Presentation

En utförligare presentation finns på min engelska medarbetarsida

Uppdrag

  • Avdelningschef för Matematisk statistik vid Matematiska institutionen, Linköpings universitet
  • Biträdande föreståndare för Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik vid Linköpings universitet
  • Team Leader för delprogrammet Tillämpad matematik och statistik inom forskningsprogrammet University of Rwanda - Sweden Research, Higher Education and Institutional Advancement Cooperation Programme
  • Styrelseordförande för Cramér Society (2022-)

Nyheter

CV

Forskning

Doktorander

Publikationer

2023

2022

2021

2020

Böcker

Recent Developments in Multivariate and Random Matrix Analysis

Omslaget till boken Recent Developments in Multivariate and Random Matrix Analysis.

Festschrift in Honour of Dietrich von Rosen 
Edited by Thomas Holgersson and Martin Singull

This volume is a tribute to Professor Dietrich von Rosen on the occasion of his 65th birthday. It contains a collection of twenty original papers. The contents of the papers evolve around multivariate analysis and random matrices with topics such as high-dimensional analysis, goodness-of-fit measures, variable selection and information criteria, inference of covariance structures, the Wishart distribution and growth curve models.

Mer om boken

Organisation