08 juni 2017

Ett japanskt dokumentärteam har besökt LiU under tre dagar för att spela in delar av en serie om människokroppen. I fokus: Maria Jenmalms forskning om varför barn födda med hjälp av kejsarsnitt får en mager tarmflora och oftare drabbas av allergier.

Japanska tv-bolaget NHK filmar dokumentär kring Maria Jenmalms forskningUnder tre dagar var ett japanskt filmteam från NHK på besök på LiU. (Fr. v.) Regissör Nobuyoshi Fukuhara, assisterande producent Mayu Kamide och kameramannen Teru Imai tittar på medan Maria Jenmalm och Camilla Janefjord diskuterar vilken data de ska visa upp. Foto: Daniel Windre

Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi, har genom sin forskning visat att barn som förlösts med kejsarsnitt hade under sina två första levnadsår en mindre mångfald i tarmfloran än de som fötts vaginalt. Särskilt tydlig var den låga diversiteten inom gruppen Bacteroidetes, som enligt forskargruppens tidigare observationer är speciellt förknippad med skydd mot allergi.  Därmed kan dessa barn löpa större risk att utveckla allergi, men även sjukdomar som diabetes eller irritabel tarm (IBS).

Intressanta fynd så klart och forskningen har väckt intresse runtom i Sverige och världen sedan den publicerades 2013. Bland annat hos japanska public service-bolaget NHK som just nu håller på att spela in en åtta avsnitt lång dokumentärserie om människokroppen och hur kommunikationen i kroppen mellan organ och celler gör att allt fungerar som det ska. Ett av avsnitten fokuserar på magen och tarmarna. 

"Världsunika forskningen"

– När vi läste om Marias forskning och förstod vilken betydelse tarmfloran, eller en förminskad sådan, kan ha vid utvecklingen av allergier blev vi genast intresserade och ville få med den här världsunika forskningen i vårt program. Här handlar det verkligen om kommunikation – mellan kroppen och tarmfloran som är kroppens största organ på sitt sätt, säger Mayu Kamide, produktionsassistent på NHK.

Hon har tillsammans med regissören Nobuyoshi "Nobu" Fukuhara och ett filmteam bestående av ytterligare tre NHK-medarbetare samt en tolk besökt Linköping, LiU och Medicinska fakulteten. Maria Jenmalm har intervjuats om resultaten i sin forskning och förklarat sambanden som de kunnat se mellan bakterieflora och utveckling av allergier. Samtidigt deltog delar av hennes forskargrupp också i produktionen och visade upp forskningen. 

Besökte Allergicentrum

Japanska tv-bolaget NHK filmar dokumentär kring Maria Jenmalms forskningInspelning i labbet där Maria Jenmalm och hennes grupp bedriver sin forskning. Foto: Daniel WindreUnder de tre dagarna som teamet var på plats besökte man även Allergicentrum vid Region Östergötland och filmade och intervjuade barn som lider av allergier och astma – tillsammans med barnens föräldrar. 

– För oss har det varit väldigt intressant att besöka Sverige och Linköping och få ta del av den forskning som görs här. Att också få träffa barn och deras föräldrar och se vad allergier betyder för deras vardag och vilken vård som ni erbjuder här känns också viktigt, säger Mayu Kamide och Nobu Fukuhara.

Maria Jenmalm tyckte själv att det var roligt att få vara en del av den kommande serien.
– Teamet var väldigt inlästa och noga förberedda. De ställde mycket relevanta och insatta frågor. Jag hoppas att programmet kan få fler personer intresserade av den tidiga tarmflorans roll för allergiutveckling.

Serien kommer att sändas i Japan under tidig vår 2018. En internationell, lite kortare, version kommer också att göras och där har produktionen redan sålts till tv-kanaler i bland annat Frankrike och USA.

Läs mer