Presentation

En utförligare presentation finns på min engelska medarbetarsida.

Länk till min engelska medarbetarsida

Uppdrag

  • Avdelningschef för Matematisk statistik vid Matematiska institutionen, Linköpings universitet
  • Biträdande föreståndare för Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik vid Linköpings universitet
  • Deputy Team Leader för delprogrammet Tillämpad matematik och statistik inom forskningsprogrammet University of Rwanda - Sweden Research, Higher Education and Institutional Advancement Cooperation Programme
  • Ledamot i styrelsen för Matematiska institutionen, Linköpings universitet

CV

Forskning

Konferens

Doktorander

Tidigare doktorander

 

Publikationer

2018

2017