Statistik och maskininlärning (STIMA)

Statistik och maskininlärning är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap. Avdelningens verksamhet är inriktad på forskning och undervisning inom modern dataanalys.

Forskning

Vi ser oss gärna som Sveriges modernaste statistikavdelning med fokus på forskning inom modern dataanalys, prediktion och beslutsfattande under osäkerhet.

Vi utför metodforskning inom statistik och maskininlärning, motiverade av problem inom tillämpningsområden som spänner från journalism och psykologi till genetik och robotik.

Undervisning

Avdelningen är värd för det riksunika kandidatprogrammet statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Machine Learning.

Vi ansvarar för kurserna i maskininlärning vid Linköpings universitets civilingenjörsprogram.

Vi driver även forskarutbildningen i statistik vid Linköpings universitet.


Seminarier vid STIMA

Aktuellt vid STIMA

Nyheter och reportage

Forskning vid STIMA

Senaste publikationerna

2023

Kandidat- och masterprogram

Forskarutbildning

Kontakta oss

Medarbetare vid STIMA

Om institutionen