29 mars 2023

Masterprogrammet SMIO har etablerat sig som internationell utbildning inom strategi och management. När programmet firade 15-årsjubileum kom alumner från hela världen.

Vice rektor för samverkan och campus-utveckling var med och grundade SMIO-programmet. Charlotte Perhammar

Besma Glaa. Foto Charlotte Perhammar 
Besma Glaa är programansvarig. Hon noterar att studenterna gör karriär inom olika områden efter examen. Varje år har SMIO nära 1 000 sökande från olika världsdelar, till 45 platser.

Olika jobb

− Efter sin master i Linköping har de jobb inom allt från bank- och finansvärlden till fältarbete med FN. Och många har en ledarposition, säger Besma Glaa, universitetslektor och programansvarig

15-årsjubileet hölls den 3−4 mars 2023 i Studenthuset på Campus Valla, och det blev många kära återseenden med alumnerna.

− Det är väldigt roligt att möta alumnerna. De är väldigt ambitiösa. Det här är inte bara ett utbildningsprogram, de får ett helt nätverk. Vi brukar prata om SMIO family. Det är viktigt för oss att studenterna känner sig trygga. De kommer från hela världen, är långt hemifrån och ska känna att de kommer att få support från oss, säger Besma Glaa.

Per-Olof Brehmer är biträdande vicerektor för samverkan och campus utveckling, och en av dem som startade programmet:

Alltid ett behov

− Det känns väldigt roligt att vara här i dag, 15 år senare tillsammans med alumner och studenter. Det visar att satsningen var riktig. Det kommer alltid att finnas ett behov av internationalisering och kontakt med internationella universitet, säger Per-Olof Brehmer.

SMIO står för Strategy and Management in International Organisations. Programmet drivs inom ramen för Företagsekonomi och utbildar blivande chefer, strateger och organisationsutvecklare. Merparten av studenterna kommer från andra länder och internationella organisationer är en genomgående röd tråd i programmet.

− SMIO förbereder studenter att jobba internationellt men också för svenska globala bolag som Ericsson, Scania och Saab. Utbildningen kan även locka talanger till svenskt näringsliv, säger Besma Glaa.

Helt på engelska

Grunden till SMIO lades med att LiU började undervisning helt på engelska inom vissa grundläggande kurser 1994. Det skedde i samband med att EU lanserade studentutbytet ERASMUS. Utbytet innebar krav på att även ta emot utländska studenter och på att erbjuda undervisning på engelska.

− Antalet sökande var extremt stort vilket gjorde att vi kunde välja de bästa studenterna. Från år 2001 gavs en ettårig Master of Science in Business Administration. Internationaliseringen var en verklighet, berättar Jörgen Ljung, universitetslektor och tidigare programansvarig.

2007 graderades kurserna upp och förkunskapskraven höjdes. Kurserna byggdes ut, och antalet studenter ökade. Resultatet blev det tvååriga masterprogrammet SMIO.

Hårt söktryck

Programmet har varit framgångsrikt för Filosofiska fakulteten och LiU. Drygt 400 har tagit examen hittills. Söktrycket är stort, nära 1 000 ansökningar från hela världen, till 45 platser.

Vad är den vanligaste återkopplingen från alumnerna?

− Många är väldigt nöjda med arbeta i internationella team. De får förståelse för olika kulturer och lär sig att respektera varandra. Som studenter tyckte de att det var jobbigt att arbeta i grupper man inte har valt själv. Men ute i arbetslivet är det just den saken som de är allra nöjdast med, säger Marie Bengtsson, också tidigare programansvarig.

Hur ser programmet ut om 15 år?

− Det har redan förändrats mycket genom åren. Vi följer med i tiden och vi lyssnar på våra alumner. De finns runt hela världen och är fortfarande väldigt tacksamma. De vill vara med och utveckla programmet, säger Besma Glaa.

− Det internationella nätverk som SMIO alumner har i dag kommer att utökas varje år. Det hjälper LiU till internationella samarbeten med internationella företag och organisationer och andra internationella universitet. Det stärker också LiU:s internationalisering, strategi och vision, tillägger hon.


FAKTA/ SMIO

  • Antalet sökande har ökat. År 2014 var det 654 sökande. 2019 var det 1 235. Efter pandemin ligger antalet sökande på nära 1 000.
  • Drygt 400 har examinerats från programmet.
  • Flera finns i dag på olika ledande poster inom olika internationella organisationer.
  • Flera har också stannat kvar vid LiU för doktorandstudier och för att gå vidare till olika tjänster vid LiU.

Kontakt

Mer om firandet

SMIO-programmet

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.