Jolanta Pielaszkiewicz disputerade 2015 efter fem års doktorandstudier på MAI. Idag arbetar hon som lektor i statistik på Institutionen för datavetenskap (IDA).

Jolanta Pielaszkiewicz tidigare doktorand på MAI.

Vad gjorde du innan du började doktorera?

Jag studerade fem år finansiell matematik i mitt hemland Polen. Mitt sista år läste jag på Högskolan i Halmstad där jag tog en magisterexamen. Efter studierna arbetade jag ett år som adjunkt i Polen. Jag fick erbjudande om att doktorera i Polen men ville göra det utomlands. När jag såg att MAI annonserade efter doktorander sökte jag och fick komma på intervju.

Varför valde du att doktorera?

Jag har alltid tyckt att matematik är spännande. Under studierna upptäckte jag att matematik är så mycket mer än beräkningar. Jag hade lätt för matematik och började engagera mig i forskningsrelaterade aktiviteter. Forskningsstudier kändes som en naturlig fortsättning.

Vad gör man när man doktorerar?

Man studerar och forskar. På MAI ska man klara 120 hp av kurser på doktorandnivå samt skriva och presentera en avhandling som är värd 120 hp. I mitt fall innehöll avhandlingen fyra forskningsartiklar. Man ska även kunna presentera och diskutera sina resultat på internationella konferenser. På MAI ingår också 20 % undervisning. När jag började doktorera på MAI var det inte bestämt vilket projekt jag skulle forska i. Jag fick hitta min egen väg tillsammans med min handledare.

Vad är det bästa med att doktorera?

Det bästa är att man får arbeta med det som man verkligen är intresserad av. Det är ett arbete du nästan helt kan påverka vad du vill göra.

Vad är det svåraste med att doktorera?

Det är att man hela tiden har projekt som är pågående. Du kan vara klar med själva skrivandet men får ibland vänta upp till ett år innan du får feedback och besked om artikeln är godkänd för publicering. Jag kan sakna själva känslan av att känna att jag verkligen är klar med ett projekt. När man får respons så sent är det som om någon skulle gratulera på födelsedagen en månad för sent!

Vad är viktigt att tänka på när man väljer var man vill doktorera?

Oftast är det inte universitet som är det viktigaste utan vilket projekt som man ska delta i. Det är viktigaste är att du får forska om något som du är intresserad av. Det hjälper också till om du klickar med dina handledare och din projektgrupp.

Vilka egenskaper är bra att ha om man vill doktorera?

Det är bra att vara självgående och driven. Man ska också kunna bygga upp ett kontaktnät. Som doktorand finns det stora möjligheter att åka iväg på konferenser utomlands och träffa andra forskare. Det gör skillnad att få vara i en sådan miljö med människor med liknande intressen för att lära sig mer men också för att knyta nya kontakter som kan leda till framtida samarbeten.

Du är kvar på LiU, kan du berätta vad du arbetar med nu?

Ja det stämmer. Efter disputationen jobbade jag som postdoc på Linnéuniversitet och därefter arbetade jag som lektor på Stockholms universitet. 2019 bestämde jag mig att komma tillbaka till Linköping och nu arbetar jag som universitetslektor i statistik på Institutionen för datavetenskap. Jag är också studierektor på avdelningen.

Varför bestämde du dig för att vara kvar i den akademiska världen?

Det var självklart. Under mitt tredje år som doktorand började jag föreläsa och kände att det var något som passade mig. Det är väldigt roligt att undervisa. Jag uppskattar också att det finns stora möjligheter att påverka i mitt arbete samt att man kan utveckla sig själv inom många områden.

Forskar du i din nuvarande tjänst? Om så kan du berätta vad du forskar om?

Ja det gör jag. Min senaste artikel var ett internationellt samarbete med forskare från Slovakien och Polen där vi bevisar att vissa specifika teststorheter kan approximeras med normalfördelningen vilket gör att tester blir enkla att genomföra även i hög dimensionell regim.

Kontakt

Relaterad information

Organisation