Statistik och maskininlärning (STIMA)

STIMA forskar och undervisar inom modern dataanalys.

STIMA är en avdelning för statistik och maskininlärning som tillhör institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Det gör oss unika i Sverige, och vi ser oss gärna som Sveriges modernaste statistikavdelning med tydlig fokus på forskning och undervisning inom modern dataanalys, prediktion och beslutsfattande under osäkerhet. Vi utför metodforskning inom statistik och maskininlärning, motiverade av problem inom tillämpningsområden som spänner från journalism och psykologi till genetik och robotik.

Avdelningen är värd för det riksunika kandidatprogrammet statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Data Mining. Vi ansvarar för kurserna i maskininlärning på Linköpings universitets civilingenjörsprogram. Vi driver även forskarutbildningen i statistik vid Linköpings universitet.

STIMA leder två välbesökta forskningsseminarieserier;

Kontakt

Seminarier och nyheter

Medarbetare på STIMA

Senaste publikationerna

2018

Krzysztof Bartoszek

The phylogenetic effective sample size and jumps

Ingår i , MATHEMATICA APPLICANDA (MATEMATYKA STOSOWANA)

Artikel i tidskrift

Matias Quiroz, Minh-Ngoc Tran, Mattias Villani, Robert Kohn

Speeding up MCMC by Delayed Acceptance and Data Subsampling

Ingår i Journal of Computational And Graphical Statistics

Artikel i tidskrift

Krzysztof Bartoszek

Exact and approximate limit behaviour of the Yule trees cophenetic index

Ingår i Mathematical Biosciences

Artikel i tidskrift

Om institutionen