På Mjukvaruteknik blir du en professionell och kompetent mjukvaruutvecklare som kan mer än programmering. Du lär dig att jobba effektivt tillsammans med andra och förstår vikten av personligt ledarskap.

Civilingenjör i mjukvaruteknik

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Sannolikheten att du startar eget företag är stor. Med några års erfarenhet kan du även ta en ledande roll som exempelvis mjukvaruarkitekt eller projektledare.

Datavetenskap, matematik och programmeringsspråk

Med datavetenskap och matematik som bas ger utbildningen dig en helhetsförståelse för modern mjukvaruutveckling – från idé till långlivad produkt där användaren oftast står i centrum. Du lär dig de teorier och tekniker som ligger bakom dagens populära applikationer och studerar olika programmeringsspråk och stilar från grunden, som Python, C++ och Java, men också utvecklingsmetodiker som används i industrin. Sammantaget utvecklar du problemlösningsförmåga och ett generellt datalogiskt tänkande – computational thinking – som fungerar idag och om tio år.

Projektkurser är centrala

Utbildningens projektkurser binder samman teori och praktik i aktuella applikationsområden som mobila och sociala applikationer, storskaliga distribuerade system och artificiell intelligens. Projekten ger dig viktig erfarenhet och träning i att jobba tillsammans med olika utvecklingsmetodiker. De ger dig ett helhetsperspektiv på mjukvaruutveckling – från koncept via design, implementation och testning till distribution, underhåll och vidareutveckling. Du läser kurser inom spetsområden som multicoreprogrammering med laborationer i universitetets specialutrustade labb, och du kan bygga upp virtuella företag eller delta i open source-projekt.

Spännande karriär inom mjukvara

Under utbildningens senare del specialiserar du dig genom att välja en av de sju masterprofiler vi erbjuder på detta program. Se hela listan längre ner på sidan. Det finns även möjligheter till utlandsstudier vid något av Linköpings universitets partneruniversitet. Du får de bästa förutsättningarna för en spännande, framgångsrik och givande karriär inom design och utveckling av mjukvarubaserade lösningar. Du kan driva innovationen inom mjukvaruteknik och dess användning, i näringslivet och i samhället. Du har en god grund till livslångt lärande på en global arbetsmarknad och är behörig till forskarutbildning.

Det här läser du

Ämnesöversikt år 1-3

Matematik 21%
Fysik 3%
Datavetenskap 53%
Datateknik 3%
Elektroteknik 8%
Kommunikation och ledarskap 4%
Kandidatarbete 8%

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Masterprofiler

Civilingenjörsprogrammet i mjukvaruteknik har sju masterprofiler att välja mellan.

AI och maskininlärning

Komplext beslutsfattande, naturligt språk, avancerad bildbehandling och autonoma farkoster bygger alla på AI och maskininlärning. Profilen ger grunderna och de senaste teknikerna för att dig som vill jobba med AI och maskininlärning inom alla möjliga tillämpningsområden.

Fördjupad information om AI och maskininlärning

Industriell ekonomi

Ger dig managementkompetens så att du både kan verka som ledare i befintliga organisationer och ansvara för uppbyggnad av nya verksamheter. Du kompletterar profilkurserna med avancerade kurser inom datateknik, datavetenskap och informationsteknologi.

Fördjupad information om Industriell ekonomi

Medicinsk informatik

Metoder för att utveckla bättre hälso- och sjukvårdssystem, med krav på hög informationstillgänglighet och låg feltolerans. Profilens kurser erbjuder både en introduktion till medicinens utmaningar och en specialisering inom datalogiska tillämpningar. Våra nya kurser inom e-hälsa ger dig också chansen att plugga med studenter från andra utbildningar vid LiU.

Fördjupad information om Medicinsk informatik

Programmering och algoritmer

Djupgående kunskaper om principerna för datavetenskap och programutveckling. Profilen ger en gedigen programmeringsteoretisk bas med avancerade kurser i programmering, algoritmer, säkerhet, testning, kompilatorer, databaser och teoretisk datalogi.

Fördjupad information om Programmering och algoritmer

Spelprogrammering

Spel är i dag en mycket avancerad tillämpning för många teknikområden, exempelvis fysikmotorer, nätverk, ekonomiska transaktioner och simulering. Profilen exponerar dig för programmeringsteknik från spelområdet och ger unika kunskaper som är användbara även i andra sammanhang.

Fördjupad information om Spelprogrammering

Storskalig mjukvaruutveckling

För dig som vill leda utveckling av industry strength software – stor, komplex och användarkritisk programvara. Du bygger upp en rik kunskapsbas i programvaruteknik och systemutvecklingsmetoder och tränas i att kombinera rätt teknik och metod för respektive programvara och applikationsområde.

Fördjupad information om Storskalig mjukvaruutveckling

Säkra system

Säkerhet är kritiskt i dagens system, särskilt uppkopplade sådana, men kompetensen hos många utvecklare är fortfarande låg. Denna profil kombinerar industriell programvaruteknik med säkerhet och spetskompetens inom specifika teknikområden.

Fördjupad information om Säkra system

Karriär och framtid

Med en civilingenjörsexamen i mjukvaruteknik kommer du att ha djupgående kunskaper inom både datavetenskap och modern mjukvaruutveckling. Kombinationen gör att du kan ta dig an de svåraste problemen inom mjukvaruområdet. Du kommer dessutom att ha praktisk erfarenhet av att jobba i projekt, bland annat med lättrörliga metoder, vilket gör att du kommer att vara väl förberedd för att jobba inom mjukvaruindustrin.

Du får de bästa förutsättningarna för en spännande, framgångsrik och givande karriär inom design och utveckling av mjukvarubaserade lösningar. Du kan driva innovationen inom mjukvaruteknik och dess användning, i näringslivet och i samhället. Du har en god grund till livslångt lärande på en global arbetsmarknad och är behörig till forskarutbildning.

Arbetsområden

Inom mjukvaruområdet arbetar man mer och mer i projekt där varje deltagare har sin specifika kompetens och där arbetsuppgifterna varierar från dag till dag. Som civilingenjör i mjukvaruteknik kommer du att kunna gå in i alla mjukvaru- och programmeringsrelaterade roller i teamet.

  • Gränssnittsutvecklare, skapa och programmera de sätt genom vilka användaren interagerar med systemet.
  • Spelprogrammerare, utveckla programvaran som driver spelplattformar.
  • Back-end-arkitekt, bygga system som kopplar funktionalitet till överliggande system, till exempel webbserverprogramvara eller finansiella system.
  • Nätverksexpert, utveckla och programmera nya metoder för att skicka, verifiera och kryptera data i nätverksanslutningar.
  • Databasutvecklare, skriva databasfunktioner och utveckla algoritmer för att effektivisera insamling, bearbetning och presentation av information ur stora databaser.

Du kommer även att kunna jobba inom datavetenskaplig forskning och utveckling.

  • Operativsystemsutveckling, utveckla effektiva och innovativa operativsystem för existerande och nya datorplattformar.
  • Mobila och sociala applikationer, fokusera på tjänstedesign och innovation för framtidens användare.
  • Datainsamling and maskininlärning, utveckla metoder för att kunna samla in, bearbeta och förstå stora mängder data.
  • AI- och robotik, utveckla sätt på vilka datorer kan tolka data, genom intelligenta agenter i spel eller sätt på vilka robotar kan interagera med den fysiska världen.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för mjukvaruingenjörer är extremt bra. Cirka en tredjedel av alla ingenjörer jobbar inom data/IT och andelen ökar kontinuerligt. Det gör att behovet av mjukvaruingenjörer fortsätter att öka.

Arbetsförmedlingens prognoser visar på fortsatt mycket stor brist på ingenjörer inom data/IT på fem och tio års sikt. Det gör att du som civilingenjör i mjukvaruteknik kommer att ha stora chanser att få jobba inom de områden som intresserar dig.

Röster om utbildningen

Alexander Johansson

Alexander Johansson, som läser tredje året på Mjukvaruteknik, tycker att både utbildningen och studentlivet i Linköping är helt fantastiska. Han har bland annat fått bygga en artificiell intelligens till spelet StarCraft II.

Ebba Lindström

Studenten Ebba Lindström utvecklade en algoritm som används av gruvbolaget LKAB för att beräkna var det är mest lönsamt att bryta malm. Hon gillar det konkreta och kreativa med programmering – att problem kan lösas på olika sätt.

Evelina Holmgren

Mjukvaruteknik-studenten Evelina Holmgren berättar om hur hon får lära sig att lösa problem, bland annat genom kurser i datasäkerhet. Det är inte nödvändigt med ett superstort intresse för datorer eller spel för att söka till utbildningen.

Rosanna Isaksson

– Det roligaste är själva problemlösningen och att man hela tiden utmanas, oavsett om det är ett matteproblem eller programmeringsproblem, säger Rosanna Isaksson som pluggar fjärde året på utbildningen.

Artiklar

Studentlivet

Utlandsstudier