Statistik och maskininlärning (STIMA)

STIMA forskar och undervisar inom modern dataanalys.

STIMA är en avdelning för statistik och maskininlärning som tillhör institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Det gör oss unika i Sverige, och vi ser oss gärna som Sveriges modernaste statistikavdelning med tydlig fokus på forskning och undervisning inom modern dataanalys, prediktion och beslutsfattande under osäkerhet. Vi utför metodforskning inom statistik och maskininlärning, motiverade av problem inom tillämpningsområden som spänner från journalism och psykologi till genetik och robotik.

Avdelningen är värd för det riksunika kandidatprogrammet statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Data Mining. Vi ansvarar för kurserna i maskininlärning på Linköpings universitets civilingenjörsprogram. Vi driver även forskarutbildningen i statistik vid Linköpings universitet.

STIMA leder två välbesökta forskningsseminarieserier;

Seminarier och nyheter

Medarbetare på STIMA

Senaste publikationerna

2017

Robert Thornberg, Linda Wänström, Tiziana Pozzoli, Gini Gianluca

Victim prevalence in bullying and its association with teacher–student and student–student relationships and class moral disengagement: A class-level path analysis

Ingår i Research Papers in Education

Artikel i tidskrift

Björn Sjögren, Robert Thornberg, Linda Wänström, Gianluca Gini, Marlene Bjärehed

Associations between bystanders’ reactions to peer victimization and student-teacher relationship quality, moral disengagement, and defender self-efficacy: A structural equation approach

Konferensbidrag

Krzysztof Bartoszek, Sylvain Glemin, Ingemar Kaj, Martin Lascoux

Using the Ornstein-Uhlenbeck process to model the evolution of interacting populations

Ingår i Journal of Theoretical Biology

Artikel i tidskrift

Om institutionen

Kontakt