elektroniska tidskriftsartiklar och böcker. Du har också möjlighet att få tryckta biblioteksböcker hemskickade.

Tillgång till e-resurser hemifrån

Via bibliotekets söktjänst UniSearch får du tillgång till ett stort digitalt bibliotek bestående av elektroniska tidskriftsartiklar och böcker. Du använder ditt LiU-ID för att läsa/låna e-böcker och e-tidskrifter eller använda databaser.

Du kan också chatta med en bibliotekarie via Fråga biblioteket eller mejla frågor till oss. 

Lån av tryckta böcker för distansstudenter

Vill du som studerar på distans, få böcker från Linköpings universitetsbibliotek hemskickade till dig kan du få det genom att söka upp dem och reservera dem i vår söktjänst.

För att erhålla den servicen måste du registrera dig som distansstudent hos biblioteket. Det gör du genom att kontakta oss via e-post. Bifoga en kopia på att du är antagen och registrerad på en distansutbildning vid Linköpings universitet, se listan "Hitta din utbildning här!". För att få böcker hemskickade ska du bo i Sverige men inte i Linköpings eller Norrköpings kommuner.

Hitta din utbildning här!

Återlämning

Du står själv för kostnaden för att returnera boken. Adress för returen medföljer bokpaketet. Du är ansvarig för lånet till dess det registrerats som återlämnat på biblioteket.

Kontakta oss

E-post: biblioteket@liu.se

Relaterat