Flödesorientering med logistik- och kvalitetsutveckling i fokus

Ju mer dynamisk omvärld med globalisering, hög konkurrens och hårdare miljökrav, desto viktigare blir det med flödesorienterade affärsmodeller för att öka organisationers förmåga att möta marknadens allt högre krav lönsamhet, tillväxt och en hållbar utveckling.

Det är i den horisontella flödesorienteringen längs hela försörjningskedjan (Supply Chain) där förutsättningar för lönsam tillväxt, högt kundvärde och miljömässig hållbarhet skapas. Utvecklingen går mot mer komplexa försörjningskedjor och värdekedjor, vilket ökar betydelsen av den helhetssyn som vår forskning och utbildning representerar. Det gäller i lika hög grad i näringslivet som i offentlig sektor eller frivilligorganisationer.

Jag och mina medarbetare utforskar gränssnitten mellan strategi, logistik och kvalitet och som en förlängning av detta affärsmodeller. Den operativa utvecklingen inom logistik och kvalitet kommer på så sätt in i ett strategiskt sammanhang. Detta handlar inte om ny teknik utan om att de processer som bygger upp verksamheterna är logiska, effektiva och resurssnåla. Det är först då som man får full utväxling av den nya tekniken.

Med ett systemsynsätt som grund där helheten är viktigare än delarna ger oss möjlighet att hitta nya och mer innovativa lösningar på de utmaningar som samhälle och näringsliv står inför. En sådan praktiskt användbar forskning som leder till affärsutveckling och samhällsutveckling präglar såväl min akademiska forskning som mitt arbete i näringslivet med företagens strategiska arbete, som strategikonsult och i styrelserummen.

Den höga praktiska relevansen i vår forskning bekräftas av att jag är frekvent anlitad som föredragshållare i på konferenser, seminarium och i internationella executive program för KTH Executive School, CHAMPS och Ashridge Business School.

Jag har varit tidigare ansvarig för arbetet att ta fram en nationell strategisk innovations- och forskningsagenda för framtidens logistik.

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Avdelningschef Logistik- och Kvalitetsutveckling
  • Forskningsledare för det tvärfunktionella Vinnova-projektet Affärsmodeller för Citylogistik 

Styrelseuppdrag och medlemskap

  • Styrelseledamot i PostNord AB och tidigare i Posten AB
  • Med i ledningsgruppen för det strategiska forskningssamarbetet TRENoP som drivs från KTH
  • Medlem i European Logistics Associations (ELA) Research Committe

Utmärkelser och priser

  • Tilldelades Söderbergska Handelspriset, 2009
  • Awarded Best paper i International Journal of Logistics Research and Application, 1999

CV
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll