05 december 2017

Besöksnäringen växer snabbt, men hade kanske kunnat växa ännu mer med rätt kunskapsstöd. Nu undersöks kommuners och regioners roll i kunskaps­utvecklingen.

Längdskidåkning i nydragna spår en solig vinterdagBesöksnäringen är en småskalig och fragmentariserad näring som är viktig för landsbygden. Foto: Sharonang

CKS kommer under perioden 2018–2019 att studera kunskapsstyrning inom besöksnäringen på uppdrag av Tillväxtverket. Med utgångspunkt i en av Tillväxtverkets insatser – Hållbar produktutveckling – kommer forskningsstudien att undersöka hur kommuner och regioner stödjer, främjar, påverkar och styr kunskapsutvecklingen inom besöksnäringen. 

– Det är väldigt glädjande att vi får möjlighet att göra den här studien, säger Josefina Syssner, forskare vid CKS och ansvarig för forskningsprojektet.  

Bakgrunden till studien är att besöks­näringen ofta beskrivs som en av de snabbast växande näringarna i Sverige. Där finns ett potentiellt exportvärde: att utländska turister kommer hit och konsumerar upplevelser. 

Kan bli ännu bättre

Samtidigt är det många som påstår att besöksnäringen kunnat växa ännu mer om nyckelaktörer och offentliga aktörer haft mer kunskap om besöksnäringens villkor, marknader, produkter etc. 

– Besöksnäringen är en småskalig och fragmentariserad näring, så förutsättningarna för lärande och kunskapsutveckling ser helt annorlunda ut än i branscher som domineras av stora bolag. Dessutom är besöksnäringen en viktig näring för landsbygden, och det är ju en fråga som ligger mig varmt om hjärtat, säger Josefina Syssner.

Kontakt