Matematiska institutionen har samarbetat med ISP under de senaste tio åren. Vårt arbete med att stärka kunskap, forskningskapacitet och forskarutbildning inom matematik i Afrika och Sydostasien stärks genom detta samarbete.

International Science Program (ISP) är en nästan 60 år gammal enhet vid Uppsala universitet som syftar till att stärka vetenskaplig kunskap, forskningskapacitet och forskarutbildning inom kemi, matematik och fysik i länder där sådan kapacitet är obefintlig eller svag. Detta uppnås genom olika typer av stöd till forskargrupper och regionala vetenskapliga nätverk vid universitet och forskningsinstitut i länder med låg- eller medelinkomst i Afrika, Asien och Latinamerika. En av ISPs kärnaktiviteter är att stödja studenter från forskargrupper och nätverk genom doktorandutbildning i Sverige eller något annat land.

Matematiska institutionen har samarbetat med ISP under de senaste tio åren och har genom detta samarbete varit värd för 13 doktorander från Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia samt en postdoktor från Tanzania. Tillsammans med ISP har Matematiska institutionen anordnat fyra nätverksmöten för doktorander och postdoktorer i matematik med stöd från ISP eller Sida – två i Sverige 2017 och 2018, ett i Entebbe, Uganda, 2018 och ett i Bishoftu, Etiopien , 2019.

Vid de senaste två nätverksmötena deltog ett antal matematiker från flera afrikanska länder – främst i östra och västra Afrika – samt från Europa och USA. Detta ledde till bildandet av elva internationella forskargrupper som täcker många matematikområden. Vi har stort hopp i dessa grupper och tror att de kommer att driva fram samarbete mellan universitet i allmänhet och forskningssamarbete i synnerhet.

Kontaktpersoner

Doktorander

Länkar