Presentation

En utförligare presentation finns på min engelska medarbetarsida.

Länk till min engelska medarbetarsida

Uppdrag

  • Avdelningschef för Matematisk statistik vid Matematiska institutionen, Linköpings universitet
  • Biträdande föreståndare för Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik vid Linköpings universitet
  • Deputy Team Leader för delprogrammet Tillämpad matematik och statistik inom forskningsprogrammet University of Rwanda - Sweden Research, Higher Education and Institutional Advancement Cooperation Programme
  • Ledamot i styrelsen för Matematiska institutionen, Linköpings universitet

Nyheter
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Doktorander
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

2018

2017

Organisation
Visa/dölj innehåll