Den här masterprofilen ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att både tillämpa och utveckla nya AI-metoder som maskininlärning. Profilen innehåller både mer teoretiska kurser som skapar förståelse för algoritmer samt metoder och mer praktiska kurser där utvecklar dina färdigheter i att lösa problem med AI och datadrivna metoder.

Profilen handlar om att förstå vilka tekniker som passar bäst för vilka problem och hur du praktiskt går tillväga för att tillämpa dem. Det finns även kurser i robotik där du får lära dig utveckla fysiska AI-system som kan interagera med omvärlden.

Särskild vikt läggs vid de matematiska och datalogiska grunderna för AI och maskininlärning som gör det möjligt att ta till sig nya metoder. Det här är extra viktigt då det är ett område som utvecklas väldigt fort.

Kurserna följer samhällsutvecklingen, industrin och den senaste forskningen. Kunskaperna inom AI och maskininlärning används idag inom många olika områden och branscher som exempelvis hälso- och sjukvården, finansmarknaden, cybersäkerhetsbranschen och autonoma fordon. Masterprofilen ger en bra kännedom om den akademiska forskningen inom området och förbereder för den som är intresserad av doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Masterprofilen öppnar upp för en bredd av karriärmöjligheter inom akademi, industri och offentlig sektor, både nationellt och internationellt. Ingenjörer med djupa och breda kunskaper i AI och maskininlärning är hett eftertraktade i industrin. Det finns även utmärkta möjligheter att fortsätta som doktorand och börja forska på området.

Exempel på befattningar som våra alumner har i dag:

  • AI-forskare
  • Maskininlärningsingenjör
  • Data scientist

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas