Forskningssamarbete i matematik med låginkomstländer och regioner

Flaggor från länder som ingår i forskningsamarbetet.
Flaggor från länder som ingår i forskningsamarbetet. Per Thelaus

Matematiska institutionen bidrar till utvecklingen av kapacitet för högre utbildning och forskning i låginkomstländer och regioner genom samarbetsprojekt i Afrika och Asien.

Sedan 2007 är matematiska institutionen inblandad i ett antal projekt i samarbete med universitet i låginkomstländer i östra och södra Afrika och i sydöstra Asien. Det började med ett projekt i Rwanda som fortfarande pågår och fortsatte sedan i Tanzania och Uganda från 2015, Moçambique från 2017 och Kambodja från 2019. I alla projekt samarbetar institutionen med andra universitet i Sverige. Dessa projekt är en del av det bilaterala forskningsprogram som finansieras av Sida.

Forskarutbildning

Kärnan i projekten är doktorandutbildning av personal vid partneruniversiteten med målet att öka andelen kvalificerad personal i de avdelningar som vi samarbetar med. Handledning av doktoranderna sker tillsammans med handledare både i Sverige och på universitetet som doktoranderna kommer från. Många anställda från LiU och partneruniversiteten i Sverige är också involverade i att utveckla master- och doktorandprogram samt i undervisningen i dessa program.

Ett mål som är gemensamt för alla projekt är att stödja upprättandet av en gynnsam miljö för forskning i matematik och statistik. Det handlar om aktiviteter som samarbetsprojekt, postdoc-stipendier, workshops och konferenser. Vi har också organiserat utbildningar av handledare och workshops om publikationsstrategier.

I projekten försöker vi främja användningen av matematik och statistik inom andra discipliner inom akademin och i samhället, till exempel genom tvärvetenskapliga forskningsprojekt. I Rwanda har vi varit med och organiserat firandet av International Day of Mathematics eller π-dagen.

Regionalt perspektiv

För att säkerställa hållbarhet i de resultat som redan uppnåtts har projektens fokus under åren mer och mer förskjutits mot regionalt samarbete. Detta inkluderar gemensam läroplanutveckling och översyn samt användning av regional personal för undervisning och handledning. Vidare arrangerades en serie nätverksmöten i Sverige, Uganda och Etiopien, vilket har lett till bildandet av 11 internationella forskningsgrupper. År 2019 inrättades East African Center for Mathematical Research. Centret syftar till att främja och samordna forskning och forskarutbildning i ren och tillämpad matematik i den östafrikanska regionen för att tillgodose samhällets behov.

Samarbete med International Science Program

Matematiska institutionen har samarbetat med International Science Program vid Uppsala universitet i cirka tio år. Genom detta samarbete har institutionen varit värd för doktorander och postdoktorer från östra Afrika och har också organiserat ett antal gemensamma aktiviteter tillsammans med International Science Program, som nätverksmöten för doktorander och postdoktorer.

Kontaktpersoner

Nyheter

Gravid kvinna i Kampalas fattiga områden, Uganda.

Matematiken visar hur fistlar kan förebyggas

Det är mer lönsamt att investera i åtgärder som stärker kvinnors möjlighet att uppsöka läkare under en graviditet än att åtgärda förlossningsskador i efterhand. Det visar två matematikforskare vid LiU, med exempel taget från Uganda.

Martin Singull (i förgrunden) med doktorander som deltar i forskningssamarbetet med Afrika.

Singull föreläser på seminarium arrangerat av afrikanska universitet

Martin Singull, biträdande professor vid MAI, kommer under onsdagen den 26 augusti att stå värd för ett digitalt seminarium som en del i ett initiativ från ett flertal afrikanska universitet.

 Dr. Edward Ngailo med sina två handledare Martin Singull och Dietrich von Rosen.

Ngailo först med att disputera digitalt via Zoom på MAI

Den 8 juni försvarade Edward Kanuti Ngailo sin avhandling och blev därmed det första att göra det via Zoom någonsin vid Matematiska institutionen vid Linköpings universitet. ”Det var faktiskt väldigt trevligt” säger den nyblivna doktorn.

Doktorander

Våra samarbeten

Gruppmedlemmar inom delprogrammet Strengthening Research Capacity in Mathematics, Statistics and Their Applications.

Forskningssamarbete med University of Rwanda i tillämpad matematik och statistik

Vårt mål är att stärka forskning och forskarutbildning i matematik, statistik och dess tillämpningar vid University of Rwanda, och att öka användningen av matematik och statistik i Rwanda och inom regionen. Samarbetet finansieras av Sida.

Deltagare vid nätverksmötet i Entebbe, Uganda, 2018.

Forskningssamarbete i matematik och dess tillämpningar med Makerere University

Vårt mål är att stärka forskningen och forskarutbildningen i matematik och dess tillämpningar vid de offentliga universiteten i Uganda samt att öka användningen av matematik i privat och offentlig sektor. Samarbetet finansieras av Sida.

Bengt Ove Turesson, Theresa Lagali, Sylvester Rugeihyamu, Kajsa Gomez Svensson, Martin Singull, Torbjörn Larsson, Uledi Ngulo, Thadei Damas Sagamiko och Edward Ngailo

Forskningssamarbete med University of Dar es Salaam i matematik

Vårt mål är att utbilda kvalificerade akademiker som kan bidra till att förbättra undervisning och lärande av matematik samt bedriva forskning och lösa problem inom den privata och offentliga sektorn i Tanzania.

Joao Paulo Munembe, Bernardo Rota, Osvaldo Loquiha, Stefane Saize, Cachimo Combo Assane och Martin Singull

Forskningssamarbete i matematik med Universidade Eduardo Mondlane

Vårt mål är att utbilda kvalificerade akademiker som kan bidra till att förbättra undervisningen och lärandet av matematik och statistik samt bedriva forskning och lösa problem inom den privata och offentliga sektorn i Moçambique.

Möte om samarbetet vid Royal University of Phnom Penh 2019.

Forskningssamarbete med Royal University of Phnom Penh i matematik och statistik

Vårt mål är att bidra till att öka kunskapen inom matematik och statistik i Kambodja samt att öka användningen av dessa ämnen i den privata och offentliga sektorn och inom forskning på områden som är relevanta för landet.

Samarbete med International Science Program (ISP)

Matematiska institutionen har samarbetat med ISP under de senaste tio åren. Vårt arbete med att stärka kunskap, forskningskapacitet och forskarutbildning inom matematik i Afrika och Sydostasien stärks genom detta samarbete.

Vår Facebooksida

Besök oss gärna på vår Facebooksida MAI in Africa.

Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet är aktivt inblandad i att hjälpa universitet i Afrika att bygga upp forskningskapacitet.