Lärande utvärdering för samverkansinsatser

Ett nytt projekt om utvärderingsverktyg av samverkansinsatser inletts tillsammans med bland annat Sjöfartsverket och SAR-organisationen. Syftet är att utveckla enkla självvärderingsverktyg enligt samma tankemodell som triage, som kan användas för att skapa enkla underlag och jämföra över tid samt mellan olika övningar/insatser i samverkan och med förstärkningsresurser. Projektet pågår på deltid i tre år och kopplas till CARERs nya forsknings­program om effektiv räddning på framtidens skadeplats, samt kommer att utföras i samverkan med andra projekt på området.

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll