Är det möjligt att bekämpa barnallergi?

Mitt mål med forskningen är att hitta metoder för att kunna förebygga allergier. En viktig fråga då en tredjedel av alla svenska barn lider av allergier.

Via magisterexamen i kemi hamnade jag på allergispåret. Studier av atopiskt eksem på svenska och estniska barn visade att immunsystemet mognade senare och sämre hos de svenska barnen än de estniska. Var det den västerländska livsstilen som låg bakom snarare än luftföroreningar? Vi började fundera på tarmflorans betydelse. Allt tydde på att de estniska barnen måste ha ett bättre skydd redan från mycket tidig ålder, kanske redan från livmodern.

En ny spännande hypotes är att mammans tarm- och munflora och komponenter i immunförsvaret förs över till fostret via moderkakan. Sedan kan det fortsätta med modersmjölken, färdigtuggad mat och nappen som mamman sugit på. Om vi ger barnen bredspektrum-antibiotika mot ofarliga sjukdomar, tvättar händerna med sprit och förlöser barn med kejsarsnitt – då stör vi den viktiga kommunikationen.

Att bakterier har två sidor är ett synsätt som sjunker in på bred front. Allt flercelligt liv har uppstått i närvaro av mikrober, och under evolutionens gång har vi anpassat oss till varandra. Nu skulle vi högre organismer inte kunna leva utan dem. Forskare som har studerat ”bakteriefria” möss i sterila miljöer har sett att de bland annat har dåligt immunförsvar, mindre slem i slemhinnorna och får ett ADHD-liknande beteende.

Kontakten med den kliniska verkligheten, där jag bland annat är aktiv i studier av allergiförebyggande behandling, är ett exempel på begreppet translationell forskning. Ett annat av 2000-talets tankegods, epigenetiken, är jag inte heller främmande för. Epigenetiska fenomen, att miljöfaktorer kring den gravida kvinnan kan påverka avkomman, skulle kunna vara en länk i kommunikationen mellan mamman och fostrets immunsystem.

 

Publikationer

2023

Nyheter

CV

Utbildning

 • 2011 - Professor i experimentell allergologi, LiU
 • 2006 - Docent i experimentell pediatrisk immunologi, LiU
 • 1995 - 1999 Medicine doktorsexamen och forskarutbildning i pediatrisk allergologi. Lab hos Prof Bengt Björkstén, Linköping och Prof Patrick Holt, Australien.
 • 1990 - 1994 Fil mag Biokemi, LiU

Undervisning

 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Kandidatprogrammet i medicinsk biologi
 • Läkarprogrammet
 • Masters Programme in Experimental and Medical Biosciences
 • Kursansvarig för forskarutbildningskurs Advanced Immunology

Utmärkelser

 • Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska Pris 2013
 • Fernströmspriset, Linköpings universitet 2007
 • Medlem av Collegium Internationale Allergologicum 2006

Mer om min forskning