Fotografi av Maria Jenmalm

Maria Jenmalm

Professor

Professor i experimentell allergologi.

Är det möjligt att bekämpa barnallergi?

Mitt mål med forskningen är att hitta metoder för att kunna förebygga allergier. En viktig fråga då en tredjedel av alla svenska barn lider av allergier.

Via magisterexamen i kemi hamnade jag på allergispåret. Studier av atopiskt eksem på svenska och estniska barn visade att immunsystemet mognade senare och sämre hos de svenska barnen än de estniska. Var det den västerländska livsstilen som låg bakom snarare än luftföroreningar? Vi började fundera på tarmflorans betydelse. Allt tydde på att de estniska barnen måste ha ett bättre skydd redan från mycket tidig ålder, kanske redan från livmodern.

En ny spännande hypotes är att mammans tarm- och munflora och komponenter i immunförsvaret förs över till fostret via moderkakan. Sedan kan det fortsätta med modersmjölken, färdigtuggad mat och nappen som mamman sugit på. Om vi ger barnen bredspektrum-antibiotika mot ofarliga sjukdomar, tvättar händerna med sprit och förlöser barn med kejsarsnitt – då stör vi den viktiga kommunikationen.

Att bakterier har två sidor är ett synsätt som sjunker in på bred front. Allt flercelligt liv har uppstått i närvaro av mikrober, och under evolutionens gång har vi anpassat oss till varandra. Nu skulle vi högre organismer inte kunna leva utan dem. Forskare som har studerat ”bakteriefria” möss i sterila miljöer har sett att de bland annat har dåligt immunförsvar, mindre slem i slemhinnorna och får ett ADHD-liknande beteende.

Kontakten med den kliniska verkligheten, där jag bland annat är aktiv i studier av allergiförebyggande behandling, är ett exempel på begreppet translationell forskning. Ett annat av 2000-talets tankegods, epigenetiken, är jag inte heller främmande för. Epigenetiska fenomen, att miljöfaktorer kring den gravida kvinnan kan påverka avkomman, skulle kunna vara en länk i kommunikationen mellan mamman och fostrets immunsystem.

 

Publikationer

2024

Dhanapal Govindaraj, Georg Bach Jensen, Khaleda Rahman Qazi, Eva Sverremark-Ekstrom, Thomas Abrahamsson, Maria Jenmalm (2024) Effects of extremely preterm birth on cytokine and chemokine responses induced by T-cell activation during infancy Clinical & Translational Immunology (CTI), Vol. 13, Artikel e1510 Vidare till DOI
Jacquelyn M. Jones, Stacey N. Reinke, Mahsa Mousavi-Derazmahalleh, Johan Garssen, Maria Jenmalm, Ravisha Srinivasjois, Desiree Silva, Jeffrey Keelan, Susan L. Prescott, Debra J. Palmer, Claus T. Christophersen (2024) Maternal prebiotic supplementation during pregnancy and lactation modifies the microbiome and short chain fatty acid profile of both mother and infant Clinical Nutrition, Vol. 43, s. 969-980 Vidare till DOI

2023

Marion Humbert, Anna Olofsson, David Wullimann, Julia Niessl, Emma B. Hodcroft, Curtis Cai, Yu Gao, Ebba Sohlberg, Robert Dyrdak, Flora Mikaeloff, Ujjwal Neogi, Jan Albert, Karl-Johan Malmberg, Fridtjof Lund-Johansen, Soo Aleman, Linda Björkhem-Bergman, Maria Jenmalm, Hans-Gustaf Ljunggren, Marcus Buggert, Annika C. Karlsson (2023) Functional SARS-CoV-2 cross-reactive CD4+ T cells established in early childhood decline with age Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 120, Artikel e2220320120 Vidare till DOI
Julia Åkesson, Sara Hojjati, Sandra Hellberg, Johanna Raffetseder, Mohsen Khademi, Robert Rynkowski, Ingrid Kockum, Claudio Altafini, Zelmina Lubovac-Pilav, Johan Mellergård, Maria Jenmalm, Fredrik Piehl, Tomas Olsson, Jan Ernerudh, Mika Gustafsson (2023) Proteomics reveal biomarkers for diagnosis, disease activity and long-term disability outcomes in multiple sclerosis Nature Communications, Data for: Proteomics reveal biomarkers for diagnosis, disease activity and long-term disability outcomes in multiple sclerosis, Vol. 14, Artikel 6903 Vidare till DOI
Alberto Zenere, Sandra Hellberg, Georgia Papapavlou Lingehed, Maria Svenvik, Johan Mellergård, Charlotte Dahle, Magnus Vrethem, Johanna Raffetseder, Mohsen Khademi, Tomas Olsson, Marie Blomberg, Maria Jenmalm, Claudio Altafini, Mika Gustafsson, Jan Ernerudh (2023) Prominent epigenetic and transcriptomic changes in CD4(+) and CD8(+) T cells during and after pregnancy in women with multiple sclerosis and controls Journal of Neuroinflammation, Vol. 20, Artikel 98 Vidare till DOI

Nyheter

Bebis som gäspar.

Forskar på om bakterier i tarmen kan skydda mot sjukdom

Påverkade bakterierna du hade i tarmen när du var bebis risken för framtida sjukdom? Vi har mött två forskargrupper som vill ta reda på om sjukdomar som typ-1 diabetes och allergi kan förebyggas genom att rätt bakterier gynnas tidigt i livet.

Porträtt av Maria Jenmalm på sitt kontor.

"LiU-forskningen om barn har fått ett lyft"

Vart tredje skolbarn har eller har haft någon form av allergi. Maria Jenmalm har tilldelats anslag från Joanna Cocozzas stiftelse, 2022. Som forskare vill hon göra livet lättare för  allergiska barn och deras anhöriga.

Hand med latexhandske som håller pippet i labbmiljö.

LiU-forskning inom medicin och hälsa får 39 miljoner

Forskare inom medicin och hälsa vid LiUfår tillsammans 39 miljoner kronor från VR för totalt tio forskningsprojekt. Projekten handlar bland annat om opioidberoende, tuberkulosbehandling och förebyggande av allergiutveckling.

Porträtt av Anders Fridberger och Maria Jenmalm.

Pristagare: "Jag har helt enkelt kul på jobbet"

I år, 2022, blir det dubbelt upp och två professorer får ta emot Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten: Anders Fridberger och Maria Jenmalm. De forskar om hörseln respektive allergi hos barn.

Maria Jenmalm.

Vaccin och kroppens immunförsvar

Pågående vaccinering mot coronaviruset väcker många frågor. Vad händer i kroppen när vi vaccineras? Hur har forskarna lyckats ta fram ett vaccin så snabbt? Är vaccinet säkert? Professor Maria Jenmalm, forskare vid Linköpings universitet, förklarar.

Spädbarns fot.

Tio miljoner i 2020 års anslag från Joanna Cocozzas stiftelse

Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning har fattat beslut om 2020 års anslag. Utöver etablerings- och konsolideringsbidrag, samt stöd till besökande gästforskare, tilldelas ytterligare sju forskare inom barnmedicin projektmedel.

CV

Utbildning

 • 2011 - Professor i experimentell allergologi, LiU
 • 2006 - Docent i experimentell pediatrisk immunologi, LiU
 • 1995 - 1999 Medicine doktorsexamen och forskarutbildning i pediatrisk allergologi. Lab hos Prof Bengt Björkstén, Linköping och Prof Patrick Holt, Australien.
 • 1990 - 1994 Fil mag Biokemi, LiU

Undervisning

 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Kandidatprogrammet i medicinsk biologi
 • Läkarprogrammet
 • Masters Programme in Experimental and Medical Biosciences
 • Kursansvarig för forskarutbildningskurs Advanced Immunology

Utmärkelser

 • Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska Pris 2013
 • Fernströmspriset, Linköpings universitet 2007
 • Medlem av Collegium Internationale Allergologicum 2006

Mer om min forskning