29 mars 2023

Masterprogrammet SMIO har etablerat sig som internationell utbildning inom strategi och management. När programmet firade 15-årsjubileum kom alumner från hela världen.

Vice rektor för samverkan och campus-utveckling var med och grundade SMIO-programmet. Charlotte Perhammar
Besma Glaa. Foto Charlotte Perhammar 
Besma Glaa är programansvarig. Hon noterar att studenterna gör karriär inom olika områden efter examen. Varje år har SMIO nära 1 000 sökande från olika världsdelar, till 45 platser.

Olika jobb

− Efter sin master i Linköping har de jobb inom allt från bank- och finansvärlden till fältarbete med FN. Och många har en ledarposition, säger Besma Glaa, universitetslektor och programansvarig

15-årsjubileet hölls den 3−4 mars 2023 i Studenthuset på Campus Valla, och det blev många kära återseenden med alumnerna.

− Det är väldigt roligt att möta alumnerna. De är väldigt ambitiösa. Det här är inte bara ett utbildningsprogram, de får ett helt nätverk. Vi brukar prata om SMIO family. Det är viktigt för oss att studenterna känner sig trygga. De kommer från hela världen, är långt hemifrån och ska känna att de kommer att få support från oss, säger Besma Glaa.

Per-Olof Brehmer är biträdande vicerektor för samverkan och campus utveckling, och en av dem som startade programmet:

Alltid ett behov

− Det känns väldigt roligt att vara här i dag, 15 år senare tillsammans med alumner och studenter. Det visar att satsningen var riktig. Det kommer alltid att finnas ett behov av internationalisering och kontakt med internationella universitet, säger Per-Olof Brehmer.

SMIO står för Strategy and Management in International Organisations. Programmet drivs inom ramen för Företagsekonomi och utbildar blivande chefer, strateger och organisationsutvecklare. Merparten av studenterna kommer från andra länder och internationella organisationer är en genomgående röd tråd i programmet.

− SMIO förbereder studenter att jobba internationellt men också för svenska globala bolag som Ericsson, Scania och Saab. Utbildningen kan även locka talanger till svenskt näringsliv, säger Besma Glaa.

Helt på engelska

Grunden till SMIO lades med att LiU började undervisning helt på engelska inom vissa grundläggande kurser 1994. Det skedde i samband med att EU lanserade studentutbytet ERASMUS. Utbytet innebar krav på att även ta emot utländska studenter och på att erbjuda undervisning på engelska.

− Antalet sökande var extremt stort vilket gjorde att vi kunde välja de bästa studenterna. Från år 2001 gavs en ettårig Master of Science in Business Administration. Internationaliseringen var en verklighet, berättar Jörgen Ljung, universitetslektor och tidigare programansvarig.

2007 graderades kurserna upp och förkunskapskraven höjdes. Kurserna byggdes ut, och antalet studenter ökade. Resultatet blev det tvååriga masterprogrammet SMIO.

Hårt söktryck

Programmet har varit framgångsrikt för Filosofiska fakulteten och LiU. Drygt 400 har tagit examen hittills. Söktrycket är stort, nära 1 000 ansökningar från hela världen, till 45 platser.

Vad är den vanligaste återkopplingen från alumnerna?

− Många är väldigt nöjda med arbeta i internationella team. De får förståelse för olika kulturer och lär sig att respektera varandra. Som studenter tyckte de att det var jobbigt att arbeta i grupper man inte har valt själv. Men ute i arbetslivet är det just den saken som de är allra nöjdast med, säger Marie Bengtsson, också tidigare programansvarig.

Hur ser programmet ut om 15 år?

− Det har redan förändrats mycket genom åren. Vi följer med i tiden och vi lyssnar på våra alumner. De finns runt hela världen och är fortfarande väldigt tacksamma. De vill vara med och utveckla programmet, säger Besma Glaa.

− Det internationella nätverk som SMIO alumner har i dag kommer att utökas varje år. Det hjälper LiU till internationella samarbeten med internationella företag och organisationer och andra internationella universitet. Det stärker också LiU:s internationalisering, strategi och vision, tillägger hon.


FAKTA/ SMIO

  • Antalet sökande har ökat. År 2014 var det 654 sökande. 2019 var det 1 235. Efter pandemin ligger antalet sökande på nära 1 000.
  • Drygt 400 har examinerats från programmet.
  • Flera finns i dag på olika ledande poster inom olika internationella organisationer.
  • Flera har också stannat kvar vid LiU för doktorandstudier och för att gå vidare till olika tjänster vid LiU.

Kontakt

Mer om firandet

SMIO-programmet

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.