Statistik och maskininlärning (STIMA)

STIMA forskar och undervisar inom modern dataanalys.

STIMA är en avdelning för statistik och maskininlärning som tillhör institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Det gör oss unika i Sverige, och vi ser oss gärna som Sveriges modernaste statistikavdelning med tydlig fokus på forskning och undervisning inom modern dataanalys, prediktion och beslutsfattande under osäkerhet. Vi utför metodforskning inom statistik och maskininlärning, motiverade av problem inom tillämpningsområden som spänner från journalism och psykologi till genetik och robotik.

Avdelningen är värd för det riksunika kandidatprogrammet statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Machine Learning. Vi ansvarar för kurserna i maskininlärning på Linköpings universitets civilingenjörsprogram. Vi driver även forskarutbildningen i statistik vid Linköpings universitet.

STIMA leder två välbesökta forskningsseminarieserier;

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Seminarier och nyheter
Visa/dölj innehåll

Medarbetare på STIMA
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Bergthor Björnsson, Carl Borrebaeck, Nils Elander, Thomas Gasslander, Danuta Gawel, Mika Gustafsson, Rebecka Jornsten, Eun Jung Jung Lee, Xinxiu Li, Sandra Lilja, David Martinez, Andreas Matussek, Per Sandström, Samuel Schäfer, Margaretha Stenmarker, Xiao-Feng Sun, Oleg Sysoev, Huan Zhang, Mikael Benson (2019) Digital twins to personalize medicine Genome Medicine , Vol. 12 Vidare till DOI

Om institutionen
Visa/dölj innehåll