ABIS-studien, en kohortstudie som innefattar 17 000 barn födda mellan 1997-99, fortsätter att generera kunskap. En studie som hämtar material från därifrån, ledd av Johnny Ludvigsson, har visat att barn som inte haft maskangrepp inte lider större risk att drabbas av autoimmuna sjukdomar så som typ 1-diabetes.
Studien utgick från hypotesen att bristen på fiender för immunförsvaret, så som mask, riskerar att sätta försvaret i obalans – något som i förlängningen skulle kunna bidra till utvecklingen av en autoimmun sjukdom – så som typ 1-diabetes.


– Det finns studier som talat för att man inte får allergier lika lätt om man har mask, och vi har funderat på om frånvaro av maskinfektioner skulle kunna öka risken för autoimmuna sjukdomar, säger Johnny Ludvigsson. 

Det gick inte att hitta några sådant samband med hjälp av ABIS-studien.
– Dock är därmed inte hypotesen avvisad, för det är svårt att visa att något INTE finns, och trots att ABIS är ett stort material så är ju antalet som utvecklat autoimmun sjukdom relativt litet.


Därför ska man nu titta vidare på andra typer av infektioner.
– Det vi närmast avser att studera som har visst samband är tarmflorans utseende – men då bakterier och inte mask – i samarbete med en forskargrupp i Gainesville, Florida.

 

Läs mer om studien här.

 
 

Kontakt