Civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik, 300 hp

Studenter och datorskärmar

På Mjukvaruteknik blir du en professionell och kompetent mjukvaruutvecklare som kan mer än programmering. Du lär dig att jobba effektivt tillsammans med andra och förstår vikten av personligt ledarskap.

Civilingenjör i mjukvaruteknik

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Sannolikheten att du startar eget företag är stor. Med några års erfarenhet kan du även ta en ledande roll som exempelvis mjukvaruarkitekt eller projektledare.

Bas är datavetenskap och matematik

Med datavetenskap och matematik som bas ger utbildningen dig en helhetsförståelse för modern mjukvaruutveckling – från idé till långlivad produkt där användaren oftast står i centrum. Du lär dig de teorier och tekniker som ligger bakom dagens populära applikationer och studerar olika programmeringsspråk och stilar från grunden, som Python, C++ och Java, men också utvecklingsmetodiker som används i industrin. Sammantaget utvecklar du problemlösningsförmåga och ett generellt datalogiskt tänkande – computational thinking – som fungerar idag och om tio år.

Projektkurser är centrala

Utbildningens projektkurser binder samman teori och praktik i aktuella applikationsområden som mobila och sociala applikationer, storskaliga distribuerade system och artificiell intelligens. Projekten ger dig viktig erfarenhet och träning i att jobba tillsammans med olika utvecklingsmetodiker. De ger dig ett helhetsperspektiv på mjukvaruutveckling – från koncept via design, implementation och testning till distribution, underhåll och vidareutveckling. Du läser kurser inom spetsområden som multicoreprogrammering med laborationer i universitetets specialutrustade labb, och du kan bygga upp virtuella företag eller delta i open source-projekt.

Under utbildningens senare del specialiserar du dig genom att välja en av de sju masterprofiler vi erbjuder på detta program.

Läs mera om dem via länken längre ner på sidan. Det finns även möjligheter till utlandsstudier vid något av Linköpings universitets partneruniversitet. Du får de bästa förutsättningarna för en spännande, framgångsrik och givande karriär inom design och utveckling av mjukvarubaserade lösningar. Du kan driva innovationen inom mjukvaruteknik och dess användning, i näringslivet och i samhället. Du har en god grund till livslångt lärande på en global arbetsmarknad och är behörig till forskarutbildning.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

MasterprofilerVisa/dölj innehåll

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Med en civilingenjörsexamen i mjukvaruteknik kommer du att ha djupgående kunskaper inom både datavetenskap och modern mjukvaruutveckling. Kombinationen gör att du kan ta dig an de svåraste problemen inom mjukvaruområdet. Du kommer dessutom att ha praktisk erfarenhet av att jobba i projekt, bland annat med lättrörliga metoder, vilket gör att du kommer att vara väl förberedd för att jobba inom mjukvaruindustrin.

Du får de bästa förutsättningarna för en spännande, framgångsrik och givande karriär inom design och utveckling av mjukvarubaserade lösningar. Du kan driva innovationen inom mjukvaruteknik och dess användning, i näringslivet och i samhället. Du har en god grund till livslångt lärande på en global arbetsmarknad och är behörig till forskarutbildning.

Arbetsområden

Inom mjukvaruområdet arbetar man mer och mer i projekt där varje deltagare har sin specifika kompetens och där arbetsuppgifterna varierar från dag till dag. Som civilingenjör i mjukvaruteknik kommer du att kunna gå in i alla mjukvaru- och programmeringsrelaterade roller i teamet.

  • Gränssnittsutvecklare, skapa och programmera de sätt genom vilka användaren interagerar med systemet.
  • Spelprogrammerare, utveckla programvaran som driver spelplattformar.
  • Back-end-arkitekt, bygga system som kopplar funktionalitet till överliggande system, till exempel webbserverprogramvara eller finansiella system.
  • Nätverksexpert, utveckla och programmera nya metoder för att skicka, verifiera och kryptera data i nätverksanslutningar.
  • Databasutvecklare, skriva databasfunktioner och utveckla algoritmer för att effektivisera insamling, bearbetning och presentation av information ur stora databaser.

Du kommer även att kunna jobba inom datavetenskaplig forskning och utveckling.

  • Operativsystemsutveckling, utveckla effektiva och innovativa operativsystem för existerande och nya datorplattformar.
  • Mobila och sociala applikationer, fokusera på tjänstedesign och innovation för framtidens användare.
  • Datainsamling and maskininlärning, utveckla metoder för att kunna samla in, bearbeta och förstå stora mängder data.
  • AI- och robotik, utveckla sätt på vilka datorer kan tolka data, genom intelligenta agenter i spel eller sätt på vilka robotar kan interagera med den fysiska världen.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för mjukvaruingenjörer är extremt bra. Cirka en tredjedel av alla ingenjörer jobbar inom data/IT och andelen ökar kontinuerligt. Det gör att behovet av mjukvaruingenjörer fortsätter att öka.

Arbetsförmedlingens prognoser visar på fortsatt mycket stor brist på ingenjörer inom data/IT på fem och tio års sikt. Det gör att du som civilingenjör i mjukvaruteknik kommer att ha stora chanser att få jobba inom de områden som intresserar dig.

Tidigare studenter Visa/dölj innehåll

ArtiklarVisa/dölj innehåll

StudentlivetVisa/dölj innehåll

UtlandsstudierVisa/dölj innehåll