Statistik och maskininlärning (STIMA)

STIMA forskar och undervisar inom modern dataanalys.

STIMA är en avdelning för statistik och maskininlärning som tillhör institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Det gör oss unika i Sverige, och vi ser oss gärna som Sveriges modernaste statistikavdelning med tydlig fokus på forskning och undervisning inom modern dataanalys, prediktion och beslutsfattande under osäkerhet. Vi utför metodforskning inom statistik och maskininlärning, motiverade av problem inom tillämpningsområden som spänner från journalism och psykologi till genetik och robotik.

Avdelningen är värd för det riksunika kandidatprogrammet statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Data Mining. Vi ansvarar för kurserna i maskininlärning på Linköpings universitets civilingenjörsprogram. Vi driver även forskarutbildningen i statistik vid Linköpings universitet.

STIMA leder två välbesökta forskningsseminarieserier;

Seminarier och nyheter

Medarbetare på STIMA

Senaste publikationerna

2017

Anders Eklund, Thomas Nichols, Hans Knutsson

Reply to BROWN AND BEHRMANN, COX ET AL., AND KESSLER ET AL.: Data and code sharing is the way forward for fMRI

Ingår i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

Artikel i tidskrift

Krzysztof Bartoszek, Sylvain Glemin, Ingemar Kaj, Martin Lascoux

Using the Ornstein-Uhlenbeck process to model the evolution of interacting populations

Ingår i Journal of Theoretical Biology

Artikel i tidskrift

Bertil Wegmann

Bayesian Rician Regression for Neuroimaging

Ingår i Frontiers in Neuroscience

Artikel i tidskrift

Om institutionen

Kontakt