Statistik och maskininlärning (STIMA)

STIMA forskar och undervisar inom modern dataanalys.

STIMA är en avdelning för statistik och maskininlärning som tillhör institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Det gör oss unika i Sverige, och vi ser oss gärna som Sveriges modernaste statistikavdelning med tydlig fokus på forskning och undervisning inom modern dataanalys, prediktion och beslutsfattande under osäkerhet. Vi utför metodforskning inom statistik och maskininlärning, motiverade av problem inom tillämpningsområden som spänner från journalism och psykologi till genetik och robotik.

Avdelningen är värd för det riksunika kandidatprogrammet statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Data Mining. Vi ansvarar för kurserna i maskininlärning på Linköpings universitets civilingenjörsprogram. Vi driver även forskarutbildningen i statistik vid Linköpings universitet.

STIMA leder två välbesökta forskningsseminarieserier;

Seminarier och nyheter

Medarbetare på STIMA

Senaste publikationerna

2017

Xuan Gu, Anders Eklund, Hans Knutsson

Repeated Tractography of a Single Subject: How High Is the Variance?

Ingår i Modeling, Analysis, and Visualization of Anisotropy

Kapitel i bok, del av antologi

Jose M Pena, Marcus Bendtsen

Causal effect identification in acyclic directed mixed graphs and gated models

Ingår i International Journal of Approximate Reasoning

Artikel i tidskrift

Jens Sjölund, Anders Eklund, Evren Özarslan, Hans Knutsson

Gaussian process regression can turn non-uniform and undersampled diffusion MRI data into diffusion spectrum imaging

Ingår i IEEE 14th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2017), 2017

Konferensbidrag

Om institutionen

Kontakt