Masterprofilen ger dig kompetens och verktyg för att kunna agera som ledare i befintliga organisationer, men även entreprenöriella färdigheter för att kunna utveckla idéer och bygga upp en ny verksamhet.

Ledarskap och management står i fokus i denna profil. Att agera som ledare i en ständigt föränderlig värld ställer höga krav på förmåga att förstå sin roll och sitt sammanhang för att möta nya förväntningar och ändrade förutsättningar. Omvärlden karaktäriseras i allt högre grad av tidspress, konkurrens och samverkan. Samtidigt blir mer decentraliserade organisationer allt vanligare, vilket ställer nya krav på framtidens management. Hållbar utveckling, digitalisering och komplexa, globala samhällsutmaningar har blivit centrala frågor för många organisationer och något som framtida ledare behöver kunna ta sig an.

Masterprofilen syftar till att utveckla din managementkompetens för att kunna styra och leda på verksamhetsnära, projekt- och ledningsnivå, med fokus på både uppgiften (teknik) och människor. Du får förutsättningar och färdigheter att utveckla, driva och leda verksamheter inom både näringsliv och offentlig sektor, att jobba med  förändringsprocesser eller starta eget företag.

Särskild vikt läggs vid att ge dig grunderna inom organisations- och ledarskapsteori och att utveckla din förmåga att diskutera och analysera centrala managementfrågor baserat på etablerade teorier, metoder och arbetssätt. Du bygger vidare kompetens inom innovationsledning, strategi- och idéutveckling.

En röd tråd i profilens kurser är grupp- och projektarbeten grundade i verkliga organisations- och managementutmaningar. De flesta kurser ges på engelska och samläses med studenter från flera olika program, vilket skapar en spännande mångkulturell lärmiljö.

Kurserna följer samhällsutvecklingen och den senaste forskningen där hållbarhet och digitalisering idag är centrala teman. Digitaliseringen erbjuder nya möjligheter att förenkla och automatisera organisationers arbetssätt och metoder samt analysera och tolka data, men kräver också ett nytt tänk kring ledarskap och management.

Karriärmöjligheter

Masterprofilen öppnar upp för en bredd av karriärmöjligheter inom näringsliv eller offentlig sektor, både nationellt och internationellt. Exempel på befattningar som våra alumner har i dag:

  • Projektledare
  • Konsult
  • Verksamhetsutvecklare
  • Processledare
  • Produktutvecklare
  • Egenföretagare

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas