Civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik, 300 hp

Studenter och datorskärmar

På Mjukvaruteknik blir du en professionell och kompetent mjukvaruutvecklare som kan mer än programmering. Du lär dig att jobba effektivt tillsammans med andra och förstår vikten av personligt ledarskap.

Civilingenjör i mjukvaruteknik

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i mjukvaruteknik

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Mjukvarutveckling är en bransch som är i konstant rörelse framåt, utbildningen ger dig färdigheter att möta den utmaningen. Som utexaminerad kan du starta eget företag eller, med några års erfarenhet, ta en ledande roll som t. ex. mjukvaruarkitekt eller projektledare.

Bas är datavetenskap och matematik

Med datavetenskap och matematik som bas ger utbildningen dig en helhetsförståelse för modern mjukvaruutveckling – från idé till långlivad produkt där användaren oftast står i centrum. Du lär dig de teorier och tekniker som ligger bakom dagens populära applikationer och studerar olika programmeringsspråk och stilar från grunden, t. ex. Python, C++ och Java, men också utvecklingsmetodiker som används i industrin. Sammantaget utvecklar du problemlösningsförmåga och ett generellt datalogiskt tänkande – computational thinking – som fungerar idag och om tio år.

Projektkurser är centrala

Utbildningens projektkurser binder samman teori och praktik i aktuella applikationsområden som mobila och sociala applikationer, storskaliga distribuerade system och artificiell intelligens. Projekten ger dig viktig erfarenhet och träning i att jobba tillsammans med olika utvecklingsmetodiker. De ger dig ett helhetsperspektiv på mjukvaruutveckling – från koncept via design, implementation och testning till distribution, underhåll och vidareutveckling. Du läser kurser inom spetsområden som multicoreprogrammering med laborationer i universitetets specialutrustade labb, och du kan bygga upp virtuella företag eller delta i open source-projekt.

Sju masterprofiler

Under utbildningens senare del specialiserar du dig genom att välja en av de sju masterprofiler vi erbjuder på detta program. Läs mera om dem via länken längre ner på sidan. Det finns även möjligheter till utlandsstudier vid något av Linköpings universitets partneruniversitet. Du får de bästa förutsättningarna för en spännande, framgångsrik och givande karriär inom design och utveckling av mjukvarubaserade lösningar. Du kan driva innovationen inom mjukvaruteknik och dess användning, i näringslivet och i samhället. Du har en god grund till livslångt lärande på en global arbetsmarknad och är behörig till forskarutbildning.

De här ämnena läser du

Meritvärde

Roboten NAO – ett projekt under första terminen

Tekniska fakulteten Mjukvaruteknik NAO robotprojekt bildspel

Under första terminen på civilingenjörsprogrammen Datateknik och Mjukvaruteknik får studentgrupper, parallellt med att de lär sig programmering, chansen att prova på att jobba med den humanoida roboten NAO. Karolin Storck

Tekniska fakulteten Mjukvaruteknik NAO robotprojekt bildspel

Projektet går ut på att lära NAO spela fotboll på den lilla fotbollsplanen i labbet. I ett första steg ska roboten kunna hitta bollen och sparka på den. Karolin Storck

Tekniska fakulteten Mjukvaruteknik NAO robotprojekt bildspel

Nästa steg är att ta fördel av takkamerorna för positionering på planen så att två robotar kan samarbeta. De gör det genom att skicka meddelanden mellan sig om sin position. Utifrån den informationen passar de bollen mellan sig till den som står nära målet och kan skjuta. Karolin Storck

Tekniska fakulteten Mjukvaruteknik NAO robotprojekt bildspel

Kommunikationen mellan gruppen vid fotbollsplanen och den som sitter vid datorn sker genom ett fönster. Robotarna är ömtåliga och ska helst inte ramla. Karolin Storck

Tekniska fakulteten Mjukvaruteknik NAO robotprojekt bildspel

Medan gruppen funderar på problemlösning får robotarna ta en paus från fotbollen. Karolin Storck

Masterprofiler för Mjukvaruteknik

Efter utbildningen

Med en civilingenjörsexamen i mjukvaruteknik kommer du att ha djupgående kunskaper inom både datavetenskap och modern mjukvaruutveckling. Kombinationen gör att du kan ta dig an de svåraste problemen inom mjukvaruområdet. Du kommer dessutom att ha praktisk erfarenhet av att jobba i projekt, bland annat med lättrörliga metoder, vilket gör att du kommer att vara väl förberedd för att jobba inom mjukvaruindustrin.

Du får de bästa förutsättningarna för en spännande, framgångsrik och givande karriär inom design och utveckling av mjukvarubaserade lösningar. Du kan driva innovationen inom mjukvaruteknik och dess användning, i näringslivet och i samhället. Du har en god grund till livslångt lärande på en global arbetsmarknad och är behörig till forskarutbildning.

Arbetsområden

Inom mjukvaruområdet arbetar man mer och mer i projekt där varje deltagare har sin specifika kompetens och där arbetsuppgifterna varierar från dag till dag. Som civilingenjör i mjukvaruteknik kommer du att kunna gå in i alla mjukvaru- och programmeringsrelaterade roller i teamet, till exempel som:

  • Gränssnittsutvecklare, där du skapar och programmerar de sätt genom vilka användaren interagerar med systemet.
  • Spelprogrammerare, där du utvecklar programvaran som driver spelplattformar.
  • Back-end-arkitekt, där du bygger de system som kopplar funktionalitet till överliggande system, till exempel webbserverprogramvara eller finansiella system.
  • Nätverksexpert, där du utvecklar och programmerar nya metoder för att skicka, verifiera och kryptera data i nätverksanslutningar.
  • Databasutvecklare, där du skriver databasfunktioner och utvecklar algoritmer för att effektivisera insamling, bearbetning och presentation av information ur stora databaser.

Du kommer även att kunna jobba inom datavetenskaplig forskning och utveckling, till exempel inom:

  • Operativsystemsutveckling, där du utvecklar effektiva och innovativa operativsystem för existerande och nya datorplattformar.
  • Mobila och sociala applikationer, där du fokuserar på tjänstedesign och innovation för framtidens användare.
  • Datainsamling and maskininlärning, där du utvecklar metoder för att kunna samla in, bearbeta och förstå stora mängder data.
  • AI- och robotik, där du utvecklar sätt på vilka datorer kan tolka data, till exempel genom intelligenta agenter i spel eller sätt på vilka robotar kan interagera med den fysiska världen.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för mjukvaruingenjörer är extremt bra. Cirka en tredjedel av alla ingenjörer jobbar inom data/IT och andelen ökar kontinuerligt. Det gör att behovet av mjukvaruingenjörer fortsätter att öka. Arbetsförmedlingens prognoser visar på fortsatt mycket stor brist på ingenjörer inom data/IT på fem och tio års sikt. Det gör att du som civilingenjör i mjukvaruteknik kommer att ha stora chanser att få jobba inom de områden som intresserar dig.

Tidigare student

Artiklar om utbildningen

Utlandsstudier inom programmet

Ladda ned mer information

Här hittar du en nedladdningsbar broschyr om våra datautbildningar (PDF).

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.