Alumner från hela världen kom till Linköping när Masterprogrammet SMIO firade 15 år. Programmet inom marknadsföring, strategi och ledning lockar talanger och bidrar till Linköpings universitets internationella nätverk.
Foto Charlotte Perhammar Besma Glaa är programansvarig. Hon noterar att studenterna gör karriär inom olika områden efter examen. Varje år har SMIO nära 1 000 sökande från olika världsdelar, till 45 platser.

Olika jobb

− Efter sin master i Linköping har de jobb inom allt från bank- och finansvärlden till fältarbete med FN. Och många har en ledarposition, säger Besma Glaa, universitetslektor och programansvarig

15-årsjubileet hölls den 3−4 mars 2023 i Studenthuset på Campus Valla, och det blev många kära återseenden med alumnerna.

− Det är väldigt roligt att möta alumnerna. De är väldigt ambitiösa. Det här är inte bara ett utbildningsprogram, de får ett helt nätverk. Vi brukar prata om SMIO family. Det är viktigt för oss att studenterna känner sig trygga. De kommer från hela världen, är långt hemifrån och ska känna att de kommer att få support från oss, säger Besma Glaa.

Röd tråd

SMIO står för Strategy and Management in International Organisations. Programmet drivs inom ramen för Företagsekonomi och utbildar blivande chefer, strateger och organisationsutvecklare. Merparten av studenterna kommer från andra länder och internationella organisationer är en genomgående röd tråd i programmet.

Läs mer här


FAKTA/ SMIO

  • Antalet sökande har ökat. År 2014 var det 654 sökande. 2019 var det 1 235. Efter pandemin ligger antalet sökande på nära 1 000.
  • Drygt 400 har examinerats från programmet.
  • Flera finns i dag på olika ledande poster inom olika internationella organisationer.
  • Flera har också stannat kvar vid LiU för doktorandstudier och för att gå vidare till olika tjänster vid LiU.

Intervjuer med alumner och lärare

SMIO-programmet