Ett pågående projekt om utvärderingsverktyg av samverkansinsatser tillsammans med bland annat Sjöfartsverket och SAR-organisationen (Search and Rescue). Syftet är att utveckla enkla självvärderingsverktyg enligt samma tankemodell som triage, som kan användas för att skapa underlag och jämföra över tid samt mellan olika övningar/insatser i samverkan och med förstärkningsresurser. Projektet pågår på deltid i tre år och kopplas till CARER:s forskningsprogram om effektiv räddning på framtidens skadeplats. Projektet utförs i samverkan med andra projekt inom området.

Kontaktpersoner