Fotografi av Mats Abrahamsson

Mats Abrahamsson

Professor

Behovet av en ökad flödesorientering i näringslivet och i offentlig sektor är väldigt stort. Därför handlar min forskning om att lyfta fram logistikens betydelse i företagsstrategin för att öka tillväxt, hållbarhet och lönsamhet.

Flödesorientering med logistik- och kvalitetsutveckling i fokus

Ju mer dynamisk omvärld med globalisering, hög konkurrens och hårdare miljökrav, desto viktigare blir det med flödesorienterade affärsmodeller för att öka organisationers förmåga att möta marknadens allt högre krav lönsamhet, tillväxt och en hållbar utveckling.

 Det är i den horisontella flödesorienteringen längs hela försörjningskedjan (Supply Chain) där förutsättningar för lönsam tillväxt, högt kundvärde och miljömässig hållbarhet skapas. Utvecklingen går mot mer komplexa försörjningskedjor och värdekedjor, vilket ökar betydelsen av den helhetssyn som vår forskning och utbildning representerar. Det gäller i lika hög grad i näringslivet som i offentlig sektor eller frivilligorganisationer. 
 
Jag och mina medarbetare utforskar gränssnitten mellan strategi, logistik och kvalitet och som en förlängning av detta affärsmodeller. Den operativa utvecklingen inom logistik och kvalitet kommer på så sätt in i ett strategiskt sammanhang. Detta handlar inte om ny teknik utan om att de processer som bygger upp verksamheterna är logiska, effektiva och resurssnåla. Det är först då som man får full utväxling av den nya tekniken. 

Med ett systemsynsätt som grund där helheten är viktigare än delarna ger oss möjlighet att hitta nya och mer innovativa lösningar på de utmaningar som samhälle och näringsliv står inför. En sådan praktiskt användbar forskning som leder till affärsutveckling och samhällsutveckling präglar såväl min akademiska forskning som mitt arbete i näringslivet med företagens strategiska arbete, som strategikonsult och i styrelserummen.
 

Video om logistikarbetet som framgångsfaktor

Logistikarbetet som framgångsfaktor

Mats Abrahamsson, professor inom Logistik- och kvalitetsutveckling vid LiU, berättar om verksamheters möjlighet att växa i ett alltmer krävande affärsklimat. "Det står för oss helt klart att företag med hög dynamisk förmåga, som har kontroll på sina flöden har de bäst förutsättningar för en hållbar och framgångsrik utveckling”.

Om mig

Uppdrag

  • Proprefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning vid IEI 

Styrelseuppdrag och medlemskap

  • Styrelseordförande i Almi Företagsutveckling Östergötland AB
  • Tidigare styrelseledamot i PostNord AB och före det i Posten AB
  • Medlem i European Logistics Associations (ELA) Research Committe

Utmärkelser och priser

  • Tilldelades Söderbergska Handelspriset, 2009
  • Tilldelad Best paper i International Journal of Logistics Research and Application, 1999

CV

Välkomna att ladda ner min CV

Forskning

Publikationer

Omslag för publikation 'Logistikdriven Affärsutveckling'
Erik Sandberg, Mats Abrahamsson (2019)

Senaste publikationer

2024

Henrik Gillström, Maria Björklund, Uni Sallnäs, John Harrison Bhatti, Mats Abrahamsson (2024) Ett nödvändigt drivmedel i transformationen mot ellastbilar?: En jämförelse av resursdelning mellan två tekniker Transportforum
Arne Nåbo, Mats Abrahamsson, Harrison John Bhatti, Maria Björklund, David Daniels, Mike Danilovic, Per Haugland, Petter Huddén, Jens Portinson Hylander, Svetla Käck, Per Lindahl, Jasmine Lihua Liu, Uni Sallnäs (2024) Batteribytessystem för tunga fordon: En genomförbarhetstudie för uppskalning i Sverige

2023

Henrik Gillström, Maria Björklund, Fredrik Stahre, Mats Abrahamsson (2023) Critical factors in logistics service providers business model for electrified freight

Utbildning

Organisation

Kollegor

Nyheter