Linköpings universitet är en viktig partner i Logistikia med det uttalade målet att öka utbytet med företag och offentliga aktörer i vår region. Universitetet bedriver högprofilerad forskning och utbildning inom flera viktiga logistikområden. Läs mer om kunskapsöverföring och samverkan mellan parter i rapporten.

Linköpings universitet (LiU) och avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling har sedan ett par decennier i olika omgångar haft ett flertal olika projekt tillsammans med framför allt Norrköpings kommun med syfte att lyfta logistikfrågorna i regionen.

Med det som grund tog Region Östergötland initiativ till att Logistik blev ett av fem satsningsområden för regionen inom ramen för EU-projektet Smart Specialisering. Som en konkretisering av detta startades ett projekt 2017 för att bilda ett regionalt logistikkluster, där förutom regionen och LiU också Norrköpings- och Linköpings kommuner och Norrköpings hamn ingick som aktiva aktörer.

Den första delen finansierades av strukturfondsmedel genom Tillväxtverket. Från och med 2021 går satsningen in i sin andra fas under namnet Logistikia, som primärt finansieras av Region Östergötland, Linköpings- och Norrköpings kommuner, Norrköpings hamn och som sker i nära samarbete med Cleantech Östergötland som regional utvecklingsplattform.

Med den här satsningen är Logistikia en integrerad del i den regionala CO2-omställningen och den samverkan som finns inom ESBR (East Sweden Business Region), IKG (Innovationskraftgruppen), Team Östergötland och i regionens arbete inom ÖMS (Östra Mellansverige). 

Det ger oss väldigt goda möjligheter att arbeta med logistik i samverkan mellan näringslivet och det offentliga
Mats Abrahamsson , professor vid avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling, Linköpings universitet

Omställningen till klimatsmarta transporter är Logistikias övergripande mål. Kunskapsmässigt lutar sig Logistikia tungt på Linköpings universitet som bidrar med ledande forskning och utbildning inom områden som logistikstrategier, miljölogistik, bygglogistik och citylogistik. Men det handlar också om att det regionala näringslivet ska få bättre access till de studenter som läser logistik på LiU, både för projektarbeten, examensarbeten och framtida anställning. Det är ett uttalat mål att fler sådana studenter ska stanna kvar i regionen efter examen.

Läs mer om kunskapsöverföring och samverkan mellan parter i den här rapporten.

Läs rapporten

Logistikia är ett regionalt initiativ för logistikfrågor i Östergötland

Organisation