Statistik och maskininlärning (STIMA)

STIMA forskar och undervisar inom modern dataanalys.

STIMA är en avdelning för statistik och maskininlärning som tillhör institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Det gör oss unika i Sverige, och vi ser oss gärna som Sveriges modernaste statistikavdelning med tydlig fokus på forskning och undervisning inom modern dataanalys, prediktion och beslutsfattande under osäkerhet. Vi utför metodforskning inom statistik och maskininlärning, motiverade av problem inom tillämpningsområden som spänner från journalism och psykologi till genetik och robotik.

Avdelningen är värd för det riksunika kandidatprogrammet statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Data Mining. Vi ansvarar för kurserna i maskininlärning på Linköpings universitets civilingenjörsprogram. Vi driver även forskarutbildningen i statistik vid Linköpings universitet.

STIMA leder två välbesökta forskningsseminarieserier;

Kontakt

Seminarier och nyheter

Medarbetare på STIMA

Senaste publikationerna

2017

Per Sidén, Anders Eklund, David Bolin, Mattias Villani

Fast Bayesian whole-brain fMRI analysis with spatial 3D priors

Artikel i tidskrift

Marcus Bendtsen, Jose M. Peña

Modelling regimes with Bayesian network mixtures

Konferensbidrag

Robert Thornberg, Linda Wänström, Tiziana Pozzoli

Peer victimisation and its relation to class relational climate and class moral disengagement

Artikel i tidskrift

Om institutionen